ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Vad är Q-interactive?

Q-interactive är en digital testplattform som samlar manualer, protokoll, stimulusböcker, ljudinspelningar, tidtagarur och scoringprogram på ett och samma ställe. 

All digital testning på vår iPad- och webbaserade plattform Q-interactive är framtagen och utvecklad för att spegla den traditionella papper och penna-versionen av våra test. Det har pågått ett kontinuerligt forskningsarbete för att vi ska kunna garantera ekvivalens mellan administrering med papper och penna och Q-interactive. Det innebär att digital testning på Q-interactive kan användas i precis samma situationer som papper och penna-testning. 

När du köper Q-interactive får du tillgång till alla tillgängliga test på plattformen. 

Vad är fördelarna med Q-interactive?

Ökad precision i testadministreringen ökar reliabiliteten och säkerställer att testen administreras på ett korrekt och standardiserat sätt: 

- Inbyggda instruktioner, svarsexempel samt vändregler och regler för att avbryta finns tillgängliga direkt i appen. 

- Resultat i realtid - poängräkning och resultatsammanställning sker automatiskt i applikationen under hela testningen. 

- Ljudinspelning av verbala svar och kommentarer kan användas som referens vid senare tidpunkt.

Effektiva och tidsbesparande lösningar ger dig utrymme till fler observationer och kvalitativa bedömningar:

- Manualer, protokoll, stimulusböcker, tidtagarur och ljudinspelning på ett och samma ställe skapar en mer flexibel testsituation där du lättare kan fokusera på din testperson. 

- Direktåtkomst till all nödvändig information för varje deltest minskar risken för felberäkningar och felbedömningar. 

- Lägg till och ta bort deltest från olika testbatterier närsomhelst under pågående testsession för att anpassa testningen efter testpersonens behov.

Portabelt och flexibelt system både före, under och efter testsessionen:

- Kom åt dina testningar närsomhelst från en webbläsare. 

- Administrera testet på din iPad var som helst, utan internetuppkoppling.

- Skriv ut eller ladda ned testpersonens svar, dina anteckningar samt testresultatet direkt från Central.

Hur fungerar Q-interactive?

När du använder Q-interactive sker administrering av test med hjälp av två iPad som kommunicerar med varandra via WiFi eller Bluetooth. Testledaren använder en iPad för att administrera testet; presentera visuella stimuli, skriva ned och spela in svar. Testpersonen använder den andra för att se och svara på stimuli.

Q-interactive består både av webbaserade Central och iPad-applikationen Assess.

Central är en säker och användarvänlig webbaserad plattform som du kommer åt via din dator (eller  webbläsare i iPad). Betrakta Central som din hemmabas där du börjar och avslutar dina testsessioner. I Central kan du:

- Lägga upp och hantera testpersoner 

- Välja, skräddarsy och arkivera testningar 

- Få en översikt över pågående och avslutade testsessioner 

- Se anteckningar, poäng på uppgiftsnivå och resultat samt skriva ut rapporter

Q-interactive Central

Assess är en applikation på din iPad där du enkelt och intuitivt administrerar dina test. I Assess kan du:

- Se testinstruktioner och anvisningar 

- Spela in och anteckna svar 

- Se poäng och resultat i realtid 

Synka all data till din hemmabas Central

Q-interactive Assess

Q-interactive i 3 steg:

Steg 1 - Central

Logga in på www.qiactive.com för att lägga upp testpersoner och förbereda dina testbatterier. När du är klar, klicka på “Skicka till iPad” för att överföra testningen till Assess.

Steg 2 - Assess

Starta iPad-applikationen Assess på din iPad. Vid start behövs internetuppkoppling för att Assess ska läsa in rätt information. När det är gjort kan du administrera ditt testbatteri var som helst, utan internetuppkoppling. Du kan när som helst under pågående testning redigera testbatteriet samt se testresultat, direkt i din iPad. När du är klar med din testning, koppla upp din iPad på internet och klicka på “Synk” för att överföra din testning tillbaka Central.

Steg 3 - Central

Logga åter in på Central www.qiactive.com för att se en sammanställning av dina testpersoners profiler, testresultat, alla dina anteckningar från testsessionen samt för att generera och skriva ut resultatsammanställningar.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra test och utbildningar? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. 

top