Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Om Pearson

Pearson Clinical är marknadsledande i Skandinavien på psykologiska test och metoder samt arbetsminnesträning som används inom vård, skola och arbetslivet. Våra kunder är bland annat psykologer, logopeder, specialpedagoger, lärare och andra professionella yrkesgrupper.

Vi utvecklar och publicerar svenska, norska och danska versioner av flera av de internationellt mest kända och använda psykologiska test, som till exempel Wechslerskalorna för bedömning av kognitiva funktioner hos barn och vuxna, Becks skattningsskalor för psykiatrisk problematik, neuropsykologiska test, test för bedömning av ADHD-symptom och arbetspsykologiska test. Pearson tillhandahåller även Cogmed Arbetsminnesträning, en evidensbaserad metod för förbättrad koncentrations- och inlärningsförmåga.

Pearson Clinical ingår i Pearson Inc., en brittisk utbildnings- och mediakoncern.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra tester och kurser? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.