ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Beställningar som görs före den 15 december kl. 12.00 kommer att levereras och faktureras under 2023, med reservation för oförutsedda händelser.

PPVT-4

Lloyd M. Dunn & Douglas M. Dunn, 2007
Peabody Picture Vocabulary Test - Fourth Edition
X

Specifikationer

Administrering Individuell
Tidsåtgång Individuell, ca 10–15 minuter
Språkversion Amerikansk originalversion
Behörighet Leg. Psykolog, Leg. Logoped, Särskilt tillstånd för köp av enstaka produkter
Åldersintervall 2:6–90 år
Typ av test Test för bedömning av receptivt ordförråd

PPVT-4 är ett klassiskt test för bedömning av receptiv vokabulär. Testets uppgifter utgörs av bilder och testpersonen instrueras att peka på den bild som bäst motsvarar det stimulusord testledaren ger verbalt. Uppgifterna är ordnade i totalt 19 block om 12 uppgifter vardera. Blocken har stigande svårighetsgrad och endast de block som motsvarar testpersonens aktuella vokabulär ges. Därigenom blir testtiden relativt kort.

PPVT-4 är normerat på ca 3 500 amerikanska barn och vuxna. I tillägg till det normerade totalmåttet på receptivt ordförråd, generar testet även en s k utvecklingspoäng, vilket gör det möjligt att följa en individs utveckling över tid.

Form B är en parallel version med likvärdiga men nya items.

Innan du lägger produkter i din kundvagn ber vi dig kontrollera att ditt yrke överensstämmer med den "Behörighet" som är angiven under "Specifikationer" på denna sida.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
PPVT-4 Komplett (Form A)
Art.nr 0000000870810
4 185,00 kr
PPVT-4 Record Forms (Form A), 25 st*
Art.nr 0000000870829
750,00 kr
PPVT-4 Komplett (Form B)
Art.nr 0000000870811
4 185,00 kr
PPVT-4 Record Forms (Form B), 25 st*
Art.nr 0000000870820
945,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial