Om Pearson

Pearson Assessment är marknadsledande i Skandinavien på psykologiska test och metoder samt arbetsminnesträning som används inom vård, skola och arbetslivet. Våra kunder är bland annat psykologer, logopeder, specialpedagoger, lärare och andra professionella yrkesgrupper.

Vi utvecklar och publicerar svenska, norska och danska versioner av flera av de internationellt mest kända och använda psykologiska test, som till exempel Wechslerskalorna för bedömning av kognitiva funktioner hos barn och vuxna, Becks skattningsskalor för psykiatrisk problematik, neuropsykologiska test, test för bedömning av ADHD-symptom och arbetspsykologiska test, som Ravens matriser och Watson-Glasers Bedömning av kritiskt tänkande. Pearson tillhandahåller även Cogmed Arbetsminnesträning, en evidensbaserad metod för förbättrad koncentrations- och inlärningsförmåga.

Pearson Assessment ingår i Pearson Inc., en brittisk utbildnings- och mediakoncern.