Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
Vänligen välj

Hello!

We think you'll enjoy our United States store.Our stores

Select the store you would like to visit.

Additional instructions for website redirect.

Fallexempel med WISC-V, Brown EF/A och BASC-3

Fallexempel med WISC-V, Brown EF/A och BASC-3

I detta fallexempel presenteras Gabriel, en sjuåring vars koncentrationsförmåga börjat skapa oro hos föräldrarna. Med hjälp av WISC-V utreder psykologen Gabriels kognitiva funktion. Med Brown EF/A undersöks eventuella symtom på exekutiva problem och med BASC-3 görs en bred screening av Gabriels fungerande, mående och eventuellt psykiatriska problematik.

Kontakta våra produktspecialister om våra test

Ange vilket test du är intresserade av i formuläret, så återkommer vi till dig med mer information.