ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Adhd

Om adhd

Adhd (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innebär svårigheter att koncentrera sig, reglera sin aktivitetsnivå och att kontrollera sina impulser. Även svårigheter att komma igång med aktiviteter är vanliga. Symptomen framkommer ofta i ung ålder och påverkar den dagliga funktionen inom flera områden: skola, arbete och social interaktion.

Ett vanligt förekommande problem vid adhd är nedsatt exekutiv funktion. Vi har flera test som mäter exekutiva funktioner. Delis-Kaplan Executive Function System (D-KEFS) är en uppsättning deltest som mäter exekutivt fungerande hos barn och barn och vuxna.

Innan en eventuell testning med D-KEFS kan det vara hjälpsamt att administrera en skattningskala som mäter exekutiva funktioner. Brown Executive Function/Attention Scales (Brown EF/A) är primärt utvecklat för att användas som screening i en kartläggning av svårigheter med exekutiva funktioner och adhd.

Eftersom det föreligger hög grad av komorbiditet mellan adhd och andra utvecklingsrelaterade och psykiatriska sjukdomar är det viktigt att vara vaksam på andra psykiatriska symptom under en adhd-bedömning. Med hjälp av den svenska versionen av Behavior Assessment System for Children, Third Edition (BASC-3) kan beteendeavvikelser och tecken på psykisk ohälsa kartläggas, och även styrkor och svagheter tydliggöras. BASC-3 har också ett specifikt index som beroende på symtom ger en indikation huruvida adhd kan föreligga. Analys av resultaten från BASC-3 ger även en djupare inblick i om problematiken kan kopplas till andra diagnostiska kriterier i ICD-10 eller DSM-5.

Letar du efter verktyg för att kartlägga uppmärksamhetsproblem och hur de kan användas i ditt arbete? Klicka på länkarna nedanför eller kontakta en av våra produktspecialister för en kostnadsfri presentation.

Kontakta våra produktspecialister om våra test

Ange vilket test du är intresserade av i formuläret, så återkommer vi till dig med mer information.

top