ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
fragaproduktspecialisternaheader

Fråga produktspecialisterna

Vi får många och bra frågor om våra test. Här kommer vi publicera ett urval så att flera av er får tillgång till svaren. 


Skeva konfidensintervall

Hej!

Hur kommer det sig att IK-poängen i WISC-V inte ligger mitt i konfidensintervallet? Vad innebär det konkret att det lägre talet i konfidensintervallet är närmare IK-poängen och inte mitt emellan eller närmare det högre talet? 

Testinstrument på olika språk

Hej!

Jag utreder ofta barn som inte har svenska som modersmål och undrar om det går att beställa och använda andra språkversioner?

Fördelar med flera respondentgrupper

Hej!

Vad är fördelarna med att använda flera olika respondentgrupper vid utredning av barn och ungdomar?

Föräldraskattningen i Vineland-3

Hej!

Vad är nytt med administreringen av föräldraskattningen i Vineland-3? 

WISC-V i stället för WAIS-IV

Hej!

Kan jag använda WISC-V istället för WAIS-IV för att utreda en 17-åring

Ravens och intellektuell funktionsnedsättning

Hej!

Varför räknas inte Ravens 2 som ett tillräckligt test vid utredning av intellektuell funktionsnedsättning? 

Olika antal test i HIK

Hej!

Hur kommer det sig att HIK bygger på resultatet från 10 deltest i WISC-IV, men bara på resultatet från 7 deltest i WISC-V? 

HIK blir lägre än redan låga index

Hej!

Hur kommer det sig att resultatet på HIK (Hela skalan) kan bli lägre än redan låga resultat på indexen, exempelvis WISC? 

Testning på distans

Hej!

Kommer Q-interactive anpassas för distansadministrering?  

Flynneffekten

Hej!

Vad är Flynneffekten? 

Q-global eller Q-interactive

Hej!

Vad är egentligen skillnaden mellan Q-global och Q-interactive

Ojämna profiler?

Hej!

Hur ska jag som psykolog tänka när resultatet från en WISC-testning är ojämnt sett över index? Innebär det att resultatet inte är pålitligt?

Fler digitala test?

Hej!

Jag undrar om det finns planer på att digitalisera fler test så de blir tillgängliga på Q-interactive, t.ex. RBANS? Vi vill gå över till digital testning i största möjliga utsträckning och önskar så många test som möjligt på plattformen. 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra test och utbildningar? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. 

top