ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
Q-Global

Vår digitala scoring- och testplattform Q-global

Q-global är vår digitala plattform för administrering, scoring och resultatsammanställning. Här finns alla våra nya skattningsskalor, en digital version av Raven's 2 och scoringprogram för bland annat WISC-V. Du når Q-global via en webbläsare på din datoreller iPad. Här nedan kan du läsa mer om tjänsterna som finns på Q-global, och vilka test och skattningsskalor som är tillgängliga för respektive tjänst. 

Kommande live-webbinarium

offset_779105_LowRe

Grunderna i Q-global

Detta webinarium är till för dig som är intresserad av att veta mer om Q-global. Vi går igenom vad
Q-global är, hur man använder det och vilka verktyg som finns digitalt på Q-global.

Tid: 24 april kl. 13.00–14.00.

Ta kontakt med våra produktspecialister

Vårt team av psykologer och produktspecialister hjälper dig gärna att hitta rätt plattform och rätt testverktyg utifrån dina behov. 

Hur beställer jag Q-global?

Klicka på det instrument du vill beställa i listan nedanför och klicka därefter på knappen Läs mer och beställ här för att komma till produktsidan. På produktsidan hittar du fliken Digitalt till höger, där alla digitala artiklar för aktuell produkt finns. Välj aktuell produkt och lägg i varukorgen. Är det svårt att veta vilken typ av digital produkt som är rätt? Läs mer här.


Vilka skattningsskalor och test finns på Q-global?

Vi har ett stort utbud av olika skattningsskalor och test på Q-global. Här nedanför hittar du en lista över alla tillgängliga med tillhörande exempelrapport samt länk för beställning.

BAI kan användas för bedömning av grad av ångest samt förändringar i ångesttillstånd hos individer från 17 år och uppåt.  

Tillgängliga digitala produkter på Q-global:  
- Digital manual 
- Digitala förbrukningar 

BAI Resultatrapport

BASC-3 är en samling skattningsskalor som möjliggör en bred och djup förståelse för olika beteenden, tankar och känslor hos individer i åldern 619 år. 

Tillgängliga digitala produkter på Q-global:  
- Digital manual 
- Digitala förbrukningar 
- Scoringlicens för digital scoring 

Exempelrapport BASC-3 Självskattning

Exempel på BASC-3 Progressionsrapport

Exempel på BASC-3 Flerperspektivrapport

Fallexempel med WISC-V, Brown EF/A och BASC-3

Bayley-4 är ett test som kan användas för att utvärdera grundläggande utvecklingsaspekter hos spädbarn och små barn.

Tillgängliga digitala produkter på Q-global:  
- Digital manual 
- Digitala protokoll (vilket inkluderar digital scoring och rapportgenerering)


BDI-2 kan användas för bedömning av grad av depression samt förändringar i depressionstillstånd hos individer i åldern 1380 år. 

Tillgängliga digitala produkter på Q-global:  
- Digital manual 
- Digitala förbrukningar 

BDI Resultatrapport

BESS är ett kort screeningverktyg, som bygger på BASC-3. Det består av tre korta skattningsskalor, som ger en snabb och överskådlig bild över olika beteenden, tankar och känslor hos individer i åldern 619 år. 

Tillgängliga digitala produkter på Q-global: 
- Digital manual 
- Digitala förbrukningar 
- Scoringlicens för digital scoring 

BESS Resultatrapport

Brown EF/A är ett skattningsinstrument som är utvecklat för att bedöma exekutiva funktioner relaterade till ADHD hos personer i åldern 544 år. 

Tillgängliga digitala produkter på Q-global:  
- Digital manual 
- Digitala förbrukningar 
- Scoringlicens för digital scoring 

Exempelrapport Brown EF/A Självskattning

Exempel på Brown EF/A Progressionsrapport

Exempel på Brown EF/A Flerperspektivrapport

Fallexempel med WISC-V, Brown EF/A och BASC-3

D-REF är ett screeninginstrument för bedömning av exekutiva funktioner hos barn och ungdomar i åldern 6:016:11 år. 

Tillgängliga digitala produkter på Q-global:  
- Digital manual 
- Digitala förbrukningar

Exempelrapport Lärarskattning

PEDI-CAT är en digital skattningsskala som är utvecklad för att mäta förmågor inom fyra olika domäner: Dagliga aktiviteter, Förflyttning, Social/Kognitivt och Ansvar. Skalan är utformad för individer i åldern 020 år som har olika fysiska eller beteendemässiga svårigheter. 

Tillgängliga digitala produkter på Q-global:  
- Digital manual 
- Digitala förbrukningar 

Exempelrapport

Raven’s 2 är ett kort icke-verbalt test för bedömning av generell begåvning hos individer i åldern 4:069:11 år. 

Tillgängliga digitala produkter på Q-global:  
- Digital manual 
- Digitala förbrukningar

Exempel Raven's 2 Resultatrapport

Sensory Profile 2 är en skattningsskala som är utvecklad för att tillhanda information om sensorisk bearbetning hos individer i åldern 014:11 år. 

Tillgängliga digitala produkter på Q-global:  
- Digital manual 
- Digitala förbrukningar 
- Scoringlicens för digital scoring 

Exempel Resultatsammanställning

Vineland-3 är en skattningsskala som är utvecklad för att mäta adaptiva funktioner hos individer i åldern 326 år. 

Tillgängliga digitala produkter på Q-global:  
- Digital manual 
- Digitala förbrukningar 
- Scoringlicens för digital scoring 

Vineland-3 Föräldraskattning Resultatrapport

Vineland-3 Lärarskattning Resultatrapport

Vineland-3 Progressionsrapport

Vineland-3 Flerperspektivrapport


WISC-V är ett begåvningstest för bedömning av kognitiva förmågor hos barn och ungdomar i åldern 6:016:11 år. 

Tillgängliga digitala produkter på Q-global:  
- Scoringlicens för digital scoring 

WISC-V Exempelrapport

WMRS är en digital skattningsskala för bedömning av arbetsminnesproblematik hos individer i åldern 6:011:11 år.  

Tillgängliga digitala produkter på Q-global: 
- Ett digitalt paket omfattande digitala skattningar, digital manual och möjlighet till digital scoring.

WPSSI-IV är ett test som är utvecklat för att bedöma kognitiva förmågor hos barn i åldern 2:67:7 år. 

Tillgängliga digitala produkter på Q-global:  
- Scoringlicens för digital scoring 

WPPSI-IV Exempelrapport

Två sätt att använda Q-global

Det finns två sätt att använda Q-global: 

1) Du kan använda Q-global på samma sätt som ett scoringprogram, där du matar in svaren från en pappersadministrering och därefter skriver ut en automatisk resultatrapport. 

2) Du kan administrera digitalt på Q-global, antingen genom att skicka iväg en länk (s.k. fjärradministrering) eller genom att administrera testet direkt på din dator (s.k. skärmadministrering). Vid digital administrering genererar systemet automatiska resultatrapporter.  


Vilken digital produkt ska jag välja?

För varje enskilt testinstrument på Q-global finns det ofta flera tillhörande digitala produkter och ibland kan det vara svårt att veta vilken digital produkt man ska välja. Här hittar du mer information om vad de olika digitala produkterna omfattar.  


Digital manual   

Med en digital manual får du tillgång till en digital version av testmanualen, som är identisk med pappersmanualen. Den digitala manualen kan läsas i en webbläsare och går inte att ladda ner. Varje digital manual behöver kopplas till ett specifikt användarkonto för att kunna läsas. Om ni är flera användare som vill kunna läsa manualen samtidigt, behöver ni därför ha tillgång till lika många manualer som ni är användare.  


Digitala förbrukningar 

Om du vill kunna administrera digitalt eller bara har behov av digital scoring ibland, då kanske digitala förbrukningar på Q-global är något för dig. Notera att digitala förbrukningar kallas för ”Digitala administreringar & scoringar” i våra produktlistor. Med digitala förbrukningar på Q-global får du möjlighet att välja om du vill  

1) administrera digitalt (via länk eller direkt på din dator), eller  

2) använda Q-global som ett digitalt scoringprogram, där du matar in svaren från en pappersadministrering. 

Den här produkten säljs oftast i paket om 10 eller 25 förbrukningar. Varje förbrukning avser en genererad resultatrapport, oavsett om du har valt att administrera digitalt eller scora digitalt. Om ni är flera användare på ett konto, delar ni på de digitala förbrukningar som är kopplade till kontot.  


Digitalt komplett kit
 

Det här paketet består av 1 digital manual och ett antal (vanligtvis 10 st eller 25 st) digitala administreringar och scoringar (d.v.s. digitala förbrukningar, se ovan för förklaring).   


Digital scoringlicens 

Den här produkten är en licens för digital scoring på Q-global. Den ger dig möjlighet att mata in svaren från en pappersadministrering och därefter skriva ut automatiska resultatrapporter. Det går att scora och generera resultatrapporter för ett obegränsat antal testningar. Licensen är personlig och gäller för en användare. Vanligtvis löper licensen årsvis. 

Personuppgifter och datasäkerhet

Q-interactive använder sig av tvåfaktorsautentisering och kryptering för att säkerställa en säker dataöverföring och datalagring. Här kan du ta del av mer information relaterat till säkerhet. 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra test och utbildningar? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. 

top