ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Test på Q-interactive

Nedanstående testbatterier och deltest finns tillgängliga på Q-interactive. Du får tillgång till alla test på plattformen när du köper Q-interactive. Observera att den resultatsammanställning som genereras i WAIS-IV, NEPSY-II och D-KEFS presenteras i en enklare Excelfil.

Klicka här för att komma till priser och beställning ››

OBS: Vissa deltest kräver kompletterande material, se nedan.

WISC-V

Test för bedömning av kognitivt fungerande hos barn och ungdomar.

1 WISC-V Blockmönster * Visuospatialt Index
2 WISC-V Likheter Verbalt Index
3 WISC-V Matriser Fluid Index
4 WISC-V Sifferrepetition Arbetsminne
5 WISC-V Kodning* Snabbhet
6 WISC-V Ordförråd Verbalt Index
7 WISC-V Figurvikter Fluid Index
8 WISC-V Visuella pussel Visuospatialt Index
9 WISC-V Bildminne Arbetsminne
10 WISC-V Symbolletning* Snabbhet
11 WISC-V Information Verbalt Index
12 WISC-V Bokstavs-siffer-serier Arbetsminne
13 WISC-V Överstrykning * Snabbhet
14 WISC-V Förståelse Verbalt Index
15 WISC-V Aritmetik Fluid Index

* Kräver kompletterande material.  Klicka här för att beställa ››

WAIS-IV

Test för bedömning av kognitivt fungerande hos ungdomar och vuxna. 
Resultatsammanställningen presenteras i en enklare Excelfil.

1 WAIS-IV Blockmönster * Perceptuell funktion
2 WAIS-IV Likheter Verbal funktion
3 WAIS-IV Sifferrepetition Arbetsminne
4 WAIS-IV Matriser Perceptuell funktion
5 WAIS-IV Ordförråd Verbal funktion
6 WAIS-IV Aritmetik Arbetsminne
7 WAIS-IV Symbolletning * Snabbhet
8 WAIS-IV Visuella pussel Perceptuell funktion
9 WAIS-IV Information Verbal funktion
10 WAIS-IV Kodning * Snabbhet
11 WAIS-IV Information Verbalt Index
12 WAIS-IV Bokstavs-siffer-serier Arbetsminne
13 WAIS-IV Överstrykning * Snabbhet
14 WAIS-IV Förståelse Verbalt Index
15 WAIS-IV Bildkomplettering Perceptuell funktion

* Kräver kompletterande material. Klicka här för att beställa ››

NEPSY-II

Test för neuropsykologisk undersökning av barn.

Resultatsammanställningen presenteras i en enklare Excelfil.
För en sammanställning av skillnader beträffande redovisade mått från Q-interactive, jämfört med lokalt scoringprogram klicka här ››

1 NEPSY-II Djursortering * Uppmärksamhet och exekutiva funktioner
2 NEPSY-II Figurkopiering * Visuospatialt
3 NEPSY-II Minne för figurer * Inlärning och minne
4 NEPSY-II Fingerrörelser Sensomotorik
5 NEPSY-II Inhibition Uppmärksamhet och exekutiva funktioner
6 NEPSY-II Ordflöde Språk
7 NEPSY-II Minne för figurer - Fördröjt * Inlärning och minne
8 NEPSY-II Bildpussel Visuospatialt

* Kräver kompletterande material. Klicka här för att beställa ››

D-KEFS

Test för bedömning av exekutiva funktioner.

Resultatsammanställningen presenteras i en enklare Excelfil.
För en sammanställning av skillnader beträffande redovisade mått från Q-interactive, jämfört med handscoring klicka här ››

1 D-KEFS Trail Making Test * Uppmärksamhet och exekutiva funktioner
2 D-KEFS Verbalt flöde Uppmärksamhet och exekutiva funktioner
3 D-KEFS Mönsterflöde * Uppmärksamhet och exekutiva funktioner
4 D-KEFS Color-Word Interference Test * Uppmärksamhet och exekutiva funktioner

* Kräver kompletterande material. Klicka här för att beställa ››

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra test och utbildningar? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. 

top