ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Minne

Om minne

Minnesproblem kan ha olika orsaker och ta olika form. Om problemen är tillfälliga benämns de ofta som glömska. Men en nedsättning i minnesfunktioner kan i vissa fall innebära demens. Demens är en vanlig term för ett antal kroniska och ofta progressiva sjukdomar i hjärnan vilket leder till förlust av psykiska funktioner, såsom minne, intellektuella funktioner och känsloreglering. Symptom inkluderar också orientering i tid, afasi, dysgrafi, apraxi och agnosi. Exempel på olika former av demenssjukdomar är Parkinsons sjukdom, vaskulär demens och Alzheimers sjukdom, varav den sistnämnda är den vanligaste demenssjukdomen. Risken för att utveckla demens ökar kraftigt med åldern.

En annan orsak till minnesproblem kan vara hjärnskador. Skador på hjärnan kan ha olika orsaker och också skilja sig åt i svårighetsgrad. Förvärvad hjärnskada är en hjärnskada som uppstår på grund av sjukdom eller olycka, och som inte är medfödd. Exempel på detta är traumatisk hjärnskada som orsakas av våld mot huvudet eller stroke som orsakas av blödning eller infarkt. Skador på hjärnan som uppkommit hos foster eller spädbarn under graviditeten eller i samband med förlossning benämns som medfödd hjärnskada. Även långvarigt substansbrukssyndrom kan ge upphov till permanenta kognitiva nedsättningar.

Hjärnskador kan ha flera konsekvenser för den som drabbas. Det kan bland annat innebära förändringar i personens karaktär eller beteende, leda till depression och ångest samt skapa problem med uppmärksamhet, minne, språk eller syn. För att kartlägga minnesproblem eller symptom vid hjärnskador har vi flera test som kan användas som en del av en utredning:

Wechsler Memory Scale (WMS-III) är ett test för bedömning av inlärning och minne, och kan användas vid utredning av personer i åldersintervallet 16–89 år.

Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status (RBANS) är ett kort screeninginstrument som mäter olika neurokognitiva funktionsområden, bland annat visuospatiala funktioner samt omedelbart och fördröjt minne.

Vill du veta mer om andra neuropsykologiska test och hur de kan användas i ditt arbete? Klicka på länkarna nedanför eller kontakta en av våra produktspecialister för en kostnadsfri presentation.

Kontakta våra produktspecialister om våra test

Ange vilket test du är intresserade av i formuläret, så återkommer vi till dig med mer information.

top