ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
Homepage_Digital_testning

Digital testning

Modern teknik öppnar upp för helt nya möjligheter inom psykologisk testning och under de senaste åren har allt fler kliniker gått över till digitala lösningar. En digital testning mäter kognitiva förmågor och psykologiska egenskaper på ett mer effektivt och reliabelt sätt. Q-global och Q-interactive är två olika digitala plattformar. Gemensamt för plattformarna är att de är utvecklade för att underlätta administrering och scoring av test och skattningsskalor.


På Q-global och Q-interactive får du tillgång till flertalet skattningsskalor, testinstrument, scoringprogram och rapportgenerering. Direktåtkomst till nödvändig information, såsom testanvisningar, svarsalternativ och vändregler, säkerställer en korrekt och standardiserad administrering. Digital administrering möjliggör att du kan spara tid då beräkning och sammanställning av poäng och resultat sker automatiskt, vilket dessutom minskar risken för felberäkningar.


Ta kontakt med våra produktspecialister

Vårt team av psykologer och produktspecialister hjälper dig gärna att hitta rätt plattform och rätt testverktyg utifrån dina behov. 

Vad är skillnaderna mellan Q-interactive och Q-global?

Här kan du läsa en mer utförlig jämförelse av plattformarna. 

Q-interactive

Med Q-interactive kan du administrera bland annat WISC-V digitalt. Du använder iPads för en smidig administrering, scoring och rapportgenerering. Q-interactive förenklar ditt utredningsarbete och tenderar även att öka engagemanget hos patienten.

Q-global

Q-global är vårt webbaserade program för scoring, administrering och rapportgenerering av framför allt skattningsskalor. Du kan administrera skalorna digitalt, antingen direkt på skärmen eller via email. Du kan även använda Q-global för sammanställning av skalor gjorda i pappersformat. 

Upptäck möjligheterna med digital testning

I videon får du en kort introduktion till Q-interactive och Q-global

Q-interactive eller Q-global: Vilken plattform ska jag välja?

Följ beslutsträdet och se vilken plattform som passar din verksamhet bäst. 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra test och utbildningar? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. 

top