ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Samarbete

På grund av det stora intresset stänger vi nu möjligheten att anmäla sig som testledare till WAIS-5 normeringen. Om du har frågor om projektet kan du kontakta ansvarig projektledare (kontaktuppgifter finns längst ner på sidan).

Vi söker psykologer och psykologstudenter till att vara med och utveckla den nya versionen av Wechsler Adult Intelligence Scale – WAIS 5!

Nu söker vi testledare till den kommande normeringen av WAIS 5 (Wechsler Adult Intelligence Scale–Fifth Edition). För dig som är psykologstudent eller psykolog är detta en unik möjlighet att lära känna nästa generations WAIS. Att testa friska unga och vuxna ger också referensramar som du kommer att ha nytta av i ditt kliniska arbete längre fram. Genom att delta i normeringsarbetet för WAIS 5 kan du bidra till att göra nästa generations WAIS till den bästa skandinaviska Wechslerskalan hittills!

Vad är nytt i WAIS 5?

 • En uppdaterad indexstruktur med fem primära index
 • Flera sekundära index för utökade tolkningsmöjligheter
 • Flera nya deltest för arbetsminne och bearbetningshastighet
 • Separata index: Visuospatialt Index och Fluid Index
 • Klassiska deltest har uppdaterats med nya uppgifter
 • Mer flexibel administrering ger bättre möjligheter att skräddarsy administreringen utifrån frågeställning
 • Digital administrering på Q-interactive
 • Färre deltest för att fastställa HIK

 

Normeringen av WAIS 5 i Sverige, Norge och Danmark. Ett representativt urval från respektive lands befolkning i åldersgruppen 16 – 90 år ska testas med normeringsversionen av WAIS 5, i syfte att gemensamt skapa skandinaviska normer.

 

Är du intresserad? Här kommer mer information!

Att arbeta som testledare ger en unik möjlighet att lära känna nästa generations WAIS. Att testa friska unga och vuxna ger också referensramar som du kommer att ha nytta av i ditt kliniska arbete längre fram.

 

Vad innebär det att arbeta som testledare?

Som testledare kommer du att testa ett antal personer med den svenska standardiseringsversionen av WAIS 5. Tillsammans med ansvarig projektledare hos Pearson kommer du överens om hur många personer du ska testa, och vilka bakgrundsvariabler som ska karaktärisera testpersonerna i termer av ålder, kön och utbildningsnivå.

 

Vilka kan vara testpersoner?

Unga och vuxna mellan 16 – 90 år. Vissa exklusionskriterier gäller – till exempel får en testperson inte lida av sjukdomar eller utvecklingsrelaterade tillstånd som kan påverka det kognitiva fungerandet, haft en viss sjukdomshistoria eller ett pågående missbruk.

 

Vem hittar och rekryterar testpersonerna?

Det gör du. Så länge en testperson inte faller för något av exklusionskriterierna och ”stämmer” med avseende på den ålder, kön och utbildningsnivå som du kommit överens med projektledaren om, kan du testa ”vem som helst”. Vi avråder dock från att testa inom den egna närmaste familjen.

 

När ska testningarna genomföras?

Alla testningar ska genomföras mellan september 2024 och maj 2025.

 

Spelar det någon roll var i landet jag testar?

Nej. Du kan testa var som helst – vi välkomnar särskilt testledare utanför storstadsområdena! Du måste själv ordna lämplig testlokal.

  

Får jag någon utbildning innan jag börjar testa?

Ja. Alla testledare kommer att få gå igenom en e-utbildning i WAIS-5 innan testningarna inleds. Utbildningen kommer att belysa ingående deltest med särskilt fokus på de krav som ställs på testningar som genomförs i normeringssyfte. Dessutom kommer aspekter kring etik och konfidentialitet att belysas, liksom praktiska frågor kring genomförandet. När du har gått igenom allt material, ska du genomföra ett kunskapsquiz där resultatet måste vara 100% innan du kan börja testa.

 

Hur lång tid tar en testning?

Normeringsversionen av WAIS 5 kommer att ha avbrottskriterier, precis som den färdiga versionen.  Därför är testtiden beroende av hur långt en person kommer i varje deltest innan avbrottsregeln träder i kraft. Räkna med mellan 2 till 3 timmar.

 

Hur många ska jag testa?

Du måste kunna testa minst 5 personer, gärna fler!

 

Får testpersonerna något för att medverka?

Ja, varje testperson får ett Superpresentkort från GoGift (www.gogift.se) på 1000 SEK som tack för sin medverkan.

 

Vilken är ersättningen till mig?

För varje godkänd testning kan du fakturera 3000 SEK.

Om du har ett företag med F-skattsedel skickar du fakturan från ditt förstag, ställd till Pearson Sweden AB, när alla dina testningar är gjorda.

Har du inget eget företag med F-skattsedel skickar du enkelt en faktura genom exempelvis: https://www.frilansfinans.se/ Frilans Finans hjälper dig att skapa och skicka en faktura för dina testningar och de sköter också allt pappersarbete så som inbetalning av skatt, arbetsgivaravgifter och pension. Om du väljer detta alternativ kan du fakturera 3180 SEK per testning (för att ta höjd för deras avgift)

 

Skriver ni avtal med alla testledare?

Ja. Alla testledare får individuella avtal som beskriver villkoren för samarbetet – vad Pearson Clinical ansvarar för och vad testledaren ansvarar för. I avtalet finns också bestämmelser om konfidentialitet och etik i genomförandet av testningarna, liksom den ekonomiska överenskommelsen.

 

Kan en testperson få veta sitt resultat?

Nej. Vi testar testet i kvalitetssäkringssyfte för att fastställa hur uppgifterna fungerar i normalpopulation – vi testar inte testpersonerna med avseende på kognitiv nivå.

 

Hur vet jag vad jag ska säga till potentiella testpersoner? Hur ska jag presentera projektet?

Alla testledare kommer att få omfattande information som kan delges potentiella testpersoner.

 

Etik och GDPR

Inga personer får testas utan att ha givit sitt skriftliga informerade samtycke och alla testpersoner har rätt att avbryta testningen utan att uppge skäl. Alla data behandlas strikt konfidentiellt av respektive lands projektledare utifrån en särskilt upprättad rutin som säkerställer att inga personuppgifter behålls längre än absolut nödvändigt; databasen anonymiseras sedan helt innan analyser påbörjas. Alla aspekter kring etik, konfidentialitet och GDPR kommer att adresseras under testledarutbildningen.

Har du frågor om projektet?

Tveka inte att ta kontakt med ansvarig projektledare hos Pearson Clinical!

 

Ansvarig projektledare:

Camilla Ørskov

camilla.orskov@pearson.com

+45 20645502

 

Inklusionskriterier:

 • Har svenska som modersmål 
 • Kan förstå instruktioner och delta i en testning utan att anpassningar behöver göras eller avsteg tas från normal administreringsprocedur. 
 • Kan använda fingrar, händer och armar för manipulera klossar och använda penna för att skriva symboler (darrningar tillåts så länge testpersonen kan slutföra uppgifterna) 

Exklusionskriterier: 

 • Har testats med WAIS III eller WAIS-IV under de senaste 6 månaderna  
 • Är psykolog eller psykologstudent 
 • Har en syn- eller hörselnedsättning som inte korrigeras med hjälpmedel (exempelvis glasögon, linser eller hörapparat) 
 • Har funktionsnedsättning i fingrar/armar som kan påverka prestation 
 • Är för närvarande inlagd på sjukhus eller är under psykiatrisk utredning eller behandling 
 • Tar läkemedel som kan påverka prestationen (exempelvis antidepressiva, antipsykotiska, beroendeframkallande eller centralstimulerande läkemedel) 
 • Nylig signifikant förändring av kognitiv förmåga 
 • Har behandlats med cytostatika de senaste 2 månaderna 
 • Har genomgått elektrokonvulsiv behandling eller strålbehandling av centrala nervsystemet 
 • Har haft perioder av medvetslöshet längre än 20 minuter (gäller ej narkos) 
 • Har en identisk tvilling som ingår i urvalet 
 • Har eller har haft något av följande tillstånd eller sjukdom: 
 • Stroke (blodpropp i hjärnan)  
 • Epilepsi 
 • Hjärntumör 
 • Traumatisk hjärnskada 
 • Meningit (hjärnhinneinflammation) 
 • Encefalit (hjärninflammation) 
 • Autismspektrumtillstånd 
 • ADHD 
 • Schizofreni eller annat psykotiskt tillstånd 
 • Parkinsons sjukdom 
 • Demens 
 • Dyslexi  
 • Dyskalkyli 
 • Bipolär sjukdom 
 • Depression 
 • Språkstörning (artikulationssvårigheter accepteras) 
 • Alkohol- eller drogmissbruk 
 • Ångest eller tvångstillstånd så allvarliga att de kan påverka prestation 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra test och utbildningar? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. 

top