ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Om Pearson Clinical

Pearson Clinical utvecklar och publicerar skandinaviska versioner av några av de internationellt mest kända och använda testinstrument för psykologer, logopeder, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, specialpedagoger, och flera andra yrkesgrupper.

Vi drivs av att förse kliniker med vetenskapligt grundade testinstrument, högkvalitativa utbildningar och smarta digitala lösningar för att de ska lyckas med sitt dagliga utredningsarbete.

I Skandinavien är vi marknadsledande inom psykologiska test och publicerar till exempel Wechslerskalorna och Becks skattningsskalor. Vi har även neuropsykologiska test, utvecklingstest, test för bedömning av adhd-symptom, adaptiva skalor, språktest, motoriska test, och arbetspsykologiska test. 

Pearson Clinical har en lång och gedigen historia, med rötter ända sedan 1921 då James McKeen Cattell grundade The Psychological Corporation. Verksamheten blev sedermera Harcourt Assessment, innan det fick namnet Pearson Clinical.

Då liksom nu är vi måna om att hjälpa dig att lyckas med ditt kliniska arbete!

Vår ambition

Pearson Clinical har som målsättning att erbjuda professionella användare över hela världen innovativa, gediget underbyggda och utprövade test och metoder, språkligt och kulturellt anpassade för att fungera väl i lokala användarmiljöer. Sedan vi etablerade vår verksamhet i Skandinavien 2006, har vår ambition varit att förse våra kunder med kliniskt relevanta test och metoder med goda psykometriska egenskaper.

På vårt kontor i Stockholm finns, i tillägg till testutvecklare, ett kundserviceteam som hanterar förfrågningar från kunder från alla de tre Skandinaviska länderna. Kontakta oss gärna om du har frågor om våra produkter!

Om koncernen

Pearson Clinical i Skandinavien (tidigare Harcourt Assessment) ingår sedan slutet av januari 2008 i Pearson, en brittisk informations- utbildnings- och mediakoncern. Pearson består av fem divisioner: Assessment & qualification, Virtual learning, English language learning, Workforce skills, och Higher Education. Pearson Clinical ingår i divisionen som heter Assessment & qualification, med över 700 anställda världen över. Vi är verksamma världen över och har i dagsläget kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Frankrike, Spanien, USA, Canada, Brasilien, Indien och Australien.

Vår historia

1921 grundade James McKeen Cattell, en av den moderna psykologins förgrundsgestalter och USA:s första professor i psykologi, The Psychological Corporation. Tillsammans med två av sina tidigare studenter från Columbia University, Robert Woodworth och Edward Lee Thorndike, marknadsförde och distribuerade Cattell test till psykologer över hela USA. Redan 1939 publicerade The Psychological Corporation den första Wechslerskalan, Wechsler-Bellevue Scales of Intelligence.

1960 gick två växande förlag inom utbildningsområdet samman, Harcourt Brace & Company och World Book Company. World Book Company hade vid den tidpunkten i sin portfölj ett antal kunskaps- och begåvningstest. Det nya företaget, som senare fick namnet Harcourt Brace Jovanovich, förvärvade 1970 The Psychological Corporation. Under de år som följde gjordes ytterligare uppköp, både inom och utanför USA, vilka lade grunden till den verksamhet som finns idag. 2003 namnändrades The Psychological Corporation till Harcourt Assessment, Inc. Namnet The Psychological Corporation har dock behållits som varumärke på företagets kliniska produkter. En längre beskrivning av företagets historia finns på den amerikanska hemsidan.

I och med ägarbytet läggs ytterligare en historisk linje till den ovan beskrivna. Pearson har sina rötter så långt tillbaka som början av 1700-talet, men har varit verksamt inom området psykologiska test sedan 1990-talet. Genom uppköp av de amerikanska förlagen NCS och AGS år 2000 resp år 2005, stärkte Pearson sin ställning på området och har genom förvärvet av Harcourt Assessment ytterligare konsoliderat sin position. 

Cogmed grundades 2001 och grunden till företaget, Cogmed Arbetsminnesträning, är forskning utförd av ledande forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm. Genombrottet var en forsknings idé som kom från professor Torkel Klingberg 1999, man ville titta närmare på om och hur man kan utveckla arbetsminnet. 
Läs mer om Cogmed här.

2009 instiftades Stora Psykologpriset av Pearson Clinical med Sveriges Psykologförbund som samarbetspartner för att uppmärksamma psykologer som genom sitt arbete bidrar till att förbättra människors livskvalitet och utveckla mänskliga resurser. Totalt har över 120 nomineringar inkommit sedan priset instiftades och detta visar på bredden inom den moderna psykologin i Sverige. Från och med 2014 delas Stora Psykologpriset ut i regi av Sveriges Psykologförbund med Pearson Clinical som huvudsponsor. Läs mer om vinnare av Stora Psykologpriset ››

Stora Psykologpriset

År 2009 instiftades Stora Psykologpriset av Pearson Clinical med Sveriges Psykologförbund som samarbetspartner för att uppmärksamma psykologer som genom sitt arbete bidrar till att förbättra människors livskvalitet och utveckla mänskliga resurser. Totalt har över 120 nomineringar inkommit sedan priset instiftades och detta visar på bredden inom den moderna psykologin i Sverige. Från och med 2014 delas Stora Psykologpriset ut i regi av Sveriges Psykologförbund med Pearson Clinical som huvudsponsor. Läs mer om vinnare av Stora Psykologpriset ››

Samarbete

I utvecklingen av nya test och metoder har vi på Pearson Clinical behov av att samarbeta med såväl kliniker som forskare. Det kan röra sig om allt från översättningsarbete som kräver kunskap om en specifik psykologisk terminologi, till att bidra med expertkunskap från något område, till att samla in data för test under utveckling. Att samarbeta med oss ger dig tidigt kunskap om och insikt i nya produkter, och bidrar till att fler bra metoder snabbare blir tillgängliga för dig och dina kollegor.

Hör av dig till oss!

Vi blir mycket glada om du hör av dig till oss med förslag som rör nya eller befintliga test och metoder. Kanske har du önskemål om publicerat material som ännu inte finns på svenska, har utvecklat ett test inom ramen för din forskning, eller har idéer om hur tillgången till och kvaliteten på något material kan bli bättre. Om du är intresserad av att veta vilka projekt som är planerade eller pågår just nu, kontakta gärna vår kundservice

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra test och utbildningar? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. 

top