ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Depression

Om depression

Egentlig depression är en vanlig psykiatrisk diagnos med symptom som nedstämdhet, energiförlust och minskad aktivitet. Depression innebär ofta också aptitförändringar, minskat självförtroende och självkritiska tankar. Dessutom kan nedstämdheten påverka den dagliga funktionen, det kan bli svårare att sköta sitt arbete, hushållssysslor och upprätthålla relationer. Det finns olika former av depression, till exempel årstidsbunden depression eller postpartumdepression. Svårighetsgraden kan också variera – från mild, måttlig och svår depression till ihållande depression – dystymi.

För att kartlägga depression hos barn och ungdomar kan du använda Beck Ungdomsskalor. Det är ett screeningverktyg för ångest, ilska, depression, normbrytande beteende och självbild. De fem korta frågeformulären kan administreras separat eller i kombination med varandra.

Den välkända depressionsskalan Beck Depression Inventory (BDI-2) är en av de vanligaste för en initial kartläggning av eventuell depression. Med denna självskattningsskala kan du som kliniker bedöma och utvärdera depression hos klienter i åldersintervallet 13–80 år.

Vill du veta mer om andra produkter som kan hjälpa dig i din bedömning kring depression och nedstämdhet, och hur de kan användas i ditt arbete? Klicka på länkarna nedanför eller kontakta en av våra produktspecialister för en kostnadsfri presentation.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266677622300039X?via%3Dihub#appsec1

Kontakta våra produktspecialister om våra test

Ange vilket test du är intresserade av i formuläret, så återkommer vi till dig med mer information.

top