Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
webbinarium

Våra webbinarier

På våra kostnadsfria webbinarier får lära dig mer om våra senaste test och digitala plattformar.

Välkommen till ett kostnadsfritt webbinarium om Bayley-4! 

Under webbinariet kommer våra produktspecialister bland annat beskriva skillnaderna mellan Bayley-III och Bayley-4 samt fördelar med Bayley-4. De kommer också beskriva innehållet i Bayley-4, hur testet är strukturerat samt vilka användningsområden som finns. Du kommer också få en inblick i hur den digitala administreringen med hjälp av Q-global fungerar.  

Ofta gör klinikern en omfattande bedömning med hjälp av flera test eller skattningsskalor. Ibland överensstämmer inte testresultaten med varandra eller med dina kliniska intryck av klientens språkkunskaper. Vilka resultat ska du då betrakta som korrekta?

Precis som vi ser mångfald i så många andra aspekter av att vara människa vet vi att varje person har sina egna sensoriska preferenser. Dessa kommer att forma deras livsval såväl som hur de upplever och interagerar med världen. 

BASC-­3 består av en samling skattningsskalor som – genom att integrera information och perspektiv från flera källor – tillsammans ger en både bred och djup förståelse för olika beteenden, tankar och känslor hos barn och unga. Självskattningsskalor finns för barn och unga i åldern 8–19 år, Föräldraskattningsskalor för föräldrar/vårdnadshavare till barn och unga i åldern 6–19 år, och Lärarskattningsskalor för lärare till elever i åldern 6–19 år. BASC-3 innehåller en stor mängd mått och skalor som rör problembeteenden och psykiatrisk problematik, men även starka sidor belyses. BASC-3 har skandinaviska normer som bygger på ett urval som avspeglar normalpopulationen i de skandinaviska länderna.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra tester och kurser? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.