Raven's 2

Nya Brown EF/A!

Brown Executive Function/Attention Scales (Brown EF/A) är ett neuropsykologiskt instrument. Skattningsskalorna är primärt utvecklade för att användas som screening för att kartlägga svårigheter med exekutiva funktioner och ADHD. 

Läs mer här och beställ här!

BASC-3

BASC-3

BASC-­3 består av en samling skattningsskalor som – genom att integrera information och perspektiv från flera källor – tillsammans ger en både bred och djup bild av olika beteenden, tankar och känslor hos barn och unga.

frågaproduktspecialisterna

Fråga produktspecialisterna

Vi får många och bra frågor om våra test. Här kommer vi publicera ett urval så att flera av er får tillgång till svaren. Har du också en fråga till våra produktspecialister?

Klicka här!

Kom och jobba med oss! 
Vi söker en norskspråkig produktspecialist med psykologexamen eller master i psykologi. Läs mer här. 


Baskurs i WAIS-IV
Läs mer här


Viktig information!
Information om felaktig instruktion i CELF-4. Läs mer här.
pedicat

Ny digital skattningsskala! 

PEDI-CAT mäter förmågor i de fyra domänerna Dagliga aktiviteter, Förflyttning, Socialt/Kognitivt samt Ansvar. Skalan är utformad för att användas i behandling och utredningsarbete med barn och ungdomar som har olika fysiska eller beteendemässiga tillstånd. Finns endast på Q-global. 

Läs mer här! 

Ny hemsida

Önskar du ett digitalt möte med en av våra produktspecialister?

Ange vilket/vilka test du är intresserade av i formuläret, så återkommer vi till dig med mer information.

Till formuläret