David Wechsler

WMS-III

Wechsler Memory Scale – Third Edition

David Wechsler

WMS-III

Wechsler Memory Scale – Third Edition
Vänligen logga in för att handla i webshoppen.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
12 545,00 kr
WMS-III Komplett
Manual, WAIS-III/WMS-III Technical manual, Stimulusbok 1, Stimulusbok 2, Spatial Span Board, Protokoll, 25 st*, Svarshäfte, 25 st*. Allt testmaterial packas i en väska.
Art.nr 0000000110510
5 760,00 kr
WMS-III Scoringprogram
Enanvändarlicens
Art.nr 0000000110550
1 725,00 kr
WMS-III Manual
Art.nr 0000000110530
1 175,00 kr
WMS-III Protokoll, 25 st*
Art.nr 0000000110520
660,00 kr
WMS-III Svarshäfte, 25 st*
Art.nr 0000000110521
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial
Vänligen logga in för att handla i webshoppen.
Administrering
Individuell
Typ av test
Test för bedömning av inlärning och minne
Behörighet
Leg. Psykolog
Tidsåtgång
90–120 minuter
Åldersintervall
16–89 år
Språkversion
Svensk version, 2008

WMS-III är ett individualadministrerat test för bedömning av inlärning och minne, avsett att användas vid utredning av personer i åldrarna 16‑89 år. WMS-III innehåller 11 deltest, av vilka 6 är ordinarie (krävs för indexen) och 5 valfria. Deltesten är i sin tur organiserade i 8 primära index: Omedelbart auditivt minne, Omedelbart visuellt minne, Omedelbart minne, Fördröjt auditivt minne, Fördröjt visuellt minne, Fördröjd auditiv igenkänning, Generellt minne och Arbetsminne. Dessutom finns fyra sammansatta index avseende auditiva inlärnings- och minnesprocesser. Deltesten innehåller såväl verbala som bildmässiga stimuli, och man prövar såväl korttidsminnet, som omedelbar och fördröjd återgivning, samt igenkänning.

För bedömningen av huruvida resultaten tyder på nedsatta inlärnings- och minnesfunktioner eller ej, finns ytterligare ett viktigt inslag. WMS-III normerades i USA tillsammans med WAIS-III. Således finns i den amerikanska tekniska manualen uppgift om hur stora skillnader mellan prestation i WAIS-III jämfört med WMS-III som krävs för att man ska ha underlag för bedömningen att minnet fungerar sämre än förväntat utifrån generell kognitiv nivå.

I WMS-III finns också ett antal auditiva processmått relaterade till inlärning, vilket gör det möjligt att mer grundligt undersöka de processer som ligger bakom en uppmätt prestation. WMS-III har således inslag av det man brukar sammanfatta med begreppet ”process approach”. I korthet vill man i den traditionen med utgångspunkt i de siffermässiga resultaten mer noggrant undersöka de komplexa psykologiska processer som är involverade i alla beteenden och alla psykologiska funktioner.

Svensk anpassning

Utvecklingen av WMS-III har skett parallellt i Sverige och Norge. I manualen redovisas uppgifter om det svensk/norska utprövningsarbetet. Uppgifter och administreringsanvisningar är på svenska. Amerikanska normdata.

För effektiv och korrekt poängberäkning erbjuds ett scoringprogram. Resultaten redovisas som skalpoäng, index-/IK-poäng med konfidensintervall och motsvarande percentiler, och resultaten presenteras även grafiskt.

Allmänt om Scoringsprogram
Programmet är en envändarlicens, vilket innebär att du har rätt att installera programmet på en användare.
Priset på Scoringsprogrammet är en engångsavgift, det är alltså inte ett löpande avtal.
Du bör alltid kontrollera med din IT-avdelning att du har rätt/får installera program, då de ska installeras lokalt.
Vi ersätter ej borttappade program.
Systemkrav: Windows XP eller senare versioner av Windows.

Ladda ner programvarumanualen till WMS-III scoringprogram ››

Bugg i scoringsprogrammet till WMS-III Svensk version 1.0. Läs vad felet innebär och hur du laddar ner en buggfix.