PPVT-4

Lloyd M. Dunn & Douglas M. Dunn, 2007
Peabody Picture Vocabulary Test - Fourth Edition
X

Specifikationer

Administrering Individuell
Tidsåtgång Individuell, ca 10–15 minuter
Språkversion Amerikansk originalversion
Behörighet Leg. Psykolog, Leg. Logoped, Särskilt tillstånd för köp av enstaka produkter
Åldersintervall 2:6–90 år
Typ av test Test för bedömning av receptivt ordförråd

PPVT-4 är ett klassiskt test för bedömning av receptiv vokabulär. Testets uppgifter utgörs av bilder och testpersonen instrueras att peka på den bild som bäst motsvarar det stimulusord testledaren ger verbalt. Uppgifterna är ordnade i totalt 19 block om 12 uppgifter vardera. Blocken har stigande svårighetsgrad och endast de block som motsvarar testpersonens aktuella vokabulär ges. Därigenom blir testtiden relativt kort.

PPVT-4 är normerat på ca 3 500 amerikanska barn och vuxna. I tillägg till det normerade totalmåttet på receptivt ordförråd, generar testet även en s k utvecklingspoäng, vilket gör det möjligt att följa en individs utveckling över tid.

Form B är en parallel version med likvärdiga men nya items.

Vänligen logga in för att handla i webshoppen.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
PPVT-4 Komplett (Form A)
3 875,00 kr
PPVT-4 Record Forms (Form A), 25 st*
690,00 kr
PPVT-4 Komplett (Form B)
3 875,00 kr
PPVT-4 Record Forms (Form B), 25 st*
875,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial