ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
bannerPO

Om psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar individer i alla åldrar och i alla sociala grupper. Det kan ta sig uttryck på olika sätt, från återkommande depressiva episoder och ångestattacker till utmattningssyndrom och självskadebeteende. Risken för att utveckla psykisk ohälsa ökar när vi utsätts för en hög nivå av stress, till exempel i samband med destruktiva relationer, dåliga arbetsförhållande, våld och sociala konflikter, eller olika former av kriser. Det är därför inte konstigt att många individer drabbas av psykisk ohälsa i samband med stora samhällsförändringar som coronapandemin, krig eller ekonomisk kris.  

Psykisk ohälsa kan ha en stor inverkan på det vardagliga livet, från individens förmåga att klara av skola eller arbete till sociala relationer och engagemang i samhället. Förutom personligt lidande, drabbar psykisk ohälsa även indirekt den närstående familjen och uppskattas ha en stor påverkan på den totala sjukdomsbördan i samhället. Tyvärr finns många fördomar kring psykisk ohälsa, vilket kan leda till diskriminering och kränkningar som förvärrar tillståndet för individen.   

Vi erbjuder flera test som kan vara användbara för att utreda individer som misstänks lida av psykisk ohälsa. Becks skalor kan hjälpa dig vid frågeställning ångest och depression, både hos barn och vuxna. För barn finns även den omfattande skalan Behaviour Assessment System for Children, tredje versionen (BASC-3), som täcker allt från ångest och depression till aggression och beteendeproblematik. Du kan hittar mer information om våra test och skalor relevanta för utredning av psykisk ohälsa här nedanför. 

Fokus på ångest - en intervju med Randy Kamphaus

Meeting of minds - Dalai Lama & Aron Beck

Läs mer om...

girl-walking-upstairs-with-phone

Ångest

Alla människor kan ibland uppleva rädsla, men för vissa individer blir oron så stark att den påverkar den kognitiva förmågan och det vardagliga livet. 

girl-at-school-writing

Depression

Egentlig depression är en vanlig psykiatrisk diagnos, både hos vuxna och barn, som kan leda till betydande svårigheter att upprätthålla relationer och sköta sitt arbete.  

girl-waves-to-class-in-online-lesson

Psykisk ohälsa och covid-19

Det är inte ovanligt att individer upplever kvarvarande symptom, såsom kognitiv nedsättning och utmattning, efter en genomgången covid-infektion. 

382x198_91

Kurser

Vi har flera utbildningar som är relevanta för dig som arbetar med individer som lider av psykisk ohälsa.  

Relevanta test och skattningsskalor

Vi har flera test och skalor som kan hjälpa dig att utreda allt från ångest och depression till kognitiv funktion. Här hittar du en lista med relevanta instrument, som kan användas vid en initial bedömning.  

BAI kan användas för bedömning av grad av ångest samt förändringar i ångesttillstånd hos individer från 17 år och uppåt.  

BASC-3 är en samling skattningsskalor som möjliggör en bred och djup förståelse för olika beteenden, tankar och känslor hos individer i åldern 619 år. 

BDI-2 kan användas för bedömning av grad av depression samt förändringar i depressionstillstånd hos individer i åldern 1380 år. 

Beck Ungdomsskalor är en samling självskattningsskalor som kan användas för bedömning av emotionell och social problematik hos barn och unga i åldern 7–18 år.

BESS är ett kort screeningverktyg, som bygger på BASC-3. Det består av tre korta skattningsskalor, som ger en snabb och överskådlig bild över olika beteenden, tankar och känslor hos individer i åldern 619 år. 

Raven’s 2 är ett kort icke-verbalt test för bedömning av generell begåvning hos individer i åldern 4:069:11 år. 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra test och utbildningar? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. 

top