Lloyd M. Dunn & Douglas M. Dunn, 2007

PPVT-4

Peabody Picture Vocabulary Test - Fourth Edition

Lloyd M. Dunn & Douglas M. Dunn, 2007

PPVT-4

Peabody Picture Vocabulary Test - Fourth Edition
Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
3 690,00 kr
PPVT-4 Komplett (Form A)
Manual, Stimulusbok, Record Forms, 25 stk*
Art.nr 0000000870810
655,00 kr
PPVT-4 Record Forms (Form A), 25 st*
Art.nr 0000000870829
3 690,00 kr
PPVT-4 Komplett (Form B)
Manual, Stimulusbok, Record Forms, 25 stk*
Art.nr 0000000870811
835,00 kr
PPVT-4 Record Forms (Form B), 25 st*
Art.nr 0000000870820
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial
Vänligen logga in för att handla i webshoppen.
Administrering
Individuell
Typ av test
Test för bedömning av receptivt ordförråd
Behörighet
Leg. Psykolog, Leg. Logoped, Särskilt tillstånd för köp av enstaka produkter
Tidsåtgång
Individuell, ca 10–15 minuter
Åldersintervall
2:6–90 år
Språkversion
Amerikansk originalversion

PPVT-4 är ett klassiskt test för bedömning av receptiv vokabulär. Testets uppgifter utgörs av bilder och testpersonen instrueras att peka på den bild som bäst motsvarar det stimulusord testledaren ger verbalt. Uppgifterna är ordnade i totalt 19 block om 12 uppgifter vardera. Blocken har stigande svårighetsgrad och endast de block som motsvarar testpersonens aktuella vokabulär ges. Därigenom blir testtiden relativt kort.

PPVT-4 är normerat på ca 3 500 amerikanska barn och vuxna. I tillägg till det normerade totalmåttet på receptivt ordförråd, generar testet även en s k utvecklingspoäng, vilket gör det möjligt att följa en individs utveckling över tid.

Form B är en parallel version med likvärdiga men nya items.