ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
Vanliga_fra_gor_support

Vi hjälper dig komma i gång med digital testning

Oavsett vilken av våra digitala produkter du vill börja använda så vill vi gärna hjälpa dig att komma i gång och kontinuerligt vara ett stöd för dig i ditt arbete. Nedanför hittar du svaret på de vanligaste frågorna vi får om våra plattformar. Om du inte hittar det du söker, kontakta gärna då våra produktspecialister eller för enklare tekniska frågor vår kundservice

Ta kontakt med våra produktspecialister

Vårt team av psykologer och produktspecialister hjälper dig gärna att hitta rätt plattform och rätt testverktyg utifrån dina behov. 

Vanliga frågor om Q-interactive

Q-interactive är en digital testplattform som har funnits och använts runtom i världen sedan 2012. Plattformen effektiviserar hela testprocessen och samlar manualer, protokoll, stimulusböcker, tidtagarur, ljudinspelning och scoringprogram på ett och samma ställe. Du kan se resultat i realtid, under hela testningen, och skräddarsy ditt testbatteri efter testpersonens behov genom att bland lägga till och ta bort deltest. 

På Q-interactive kan testledare skapa profiler, välja och administrera testbatterier samt granska data via en säker webbportal. Administration sker med hjälp av två iPads som kommunicerar med varandra via Wifi. Testledaren använder en iPad för att administrera testet; presentera visuella stimuli, anteckna och registrera svar. Testpersonen använder den andra iPaden för att se och ge respons på stimuli. Test på Q-interactive kan administreras utan internetuppkoppling. Läs mer här.

Q-interactive finns tillgängligt via vår hemsida. Om du inte har ett konto på webbshopen kan du skapa ett konto här. Har du frågor eller behöver hjälp? Kontakta oss gärna så hjälper vi dig. 

All digital testning på vår iPad- och webbaserade plattform Q-interactive är framtagen och utvecklad för att spegla den traditionella pappersversionen av våra test. Det har pågått ett kontinuerligt forskningsarbete genom hela framtagandet av Q-interactive för att vi skall kunna garantera ekvivalensen och normeringen. Det innebär att digital testning med Q-interactive kan användas i precis samma situationer som pappersversionen av våra test. 


Upplevelsen från användare har varit att det har funnits större utrymme till observationer och kvalitativa bedömningar vid användning av Q-interactive, då möjligheten att testa utan fysiska stimulusböcker, protokoll och tidtagarur har skapat en mer flexibel testsituation där testledaren kunnat fokusera bättre på testpersonen. Att testinstruktioner, svarsalternativ och resultaträkning är samlade i systemet effektiviserar hela testprocessen, minskar risken för felbedömningar och ökar reliabiliteten. Även teknikovana psykologer har bara efter några testningar med Q-interactive upplevt att det har underlättat mycket i testsituationen. 

O-interactive är, precis som pappersversionen av ett test, ett instrument för administrering och scoring, och ersätter inte befintliga journalsystem. Verksamheten/användaren lyder under samma skyldigheter att journalföra och arkivera som vid testning med pappersversioner. Regler och riktlinjer gällande testsekretess omfattar även våra digitala test. Gällande upphovsrätt gäller samma förbud som kring kopiering och spridning av pappersversionen. Verksamheten/användaren är ansvarig för att testet inte sprids, varken i digitalt eller pappersformat.

Q-interactive är ett iPadbaserat system som ger dig stor flexibilitet att administrera och poängsätta interaktiva test samt skapa egna testbatterier. Q-global är en webbaserad plattform som möjliggör administrering, scoring och resultatsammanställning av skattningsskalor, bland annat genom fjärradministrering. 

Prismodellen för Q-interactive är baserad på:  

 • Antal årslicenser på kontot (en per användare) 
 • Antal förhandsköpta deltest (säljs i paket om 50 stycken) 

Du kan när som helst köpa till nya deltest eller lägga till fler användare i ett konto. Det slutgiltiga priset varierar beroende på ovanstående faktorer. Generellt blir det en jämnare årskostnad än för pappersversionen. 

I din årslicens på Q-interactive ingår: 

 • Tillgång till digitala versioner av WISC-V, WAIS-IV, NEPSY-II och D-KEFS. Läs mer här om vilka deltest som ingår i de olika testbatterierna.   
 • Tillgång till Övningsläget i Q-interactive i vilket du kan öva på att administrera deltest utan kostnad   
 • Kontinuerliga uppdateringar, förbättringar och nya funktioner  
 • Upplärning i Q-interactive: workshops, användarmanualer och webbinarier 
 • Obegränsad tillgång till teknisk support  
 • Säker datalagring på Pearsons servrar 

   

  Kontakta oss om du vill få en beräkning på vad Q-interactive skulle kosta för dig. 

  Precis som tidigare består varje test av ett antal numrerade deltest. I WISC-V är deltesten: 1. Blockmönster, 2. Likheter, 3. Sifferrepetition, och så vidare. Nytt med den digitala testningen är att i stället för att betala för ett helt protokoll med alla 15 deltest, använder du nu så många deltest som du behöver och betalar enbart för dem. 


  Deltest förhandsköps i paket om 50 st. Det är upp till dig hur många paket du väljer att förköpa. Du kan när som helst köpa fler deltest. Förhandsköpta deltest samlas i en för kontot gemensam pott. Om din arbetsplats förhandsköper två paket om 50 deltest kommer ni att ha 100 deltest tillgängliga vilka kan användas av alla användare på kontot. 

  Förköpta deltest är giltiga och kan förbrukas så länge licensen är aktiv. Kvarvarande deltest vid licensårets slut medföljer till nästa år vid förnyelse av licensen.  

  Ja. Vi erbjuder en 30-dagars provperiod på Q-interactive som ger dig möjlighet att kostnadsfritt utforska alla funktioner och fördelar med Q-interactive. Under provperioden kan du obegränsat administrera alla tillgängliga test och generera rapporter kostnadsfritt. 

  Beställ 30 dagars provperiod ›› 

  I Q-interactive finns ett övningsläge där du som redan har en licens på Q-interactive när som helst kan administrera test kostnadsfritt. Skillnaden mellan administrering i övningsläget och en vanlig testadministrering i Q-interactive är att du i övningsläget bara får fram exempelrapporter, alltså inga reella resultat på din testning. 

  Du kan också beställa en kostnadsfri demonstration till din arbetsplats. Då kommer någon av våra produktspecialister ut för en genomgång av Q-interactive och du får möjlighet att prova systemet på plats. Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi så snart vi kan ›› 

  Det är inte tillåtet att dela konton på någon av våra digitala plattformar. Regelverk kring elektronisk spårbarhet, bland annat i Patientdatalagen och GDPR, kräver att man skall kunna spåra den som hanterar persondata. Detta innebär bl.a. att verksamheten skall kunna se vilken psykolog som haft tillgång till vilken patientdata. Det är också viktigt att ha individuella konton för att undvika att bryta mot sekretessregler. Därför skall samtliga användare ha ett personligt inlogg och lösenord vid användningen av Q-interactive. 

  Internetanslutning är inte nödvändig när du administrerar ett testbatteri på Q-interactive. Testledarens iPad måste dock vara ansluten till internet innan en testadministrering startar, så att testningen du förberett för din testperson i webbportalen Central kan skickas till Q-interactive appen Assess i din iPad. Det kan du göra när som helst innan testningen och efter det behöver du inte längre ha tillgång till internet. Data som samlas in utan uppkoppling sparas lokalt på din iPad tills den åter blir uppkopplad mot internet och data kan synkas tillbaka till Central. Det gäller även om du har förlorat uppkopplingen mitt under en testning. 


  Om du använder en säker Wi-Fi-anslutning kan Q-interactive vara uppkopplad mot internet under hela administreringen, då sker synkningen mellan Assess och Central automatiskt. Synkning kan också göras manuellt genom att klicka på knappen Synk i Assess. 

  Den persondata som hanteras inkluderar endast den information du själv har fyllt i när du färdigställt testpersonprofilen, samt de testsvar och poäng som registreras under själva testningen. 

  Du kan se din testpersons information genom att logga in på Central. Under pågående testning kommer du även åt informationen direkt i Assess på din iPad. Du kan alltid ladda ned och spara, skriva ut eller ta bort din testdata och från Q-interactive. 

  All information om dina testpersoner och all testdata på Q-interactive är automatiskt SSL-krypterad (Secure Socket Layer), vilket är branschstandard för känsliga personuppgifter, t.ex internetbank, och innebär att vid eventuellt intrång är all data oläslig. 

  Pearson är ISO-27001-certifierat och data från Q-interactive behandlas i enlighet med rådande lagstiftning gällande personuppgifter, bl.a. GDPR. Data överförs via säker anslutning till en krypterad databas i Kanada (AWS Amazon). Kanada har en omfattande lagstiftning när det gäller lagring av personuppgifter och är godkänt för tredjelandsöverföring av EU-kommissionen. I Q-interactive finns även extra inbyggda säkerhetsåtgärder såsom tvåfaktorsautentisering, säkerhetsnivån på lösenord, utloggning efter viss tids aktiviteter och att faktiska namn eller personnummer inte behöver uppges. 

  Resultaten sparas så länge du som användare väljer att ha dem kvar. När du tar bort data från Q-interactive tas den bort från alla Pearsons servrar och slutar att säkerhetskopieras. Det är därför viktigt att du skriver ut eller laddar ned data du vill spara. 


  I Q-interactive finns de olika testbatteriernas testprotokoll inbyggda. Du kan antingen skriva ut resultaten eller välja att ladda ned dem på din dator. Då kan du exempelvis spara protokollet i ett arkivskåp eller ladda upp det i ditt vanliga datajournalprogram. 

  Nej. Du som kund äger och kontrollerar den data som du tillför på Q-interactive. Pearson tillhandahåller enbart en tjänst och lagrar data enligt överenskomna instruktioner, vilka inte inbegriper rättigheter till användning av data. 


  Anställda hos Pearson har inte tillgång till persondata om testpersoner. Om det skulle bli nödvändigt att få tillgång till data så finns det specifika rutiner för hur detta ska göras, bland annat måste användaren skicka skriftligt samtycke som ger auktoriserad personal tillstånd att dekryptera data. 

  Vid generering av lösenord använder Pearson ett automatiserat och slutet system, utan manuell hantering. Vid skapandet av användarkonto får användaren ett automatiserat e-postmeddelande med en länk för att skapa ett lösenord. Återställande av lösenord görs av användaren via webbplatsen, vilket genererar ett nytt automatiserat e-postmeddelande med en länk för att återställa lösenordet. 

   Tvåfaktorsautentisering (2FA) är ett komplement till ditt användarnamn och lösenord, som ytterligare ökar skyddet av ditt konto på Q-interactive. När du loggar in med tvåfaktorsautentisering (2FA) kommer du, utöver användarnamn och lösenord, få ange en engångskod som bara du har tillgång till via e-post, sms eller Google Authenticator. 

  Logga in på Central (qiactive.com) och se under fliken Support för att ta del av Användarguiden med steg för steg-instruktioner för alla delar av din användning av Q-interactive. 

  Att koppla ihop dina iPads är enkelt. Slå på wifi och bluetoooth i Padens inställningar på båda enheterna. Observera att du även måste ha gett Assess-appen tillåtelse att använda wifi och bluetooth.

  Wifi-knappen behöver vara påslagen under hela testningen för att testledarens och testpersonens iPad ska kunna kommunicera med varandra. Däremot behöver ingen iPad vara uppkopplad på något nätverk under testningen, utan det räcker med att wifi-knappen är på. Observera: Om dina iPads är uppkopplade på wifi under testningen behöver båda vara uppkopplade på samma nätverk. 

  För att använda Q-interactive måste du ha två iPads och en dator med internetanslutning. På din dator kan du enkelt skapa nya testbatterier, exportera data och administrera användarkonton i Q-interactive. Du kan också komma åt portalen Central via webbläsaren i din iPad. 

  Q-interactive är inte tillgängligt för administrering på Android-enheter eller stationära eller bärbara datorer. För att säkerställa validiteten, exempelvis så att stimuli visas i rätt format och storlek, genomförs prestandatest på alla aktuella modeller av iPad. För att se vilka iPad-modeller och vilka webbläsare som stöds, läs Q-interactives tekniska krav ››

  Nej, du kan skapa nya testbatterier genom att logga in på Central www.qiactive.com. Det kan du göra både på en dator och via iPadens webbläsare. I dagsläget går det endast att skapa nya testpersonsprofiler via Central och inte direkt i Assess. För att skapa testpersonsprofiler och testbatterier måste din hårdvara vara ansluten till internet. 

  För att hitta en testpersons profil loggar du in på Central via www.qiactive.com och klickar på fliken “Testpersoner”. Där kan du scrolla i listan eller skriva in namnet på den person du söker i sökfunktionen. Klicka sedan på namnet för att se profilen. 


  Om du klickar på fliken “Test” ser du de testbatterier du håller på att förbereda, de som är färdiga att synkas till iPad och de som är administrerade och klara att rapporteras eller exporteras. Du kan även nå dina arkiverade test genom ”Arkiverade test” i menyn till vänster. 

  Du kan även se din testpersons svar och poäng direkt i din iPad. Det gör du när du är inne i appen Assess genom att klicka på ikonen för sidmenyn till vänster på skärmen. 

   

  Nej, inga ljudfiler går att spara. Dessa raderas helt när du tar bort din testning från Assess och är då inte längre tillgängliga för lyssning. Därför att det viktigt att du lyssnar på alla filer och skriver ned den information du behöver innan du tar bort testningen från din iPad. Vid synkning från din iPad till Central överförs all information utom ljudfilerna. 

  Du kan när som helst arkivera patient- och testdata. Om ditt konto har administratörsrättigheter kan du även ta bort patient- och testdata. När data tas bort från Q-interactive tas den bort från alla Pearsons servrar. Om du inte har administratörsrättigheter, kontakta administratören på din mottagning för borttagning av testpersoner och testdata. 

  Om ditt konto har administratörsrättigheter lägger du själv till andra användare, både med och utan administratörsrättigheter. Hur du gör kan du se i våra guider som finns på Q-interactive, inne på Central under fliken Support.Om du inte har administratörsrättigheter, kontakta administratören på din mottagning. 

  För att lära dig mer om hur du som administratör hanterar ert konto på Q-interactive, ta gärna del av vår användarguide här.

  Vanliga frågor om Q-global

  Q-global är en säker webbaserad plattform som möjliggör administrering, scoring och resultatsammanställning av test. Administrering av skattningsskalor erbjuds på tre olika sätt:  

  Manuell inmatning: Du administrerar ett test eller en skattningsskala i papper och penna-version och matar därefter in råpoängen i Q-global för att generera en resultatrapport. I ett sådant fall fungerar alltså Q-global som ett scoringprogram. 

  Skärmadministrering: Testpersonen genomför testet eller besvarar skalan direkt på skärmen vid ett besök hos dig, och en resultatrapport kan genereras i Q-global. 

  Fjärradministrering på skärm: Testpersonen får ett e-mail med en inbjudan att besvara skattningsskalan hemma eller på annan plats. När det är gjort kan du logga in och generera en resultatrapport i Q-global. 

  Q-global är en säker webbaserad plattform som möjliggör administrering, scoring och resultatsammanställning av test. Administrering av skattningsskalor erbjuds på tre olika sätt: skärmadministrering, fjärradministrering och manuell inmatning. Exempel på test och skattningsskalor som finns tillgängliga på Q-global är BASC-3 & BESS, Vineland-3, Brown EF/A, Raven’s 2, Sensory Profile 2, BDI-2, BAI, PEDI-CAT, WPPSI-IV (enbart scoring), WISC-V (enbart scoring). Ingen installation av programvara krävs. 

  Q-interactive ger dig möjlighet att administrera test via iPad i en app som ersätter pappersversionens manual, stimulusbok, protokoll och svarshäfte. Du registrerar testpersonens svar direkt i iPaden, där testanvisningar och instruktioner finns tillgängliga. Q-interactive har inbyggd tidtagning, ger möjlighet till ljudinspelning samt håller reda på startpunkter, vändregler och regler för att avbryta ett deltest. Beräkning av skalpoäng sker automatiskt efter varje deltest och efter genomförd testning får du direkt tillgång till alla indexpoäng samt en resultatrapport. De test som idag kan administreras på Q-interactive är: WISC-V, WAIS-IV, D-KEFS (ett urval av deltest) och NEPSY-II (ett urval av deltest). 


  Ditt Q-global-konto är gratis, inga fasta licensavgifter för att använda själva plattformen utgår. Du väljer hur du vill använda Q-global och betalar bara för det du använder; antingen förbrukningsrapporter som kan köpas i “paket” om exempelvis 25 stycken, eller en årslicens för att använda ett scoringprogram obegränsat i ett år. Du väljer själv hur du vill använda Q-global. 

  Alla digitala skattningsskalor och scoringprogram på Q-global finns tillgängliga att köpa via vår hemsida. Om du inte har ett konto på webbshopen kan du skapa ett konto här. Vi erbjuder även tre prova på-rapporter som ger dig möjlighet att kostnadsfritt utforska alla funktioner och fördelar med Q-global. Vill du prova systemet, har du frågor eller behöver hjälp? Kontakta oss gärna så hjälper vi dig. 

  Beställning av rapporter på Q-global kan göras på samma sätt som beställningar för printat förbrukningsmaterial som protokoll och svarshäften. Rapporterna på Q-global säljs likt pappersmaterialet i “paket”, om exempelvis 25 stycken, så att organisationer kan anpassa beställningen efter sin vanliga användning. Så köpprocessen skiljer sig inte förutom det faktum att rapporterna på Q-global är digitala artiklar och levereras via ett digitalt konto istället för att fysiskt skickas till dig. Gällande scoringprogrammen köper du en årslicens för obegränsad scoring på Q-global. 

  Regelverk kring elektronisk spårbarhet, bland annat i Patientdatalagen och GDPR, kräver att man skall kunna spåra den som hanterar persondata. Detta innebär bland annat att verksamheten skall kunna se vem som har haft tillgång till vilken patientdata. 

  På Q-global lägger du som administratör till fler testledare i ditt konto. Alla testledare har individuella inloggningar men kan dela på den “pott” förbrukningar ni har valt att beställa till kontot för verksamheten. 

  Den persondata som hanteras inkluderar endast den information du själv har fyllt i när du färdigställt testpersonprofilen, samt de testsvar och poäng som registreras under själva administreringsförfarandet. 

   

  All information om dina testpersoner och all testdata på Q-global är automatiskt SSL-krypterad (Secure Socket Layer), vilket är branschstandard för känsliga personuppgifter, t.ex internetbank, och innebär att vid eventuellt intrång är all data oläslig. När du väljer att ta bort data från Q-global tas den bort från alla Pearsons servrar och slutar att säkerhetskopieras. 

   

  Pearson är ISO-27001-certifierat och data från Q-global behandlas i enlighet med rådande lagstiftning gällande personuppgifter, bl.a. GDPR. Data överförs via säker anslutning till en krypterad databas i Kanada (AWS Amazon). Kanada har en omfattande lagstiftning när det gäller lagring av personuppgifter och är godkänt för tredjelandsöverföring av EU-kommissionen. 

   

  I Q-global finns även extra inbyggda säkerhetsåtgärder såsom tvåfaktorsautentisering, säkerhetsnivån på lösenord, utloggning efter viss tids aktiviteter och att faktiska namn eller personnummer inte behöver uppges. 

   


  För att använda Q-global behöver du tillgång till en dator eller surfplatta med webbläsare och internetuppkoppling. Ingen programvara installeras. Se till så att du har beställt och aktiverat ett konto på Q-global med tillgängligt testlager. Följande webbläsare och operativsystem stödjs: 

  Webbläsare 

  -Safari 9 eller nyare 

  -Edge 

  -Chrome 38 eller nyare 

  -Firefox 27 eller nyare 

  Operativsytem 

  -Windows 7 

  -Windows 8 

  -Windows 10 

  -Mac OS 10.9 eller nyare 

  Se till att pop-up blockeraren inte är påslagen. Kontrollera även att du har tillgängligt testlager för den aktuella rapporten.  

  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

  Vill du få aktuell information om våra test och utbildningar? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. 

  top