ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Behörighet

Merparten av produkterna i Pearson Clinicals sortiment är diagnostiska hjälpmedel, avsedda att användas i sammanhang där utfallet kan få stor betydelse för enskilda individer. För att värna om att våra test och metoder används i avsedda sammanhang och av användare med relevant kunskap om såväl det aktuella ämnesområdet som etiska aspekter kring testanvändning, styrs försäljningen av behörighetskrav.

Samtliga produkter har en eller flera behörigheter angivna vid rubriken Behörighet på produktsidan.

Följande behörighetskategorier används:

  • Legitimerade psykologer - Produkten är tillgänglig för gruppen legitimerade psykologer.
  • Andra legitimerade yrkesgrupper - Produkten är tillgänglig för vissa legitimerade yrkesgrupper (läkare, logopeder, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sjuksköterskor och psykoterapeuter). Vid respektive produkt anges aktuell/a yrkeskategori/er.
  • Särskild behörighetsgivande utbildning - Produkten är tillgänglig för personer med särskild behörighetsgivande utbildning som måste anges och intygas vid beställning. Vilken utbildning som gäller specificeras i förekommande fall vid respektive test.
  • Tillgänglig för alla - Produkten är tillgänglig för personer med övriga utbildningar.

Pearson Clinical förbehåller sig rätten att kontrollera angiven behörighet mot Socialstyrelsens register över legitimerade användare. Vårt material är ej tillgängligt via tredje part, som till exempel bokhandeln eller andra återförsäljare. Vi rekommenderar alla användare att ta del av Yrkesetiska principer för psykologer i Norden, vilka finns att läsa hos Sveriges Psykologförbund.

För användare som inte uppfyller de krav Pearson Clinical ställer för försäljning finns möjlighet att ansöka om individuell registrering som testanvändare. Fyll i formuläret och skicka till vår kundservice så hjälper de dig. Beställningar kan göras via vår webshop.

Vid beställning måste alltid namn på ansvarig testanvändare samt behörighetskategori anges. Detta gäller även då beställningar görs centralt från till exempel förvaltningar och offentliga institutioner.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra test och utbildningar? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. 

top