ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Vi erbjuder olika typer av webbinarium; dels webbinarium som sker på ett givet datum, dels webbinarium som är inspelade och som du kan se när du vill.  

Vi försöker att ha ett så stort utbud som möjligt av webbinarium om våra olika test, skattningsskalor och digitala plattformar. Syftet är att du ska få veta det viktigaste om instrumenten och kunna skapa dig en bild av hur och till vad du kan använda dem. Våra webbinarium riktar sig till dig som överväger att beställa ett nytt test, till dig som redan har beställt men ej kommit igång med användningen av ett instrumentet, och till dig som vill hålla dig allmänt uppdaterad om våra senaste instrument.  

Vill du få en kostnadsfri presentation av ett test eller en skattningsskala som inte finns bland våra webbinarier? Ta gärna kontakt med våra produktspecialister för att boka in ett möte, digitalt eller fysiskt.

Inspelade webbinarium

Ofta gör klinikern en omfattande bedömning med hjälp av flera test eller skattningsskalor. Ibland överensstämmer inte testresultaten med varandra eller med dina kliniska intryck av klientens språkkunskaper. Vilka resultat ska du då betrakta som korrekta?

Precis som vi ser mångfald i så många andra aspekter av att vara människa vet vi att varje person har sina egna sensoriska preferenser. Dessa kommer att forma deras livsval såväl som hur de upplever och interagerar med världen. 

BASC-­3 består av en samling skattningsskalor som – genom att integrera information och perspektiv från flera källor – tillsammans ger en både bred och djup förståelse för olika beteenden, tankar och känslor hos barn och unga. Självskattningsskalor finns för barn och unga i åldern 8–19 år, Föräldraskattningsskalor för föräldrar/vårdnadshavare till barn och unga i åldern 6–19 år, och Lärarskattningsskalor för lärare till elever i åldern 6–19 år. BASC-3 innehåller en stor mängd mått och skalor som rör problembeteenden och psykiatrisk problematik, men även starka sidor belyses. BASC-3 har skandinaviska normer som bygger på ett urval som avspeglar normalpopulationen i de skandinaviska länderna.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra test och utbildningar? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. 

top