Test för forskning

Pearson Assessment har som målsättning att erbjuda professionella användare över hela världen innovativa, gediget underbyggda och utprövade test och metoder, språkligt och kulturellt anpassade för att fungera väl i lokala användarmiljöer.

Vi får många förfrågningar som gäller användning av test i forskning.
Läs nedanstående riktlinjer om vad som gäller för forskare som vill använda produkter från Pearson Assesment i sina studier.

Test och metoder för forskning

Vi får många förfrågningar som gäller användning av vårt material i forskning. Nedanstående riktlinjer är framtagna för att ge vägledning och underlätta för de forskare som vill använda test och metoder från Pearson Assessment.

Upphovsrätt

Alla test och metoder från Pearson Assessment skyddas av upphovsrättslagen. Oavsett ändamål är det inte tillåtet att kopiera innehållet i en produkt; vare sig det gäller uppgifter, manualtext, protokoll, tabeller eller något annat material som ingår i produkten. Det är inte heller tillåtet att göra några förändringar i publicerat material.

Behörighet

Merparten test och metoder från Pearson Assessment omgärdas av särskilda behörighetsbestämmelser för inköp. För forskningsändamål kan Pearson göra avsteg från denna princip.

Praktiskt

Tillstånd till anpassning, översättning och forskning av våra produkter kräver ansökan och är förknippat med en licensavgift. Räkna med att en handläggningstid kan ta upp till 4 veckor. Har du andra frågor om licensrättigheter, är du välkommen att kontakta oss på clinicallicenses-eu@pearson.com. Ladda ned och ansök om tillstånd via det här dokumentet.