ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Beställningar som görs före den 15 december kl. 12.00 kommer att levereras och faktureras under 2023, med reservation för oförutsedda händelser.

Fallexempel med WISC-V, Brown EF/A och BASC-3

Fallexempel med WISC-V, Brown EF/A och BASC-3

I detta fallexempel presenteras Gabriel, en sjuåring vars koncentrationsförmåga börjat skapa oro hos föräldrarna. Med hjälp av WISC-V utreder psykologen Gabriels kognitiva funktion. Med Brown EF/A undersöks eventuella symtom på exekutiva problem och med BASC-3 görs en bred screening av Gabriels fungerande, mående och eventuellt psykiatriska problematik.


Kontakta våra produktspecialister om våra test

Ange vilket test du är intresserade av i formuläret, så återkommer vi till dig med mer information.