ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
offset_212142_LowRe

Testning på distans

Hej!

Kommer Q-interactive anpassas för distansadministrering?

Svar: 

Under coronapandemin har samhället i stort förändrats. Många människor arbetar nu på distans och vissa vet redan att de kommer fortsätta med distansarbete även efter pandemin. I samband med detta har det väckts frågor även kring psykologisk testning – hur kan man gå tillväga för att administrera dessa tester på distans, samtidigt som testets reliabilitet och validitet inte påverkas? Vi har under ett antal år erbjudit en digital plattform vid namn Q-interactive, där det finns möjlighet att administrera WISC-V via iPad. En naturlig fråga blir då om detta system redan nu fungerar för distansadministrering, eller om det planeras för att kunna användas på det sättet i framtiden.  

Q-interactive utvecklades långt innan coronapandemin med syfte att digitalisera test för att göra administrering samt scoring av de test som finns på plattformen enklare för testledaren. Detta har dock inte inneburit att utvecklingen av papper och penna-test av samma test som finns på Q-interactive har upphört, utan de test som finns tillgängliga digitalt via iPad har även en motsvarande papper och penna-version. För att säkerställa att testresultat är likvärdiga, oavsett vilken av versionerna testledaren använder, har Pearson använt sig av en mer ”konservativ” design vid utformandet av de digitala versionerna. Detta betyder i korthet att testförfarandet ska vara så likvärdigt som möjligt över de olika versionerna, och där kan bland annat de allmänna testanvisningarna att testning sker på plats i ett fysiskt möte nämnas. Testen på Q-interactive är således utvecklade med tanken att testning, även vid digital testning, ska ske under ett fysiskt möte där testledare och testperson befinner sig i samma rum. Coronapandemin visar dock på att det finns ett behov av alternativa lösningar för testmiljön, och därför undersöker Pearson hur distansadministrering skulle kunna komma att ske. För närvarande är detta i ett tidigt stadium, och det finns inga konkreta planer på när, och om, testen på Q-interactive går att administrera på distans.  

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra test och utbildningar? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. 

top