ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Beställningar som görs före den 15 december kl. 12.00 kommer att levereras och faktureras under 2023, med reservation för oförutsedda händelser.

WISC-V

Finns även digitalt på våra plattformar Q-interactive och Q-global.

David Wechsler, 2014
Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition
X

Specifikationer

Administrering Individuell
Tidsåtgång 45–80 minuter beroende på valda deltest och barnets ålder
Språkversion Svensk version, 2016
Behörighet Leg. psykolog
Åldersintervall 6:0–16:11 år
Typ av test Test för bedömning av kognitivt fungerande hos barn och ungdomar

WISC-V är den femte reviderade versionen av detta välkända begåvningstest för bedömning av barns och ungdomars kognitiva förmågor. Testet har reviderats väsentligt och uppdaterats mot bakgrund av forskning och de kliniska erfarenheter som gjorts sedan lanseringen av den föregående versionen av skalan. Revideringarna innebär bland annat att skalans struktur förändrats från en modell med fyra faktorer till en femfaktormodell. Ett antal nya deltest har tillkommit, och möjligheterna att kombinera deltest till såväl primära som sekundära index har väsentligt utökats i syfte att möjliggöra såväl breda som nyanserade bedömningar av övergripande generell begåvning, liksom av intraindividuella styrkor och svagheter. Testtiden har förkortats något genom striktare regler för att avbryta och färre deltest för att fastställa HIK, modifieringar av administrerings- och poängsättningsprocedurer har genomförts, och stimulusmaterialet har uppdaterats.

Det finns möjlighet att ta fram HIK samt 5 primära index och 5 sekundära index.

Klicka här för en översikt av strukturen i WISC-V, index och deltest ››

Primära index

Verbalt Index mäter förmågan till verbal begreppsbildning och slutledning samt tillägnad kunskap.

Visuospatialt Index mäter förmågan till visuospatial bearbetning, analys av förhållandet mellan helhet och delar, samt visuomotoriska färdigheter.

Fluid Index ger ett mått på ”fluid” begåvning, förmågan att tänka logiskt och abstrakt utifrån icke-verbala problemlösningsuppgifter.

Arbetsminnesindex mäter förmågan till uppmärksamhet, koncentration samt både visuellt och auditivt arbetsminne.

Snabbhetsindex ger ett mått på förmågan till automatiserad bearbetningshastighet, uppmärksamhet, kognitiv flexibilitet samt perceptuell snabbhet.

Sekundära index

Kvantitativt Index ger ett mått på förmågan att förstå och använda kvantitativa begrepp, abstrakt resonerande och arbetsminne.

Auditivt arbetsminnesindex mäter minnesomfång, uppmärksamhet och koncentration. Icke-verbalt Index mäter förmågan till problemlösning och bearbetningshastighet vid uppgifter som ska lösas icke-verbalt.

Icke-verbalt Index avser att mäta förmågan till problemlösning och bearbetningshastighet vid uppgifter som presenteras icke-verbalt. 

Kognitivt resursindex ger, liksom HIK, ett mått på generell begåvning, men är mindre känsligt för inflytande av arbetsminneskapacitet och bearbetningshastighet.

Basalt bearbetningsindex ger ett mått på informationsbearbetning och arbetsminneskapacitet avseende okomplicerad information.

Deltest 

WISC-V innehåller totalt 15 deltest, varav 3 är nya; Figurvikter, Visuella pussel och Bildminne. 2 deltest från WISC-IV har utgått; Bildkomplettering och Slutledning.

Klicka här för en översiktlig beskrivning av deltesten ››

Klicka här för en beskrivning av skillnaderna mellan WISC-IV och WISC-V ››

WISC-V Technical and Interpretive Manual

Klicka här för en överblick av innehållet i den amerikanska tekniska manualen ››

Svensk anpassning

Den svenska versionen av WISC-V är resultatet av ett skandinaviskt samarbetsprojekt. Standardiseringsarbetet och resultatet av de psykometriska analyserna beskrivs i WISC-V Manual Del 1. Normerna baseras på 660 skandinaviska barn. I manualen återges också resultat från studier i två särskilda grupper, barn med lindrig intellektuell funktionsnedsättning och särskilt begåvade barn. Även resultaten från en korrelationsstudie mellan den svenska versionen av WISC-IV och WISC-V presenteras.

Webbaserad scoring på Q-global

WISC-V kan scoras och resultatredovisas via Q-global. Q-global är vår webbaserade plattform för scoring och resultatsammanställning. Det kommer således inte att finnas något scoringprogram på CD-skiva till WISC-V. 

Vad är Q-global?

Q-global är en webbaserad plattform som möjliggör scoring och resultatsammanställning av test. Scoring på Q-global kommer successivt att ersätta de lokalt installerade scoringprogram som Pearson hittills tillhandahållit. Som kund på Q-global får du ett konto, på vilket du när som helst kan logga in och få tillgång till scoring för de test du köpt.

Observera att det inte är nödvändigt att spara testpersoners namn på Q-global. För att öka säkerheten kan man använda egna ID-nummer.

Information om datalagring och säkerhet ››

WISC-V scoring på Q-global

Du matar in råpoäng från ett ifyllt testprotokoll, och testresultaten sammanställs i form av skalpoäng, indexpoäng, percentiler, diskrepansanalyser och grafer. WISC-V Scoring är ett abonnemang om 1 år med obegränsad användning för en person, det vill säga en enanvändarlicens. Du kan också beställa scoring i paket om 5 licenser, för 5 personer. 

Att beställa WISC-V Scoring

För att få tillgång till Q-global och WISC-V Scoring köper du valt alternativ i webbshoppen på vanligt vis (observera att samma behörighetskrav gäller för WISC-V Scoring som för hela testet - användaren måste vara leg. psykolog). Den person som är angiven som behörig användare i webbshoppen får ett mail med ett personligt login till Q-global, och därmed också tillgång till WISC-V Scoring. Q-global kräver, som en säkerhetsfunktion, att du byter lösenord var 90:e dag.

Via länken nedan kan du ladda ned en kort beskrivning av hur du kommer igång med WISC-V på Q-global och hur du genererar en resultatsammanställning. Sist i dokumentet presenteras även exempel på en resultatsammanställning.

Att komma igång med Q-global för WISC-V ››

Skapa ny användare och tilldela licens i Q-Global ››

Digital administrering på Q-interactive

Q-interactive är ett intuitivt, digitalt system där du kan administrera test med hjälp av två iPads (en för testpersonen och en för testledaren). När du administrerar med Q-interactive kan du enkelt komma åt alla deltest i testet, få löpande instruktioner, styra presentationen av stimulusmaterial till testpersonen, registrera svar och göra anteckningar. Systemet hjälper dig också att hålla reda på startpunkter, vändregler och stoppkriterier, och det finns ett integrerat stoppur för tidtagning. Tack vare det digitala formatet blir administrationen säkrare, enklare och mer engagerande för testpersonen. Att testinstruktioner, svarsalternativ och resultatberäkning kombineras i systemet effektiviserar hela testprocessen, minskar risken för felaktiga bedömningar och ökar tillförlitligheten.

Du kan se resultatet i realtid under hela testningen och du kan skräddarsy ditt testbatteri efter testpersonens behov genom att till exempel lägga till och ta bort deltest. Efter en testning beräknas skal-och indexpoäng automatiskt och du kan generera en digital sammanställning och rapport över resultatet. 

Läs mer om Q-interactive här.

För att använda Q-interactive måste du ha en årlig licens, som är personlig och inte får delas med andra. Du betalar för varje deltest, som kan förköpas i förpackningar om 50 st. Beställ både årslicens och deltest under fliken "Digitalt" till höger på denna sida. Du kan läsa mer om prismodellen här.

Observera att du behöver komplettera den digitala testningen med fysiskt material. Se vilka test som är tillgängliga och vilket kompletterande material du behöver här.

Innan du lägger produkter i din kundvagn ber vi dig kontrollera att ditt yrke överensstämmer med den "Behörighet" som är angiven under "Specifikationer" på denna sida.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
WISC-V Komplett
Art.nr 0000000111410
19 660,00 kr
WISC-V Manual Del 1
Art.nr 0000000111430
1 970,00 kr
WISC-V Manual Del 2
Art.nr 0000000111431
2 025,00 kr
WISC-V Technical and Interpretive Manual
Art.nr 0000000811430
2 730,00 kr
WISC-V Protokoll, 25 st*
Art.nr 0000000111420
1 065,00 kr
WISC-V Svarshäfte 1A, 25 st*
Art.nr 0000000111421
905,00 kr
WISC-V Svarshäfte 1B, 25 st*
Art.nr 0000000111422
905,00 kr
WISC-V Svarshäfte 2, 25 st*
Art.nr 0000000111423
780,00 kr
WISC-V Rättningsmall Överstrykning
Art.nr 0000000111462
445,00 kr
WISC-V, Rättningsmall Symbolletning & Kodning
Art.nr 0000000111463
445,00 kr
Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
WISC-V Scoring 1 användare, 1 års obegränsad scoring inkl. rapportgenerering
Art.nr 0000000111453
1 320,00 kr
WISC-V Scoring 5 användare, 1 års obegränsad scoring inkl. rapportgenerering
Art.nr 0000000111454
5 900,00 kr
Q-interactive, årslicens för 1 användare
Art.nr 0000000100010
1 500,00 kr
Q-interactive - Förköp av 50 deltest
Art.nr 0000000100005
850,00 kr
Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
Kvalificerad utredning och profiltolkning med WISC-V - 14/2 och 13/3 2024
Art.nr course:1450065_1842153 / 0000000512022
9 950,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial