Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
Vänligen välj

Hello!

We think you'll enjoy our United States store.Our stores

Select the store you would like to visit.

Additional instructions for website redirect.

Test på Q-interactive

Nedanstående testbatterier och deltest finns tillgängliga på Q-interactive. Du får tillgång till alla test på plattformen när du köper Q-interactive. Observera att den resultatsammanställning som genereras i WAIS-IV, NEPSY-II och D-KEFS presenteras i en enklare Excelfil.

Klicka här för att komma till priser och beställning ››

OBS: Vissa deltest kräver kompletterande material, se nedan.

WISC-V

Test för bedömning av kognitivt fungerande hos barn och ungdomar.

1 WISC-V Blockmönster * Visuospatialt Index
2 WISC-V Likheter Verbalt Index
3 WISC-V Matriser Fluid Index
4 WISC-V Sifferrepetition Arbetsminne
5 WISC-V Kodning* Snabbhet
6 WISC-V Ordförråd Verbalt Index
7 WISC-V Figurvikter Fluid Index
8 WISC-V Visuella pussel Visuospatialt Index
9 WISC-V Bildminne Arbetsminne
10 WISC-V Symbolletning* Snabbhet
11 WISC-V Information Verbalt Index
12 WISC-V Bokstavs-siffer-serier Arbetsminne
13 WISC-V Överstrykning * Snabbhet
14 WISC-V Förståelse Verbalt Index
15 WISC-V Aritmetik Fluid Index

* Kräver kompletterande material.  Klicka här för att beställa ››

WAIS-IV

Test för bedömning av kognitivt fungerande hos ungdomar och vuxna. 
Resultatsammanställningen presenteras i en enklare Excelfil.

1 WAIS-IV Blockmönster * Perceptuell funktion
2 WAIS-IV Likheter Verbal funktion
3 WAIS-IV Sifferrepetition Arbetsminne
4 WAIS-IV Matriser Perceptuell funktion
5 WAIS-IV Ordförråd Verbal funktion
6 WAIS-IV Aritmetik Arbetsminne
7 WAIS-IV Symbolletning * Snabbhet
8 WAIS-IV Visuella pussel Perceptuell funktion
9 WAIS-IV Information Verbal funktion
10 WAIS-IV Kodning * Snabbhet
11 WAIS-IV Information Verbalt Index
12 WAIS-IV Bokstavs-siffer-serier Arbetsminne
13 WAIS-IV Överstrykning * Snabbhet
14 WAIS-IV Förståelse Verbalt Index
15 WAIS-IV Bildkomplettering Perceptuell funktion

* Kräver kompletterande material. Klicka här för att beställa ››

NEPSY-II

Test för neuropsykologisk undersökning av barn.

Resultatsammanställningen presenteras i en enklare Excelfil.
För en sammanställning av skillnader beträffande redovisade mått från Q-interactive, jämfört med lokalt scoringprogram klicka här ››

1 NEPSY-II Djursortering * Uppmärksamhet och exekutiva funktioner
2 NEPSY-II Figurkopiering * Visuospatialt
3 NEPSY-II Minne för figurer * Inlärning och minne
4 NEPSY-II Fingerrörelser Sensomotorik
5 NEPSY-II Inhibition Uppmärksamhet och exekutiva funktioner
6 NEPSY-II Ordflöde Språk
7 NEPSY-II Minne för figurer - Fördröjt * Inlärning och minne
8 NEPSY-II Bildpussel Visuospatialt

* Kräver kompletterande material. Klicka här för att beställa ››

D-KEFS

Test för bedömning av exekutiva funktioner.

Resultatsammanställningen presenteras i en enklare Excelfil.
För en sammanställning av skillnader beträffande redovisade mått från Q-interactive, jämfört med handscoring klicka här ››

1 D-KEFS Trail Making Test * Uppmärksamhet och exekutiva funktioner
2 D-KEFS Verbalt flöde Uppmärksamhet och exekutiva funktioner
3 D-KEFS Mönsterflöde * Uppmärksamhet och exekutiva funktioner
4 D-KEFS Color-Word Interference Test * Uppmärksamhet och exekutiva funktioner

* Kräver kompletterande material. Klicka här för att beställa ››

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra tester och kurser? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.