Raven's 2

Nya Brown EF/A!

Brown Executive Function/Attention Scales (Brown EF/A) är ett neuropsykologiskt instrument. Skattningsskalorna är primärt utvecklade för att användas som screening för att kartlägga svårigheter med exekutiva funktioner och ADHD. 

Läs mer här och beställ här!

BASC-3

BASC-3

BASC-­3 består av en samling skattningsskalor som – genom att integrera information och perspektiv från flera källor – tillsammans ger en både bred och djup bild av olika beteenden, tankar och känslor hos barn och unga.

Raven's 2

Anmäl dig till vårens kurs: Baskurs i WAIS-IV

Kursen fokuserar på WAIS-IV och ger dig kunskapen du behöver för att använda och tolka testet på ett så säkert och kvalitativt sätt som möjligt.

Datum för kursen: 5 maj, 2021.  

Läs mer och anmäl dig här!

Kom och jobba med oss! 
Vi söker en produktspecialist med psykologexamen eller master i psykologi. Läs mer här


Baskurs i WAIS-IV
Läs mer här


Viktig information!
Information om felaktig instruktion i CELF-4. Läs mer här.
pedicat

Ny digital skattningsskala! 

PEDI-CAT mäter förmågor i de fyra domänerna Dagliga aktiviteter, Förflyttning, Socialt/Kognitivt samt Ansvar. Skalan är utformad för att användas i behandling och utredningsarbete med barn och ungdomar som har olika fysiska eller beteendemässiga tillstånd. Finns endast på Q-global. 

Läs mer här! 

Ny hemsida

Önskar du ett digitalt möte med en av våra produktspecialister?

Ange vilket/vilka test du är intresserade av i formuläret, så återkommer vi till dig med mer information.

Till formuläret