ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Personuppgiftsbehandling

Här får du veta hur vi skyddar dina personuppgifter och hur vi använder dem för att förbättra våra produkter och tjänster till nytta för alla våra kunder och webbplatsanvändare.

Uppdaterad den 3 april 2018.

Den typ av verksamhet vi bedriver innebär att vi ibland behöver få en del personuppgifter från våra kunder och webbplatsanvändare.

Ibland kan det vara tillräckligt att vi får ett namn och en e-postadress, men beroende på vilka uppdrag Pearson utför åt dig, kan det vara mycket mer än så.

De personuppgifter du har delat med oss, tillsammans med uppgifter om hur du använder våra webbplatser – till exempel vad du söker efter och vilka inställningar du väljer – hjälper oss att förstå våra kunder som grupp, och som individer, på ett bättre sätt. Detta hjälper oss att erbjuda en rad produkter och tjänster som motsvarar dina behov.

Hur vi skyddar dina uppgifter

Oavsett vilket företag du än delar dina personuppgifter med, har du rätt att förvänta dig att uppgifterna ska behandlas med total sekretess.

Din integritet är extremt viktig för oss. Vi är fast beslutna att skydda alla personuppgifter du har lämnat till oss och vi följer alla relevanta dataskyddslagar.

Detta betyder att:

 • vi tar fullt ansvar för de personuppgifter vi har om dig
 • vi alltid kommer att skydda din integritet
 • vi aldrig kommer att sälja dina personuppgifter

Oavsett om du har tillhandahållit dina personuppgifter online, via telefon eller sms, via e-post eller i brev, kommer vi aldrig att använda dem utan en laglig anledning att göra det. Vi kommer att använda dem för de ändamål för vilka de ursprungligen begärdes och som utförligt förklaras i detta sekretessmeddelande och i vår cookiepolicy.

Dessa förklarar hur dina personuppgifter hanteras och skyddas av oss, inklusive:

 • vilka personuppgifter vi samlar in om dig
 • hur vi samlar in och använder dessa personuppgifter
 • hur vi skyddar de personuppgifter du har lämnat till oss
 • dina rättigheter i förbindelse med de personuppgifter vi har om dig
 • hur man rapporterar missbruk

Vi på Pearson förstår att du bryr dig om hur dina personuppgifter används och vi uppskattar att du litar på att vi hanterar dem på ett noggrant och professionellt sätt.

Med detta sekretessmeddelande vill vi ge dig kunskap om hur vi och andra bolag i vår koncern samlar in och använder dina personuppgifter. Vi vill att du ska fatta välgrundade beslut när du använder våra webbplatser och deras funktioner, inklusive alla registrerings- och e-handelstjänster.

Detta sekretessmeddelande gäller för alla sidor på vår webbplats som länkar till detta sekretessmeddelande och alla funktioner på dem och all e-handel, inköp eller andra områden på våra webbplatser som kräver registrering. Det gäller dock inte tredje parts webbplatser som är länkade till våra webbplatser. Om du besöker några sådana webbplatser rekommenderar vi att du läser deras sekretessmeddelanden, eftersom vi inte är ansvariga för dem.

När vi hänvisar till vår webbplats eller våra webbplatser, menar vi alla våra webbplatser eller program, från vilka du har nått detta sekretessmeddelande.

Vi har inkluderat fullständiga uppgifter om vilka vi och våra koncernbolag är i slutet av detta text om personuppgiftsbehandling.

Vanliga frågor

Vilka personuppgifter samlar Pearson in om mig?

De personuppgifter vi samlar in om dig kan inkludera namn, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress och adresser), födelsedatum, arbete, kursinformation, personliga intressen, kreditkorts- eller faktureringsinformation, inköpsval och information om sidorna du besöker och dina andra aktiviteter på vår webbplats, samt alla andra personuppgifter som relaterar till dig och som du förser oss med.

Vissa av våra webbplatser kan även samla in andra personuppgifter som du förser oss med, till exempel uppgifter om din utbildning, kompetens eller arbetslivserfarenhet, om det är relevant i förbindelse med webbplatsen eller de tjänster som tillhandahålls via webbplatsen. Om inte annat anges på webbplatsen vid den tidpunkt då sådana personuppgifter lämnas, behandlas de endast för de ändamål för vilka du har lämnat dem till oss.

Hur samlar Pearson in mina personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter på två sätt:

 1. Personuppgifter som du väljer att lämna ut. Du kan till exempel förse oss med dina personuppgifter när du lägger upp något på vår webbplats, när du registrerar dig för funktioner på vår webbplats som kräver registrering, när du kontaktar oss (online eller offline) eller när du beställer varor eller tjänster från oss.
 2. Uppgifter som samlas in av oss när du interagerar med vår webbplats, eller när du öppnar vår e-postkommunikation. Vi använder cookies (en liten textbaserad datafil som vi lagrar under en viss tidsperiod på din dator eller mobila enhet) och annan liknande teknik, för att samla in dessa uppgifter. Se vår Cookiepolicy om du vill ha mer information.

Vi kommer att informera dig innan vi samlar in dina personuppgifter om de begärs på en frivillig grund och konsekvenserna av att inte lämna de frivilliga personuppgifterna.

Med en separat automatisk funktion kommer webbservern att samla in din IP-adress och webbläsartyp och information om webbplatsen, programmet eller e-postkommunikationen du kom från när du besöker vår webbplats. Denna information kommer att användas för att:

 • ta reda på hur många gånger vår webbplats har besökts
 • registrera vilka delar av vår webbplats som har besökts så att vi kan förbättra webbplatsens innehåll och layout
 • förstå hur effektiv vår e-postkommunikation är

Vi kan ibland förse tredje parter med denna information i anonymiserad form för användning i förbindelse med vår webbplats.

Vad kommer Pearson att göra med mina personuppgifter?

Vi och våra koncernbolag använder dina personuppgifter för olika affärsändamål som tillhör våra berättigade intressen (”Affärsändamål”) och/eller för att ingå eller genomföra ett avtal med dig (”Avtalsenliga”) och/eller med ditt samtycke (”Samtycke”) och/eller för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (”Rättsliga grunder”). Vi kan till exempel använda dina personuppgifter:

 • för att tillhandahålla de relevanta tjänsterna via vår tillämpliga webbplats, på Avtalsenliga grunder
 • för att behandla dina onlineinköp, på Avtalsenliga grunder
 • för att informera dig om och tillhandahålla mer information om produkter och tjänster som vi och våra koncernbolag erbjuder, för våra Affärsändamål eller med ditt Samtycke
 • för att bjuda in dig att delta i undersökningar, diskussioner och prisdragningar och be om dina synpunkter på våra tjänster via onlineundersökningar och diskussionsforum, för våra Affärsändamål och/eller med ditt Samtycke
 • för att förbättra de produkter och tjänster vi erbjuder dig, för våra Affärsändamål
 • för marknadsföring, för våra Affärsändamål och/eller med ditt Samtycke
 • för statistiska eller analytiska ändamål, för våra Affärsändamål
 • för att upptäcka, förebygga eller undersöka dataintrång eller bedrägerier, för våra Affärsändamål och/eller på Rättsliga grunder
 • för att i övrigt bli bättre på att möta våra kunders behov och preferenser, för våra Affärsändamål

Vi kommer inte att tillåta orelaterade tredje parter att använda dina personuppgifter för marknadsföring utan ditt samtycke. I de fall vi förlitar oss på ditt samtycke, har du rätt att när som helst dra tillbaka det.

Vi använder också personuppgifter för att identifiera olika typer av användare, granska hur våra webbplatser används och som hjälp i den strategiska utvecklingen av våra webbplatser. När vi gör det, tar vi först bort alla uppgifter som kan identifiera en viss person.

Att delta i undersökningar och diskussionsforum är helt frivilligt. Du kan när som helst avregistrera dig från att bli kontaktad för dessa ändamål. Undersökningsresultat kommer att användas i marknadsundersökningar i syfte att förbättra våra tjänster.

Vi kommer att visa ditt användarnamn på allt innehåll du skickar in eller lägger upp på våra webbplatser (inklusive i diskussioner, på anslagstavlor och i forum).

Hur länge kommer Pearson att lagra mina personuppgifter?

Vi kommer bara att lagra dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter, om inte lagen medger eller kräver längre lagringstid. Vi kan till exempel behöva fortsätta att lagra dina personuppgifter för att kvalitetssäkra den tjänst vi har tillhandahållit, eller så kan vi behöva fortsätta att lagra dem för att försvara framtida rättsliga krav.

E-postreklam och avregistrering

Vi kommer inte att skicka e-postreklam till dig om du har avregistrerat dig från detta. All e-postreklam vi skickar till dig kommer att innehålla en länk i slutet av e-postmeddelandet som du kan använda för att avregistrera dig.

Vissa av Pearsons webbplatser tillhandahåller även kontaktuppgifter som du kan använda om du vill kontakta oss via e-post, post eller telefon för att avregistrera dig. Dessutom har en del av Pearsons webbplatser en ”Mitt konto”-sida där du kan välja om du vill få reklammeddelande från oss eller inte.

Hur skyddar Pearson mina personuppgifter?

Vi strävar efter att skydda alla dina personuppgifter genom att implementera lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Under förutsättning att din webbläsare accepterar HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol), säker kryptering, försöker vi att skydda till exempel din betalningsinformation mot obehörig åtkomst via en säker server. När vi använder tredje parter för att behandla personuppgifter, kräver vi att de garanterar säkerheten för dina personuppgifter.

Alla personuppgifter du frivilligt lägger upp på ett offentligt område på vår webbplats, till exempel på en anslagstavla eller i ett diskussionsforum, eller ett interaktivt område som kräver registrering och/eller prenumeration, kan komma att samlas in och användas av andra. Var försiktig med vilka personuppgifter du lämnar ut på detta sätt. Som du säkert förstår kan vi inte kontrollera vad andra användare gör.

Kommer Pearson att dela mina personuppgifter med någon annan?

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter. Vi kan lämna ut till och dela dina personuppgifter med:

 • våra koncernbolag
 • en enhet som förvärvar någon del av vår verksamhet
 • våra tjänsteleverantörer (inklusive till exempel kreditupplysningsföretag och betalningsförmedlare, distributörer/agenter för våra produkter, leverantörer som utvecklar våra webbplatser eller tillhandahåller webbhotellstjänster)
 • tredje parts sökmotorer vars standardförfarande är att indexera användarprofilsidor och användarnamn som en del av användarprofilsidans webbadress, om så krävs eller medges enligt lag
 • relevanta tredje parter (till exempel din arbetsgivare, din skola, din internetleverantör, brottsbekämpande organ) om vi har skäl att tro att du bryter mot lagen (till exempel om du har lagt upp ärekränkande material på våra webbplatser) eller om det krävs att vi gör det i enlighet med tillämplig lag
 • andra tredje parter med ditt samtycke

Kommer Pearson skicka mina personuppgifter till ett annat land?

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till andra länder runt om i världen, inklusive länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), vilka kanske inte har samma dataskyddslagar som det land har varifrån du får tillgång till våra webbplatser. Om vi överför dina personuppgifter till länder utanför EES kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter erbjuds samma skyddsnivå som detta sekretessmeddelande anger.

I avsaknad av ett beslut om adekvat skyddsnivå har vi ingått ett koncerninternt databehandlingsavtal där vi använder den Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för dataöverföring till våra koncernföretag som ligger utanför EES. Vi förlitar oss på ett vid varje tidpunkt gällande beslut om adekvat skyddsnivå eller adekvat dataöverföringsmekanism som antagits av den Europeiska kommissionen eller en tillsynsmyndighet, för överföringar till tredje parter i länder utanför Storbritannien eller EES.

Vilka rättigheter har jag?

I vissa regioner, t.ex. i EES (det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), kan du ha vissa rättigheter som gäller för dina personuppgifter, inklusive rätt att:

 • begära tillgång till och få en kopia av dina personuppgifter
 • få dina personuppgifter korrigerade om de inte längre är korrekta eller få dem raderade om vår lagring inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in
 • begränsa eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter
 • få dataportabilitet (i förekommande fall)

Om du vill utöva någon av de rättigheter som gäller för dina personuppgifter skickar du bara en begäran till oss med användning av uppgifterna i avsnittet ”Kontakta Pearson” nedan. Vi kommer att granska varje begäran och handla i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Du kan även ha rätt att lämna in klagomål till Information Commissioner (om du är i Storbritannien) eller till din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd, om du är missnöjd med vår sekretesspraxis som tillkännages i detta sekretessmeddelande.

Vad gäller om jag är under 16 år?

Om du är under 16 år, ber vi dig att läsa detta sekretessmeddelande tillsammans med en förälder eller vårdnadshavare och ställa frågor om det är något du inte förstår.

Missbruk av personuppgifter

All otillbörlig insamling eller missbruk av personuppgifter strider mot detta sekretessmeddelande och vårt rättsliga meddelande eller våra användarvillkor. Rapportera sådant med e-post till dataprivacy@pearson.com.

Du lovar att inte missbruka några personuppgifter som finns på våra webbplatser, inte heller samla in dem eller använda robotar eller andra automatiska skript, koder eller funktioner för att göra det.

Vi kan omedelbart upphäva eller avbryta din tillgång till vår webbplats, utan förvarning, om vi får veta att du bryter mot gällande användarvillkor eller mot detta sekretessmeddelande.

Ändringar i detta sekretessmeddelande

Vi kommer att uppdatera detta sekretessmeddelande vid behov. Vi kommer alltid att ange datumet för en ny version så att du vet när det har skett en förändring.  

Kontakta Pearson

Om du har några frågor om vårt sekretessmeddelande, tveka inte att kontakta oss på:

Data Protection Officer
Pearson
80 Strand
London
WC2R 0RL
Storbritannien

Du kan även skicka e-post till oss på dataprivacy@pearson.com.

Detta sekretessmeddelande tillhandahålls på uppdrag av Pearson plc och dess koncernföretag. Detta avser alla företag som ägs eller kontrolleras av Pearson plc (med säte på 80 Strand, London, WC2R 0RL, Storbritannien, registreringsnummer 53723)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra test och utbildningar? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. 

top