Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

WAIS-IV

Finns även digitalt på vår plattform Q-interactive

David Wechsler
Wechsler Adult Intelligence Scale – Fourth Edition
X

Specifikationer

Administrering Individuell
Tidsåtgång 60–80 minuter
Språkversion Svensk version, 2010
Behörighet Leg. Psykolog
Åldersintervall 16–90 år
Typ av test Test för bedömning av kognitivt fungerande hos ungdomar och vuxna

WAIS-IV

WAIS-IV är den fjärde reviderade versionen av denna Wechslerskala avsedd för bedömning av ungdomar och vuxnas kognitiva resurser. Strukturen i WAIS-IV har förnyats för att bättre avspegla aktuell forskning och praktik inom begåvningsområdet. Nya deltest har lagts till för att bättre fånga ”fluid reasoning”.

WAIS-IV omfattar tio ordinarie deltest och fem kompletterande (inom parentes nedan). Strukturen i skalan bygger på en indelning av de femton deltesten i fyra index: Verbal funktion, Perceptuell funktion, Arbetsminne och Snabbhet. För att beräkna HIK krävs en administrering av tio deltest och endast två ordinarie får ha ersatts med kompletterande. Deltesten i Verbal funktion index är: Likheter, Ordförråd, Information, (Förståelse); deltesten i Perceptuell funktion index är: Blockmönster, Matriser, Visuella pussel, (Figurvikter), (Bildkomplettering); deltesten i Arbetsminne index är: Sifferrepetition, Aritmetik, (Bokstavs-siffer-serier); deltesten i Snabbhet index är: Symbolletning, Kodning, (Överstrykning). Nytt är att det finns möjlighet att fastställa ett antal processmått för deltesten Blockmönster, Sifferrepetition och Bokstavs-siffer-serier. Dessa mått ger ytterligare information om vilka kognitiva processer som bidrar till prestationen på deltesten. Läs här om skillnader mellan WAIS-III och WAIS-IV.

Ett nytt index – General Ability Index (GAI) – kan fastställas utifrån resultat från WAIS-IV. GAI är ett sammansatt mått baserat på prestationen på indexen Verbal funktion och Perceptuell funktion. Detta mått är därför mindre sensitivt för inflytande från arbetsminnets kapacitet liksom bearbetningshastighet. I Manual Del 2 återfinns samtliga administreringsanvisningar.


Svensk anpassning

Det skandinaviska standardiseringsarbetet beskrivs i Manual Del 1. Normerna bygger på skandinavisk data. I manualen redovisas även för en svensk äldrestudie baserad på 60 personer i åldern 75:0 till 90:11 år. Sambandsstudier mellan WAIS-IV och WAIS-III respektive WISC-IV presenteras, liksom resultat från kliniska studier i tre diagnosgrupper: MMR, ADHD och Asperger.

Digital scoring och testning

WAIS-IV på Q-interactive

Q-interactive är ett intuitivt, digitalt system för administrering av test. Med hjälp två iPads administrerar du enkelt WAIS-IV. På testplatformen har du tillgång till digitala manualer, protokoll, stimulusmaterial, ljudinspelningar, tidtagarur och scoringprogram, allt på ett och samma ställe. Tack vare det digitala format blir administreringen säkrare, smidigare och mer engagerande för patienten.

Q-interactive genererar även automatiskt en excelrapport med råpoäng, indexpoäng, percentiler och konfidensintervall för indexen. Observera att tilläggsmåttet General Ability Index fortfarande behöver beräknas manuellt om så önskas.

Läs mer om Q-interactive här och beställ här.

Digitalt scoringprogram

Svenskt scoringprogram för effektiv, korrekt och enkel scoring. Inmatade råpoäng på deltestnivå genererar standardiserade skalpoäng, IK-poäng med konfidensintervall, indexpoäng, percentiler, diskrepansanalyser, grafer med mera.

Allmänt om Scoringsprogram
Programmet är en envändarlicens, vilket innebär att du har rätt att installera programmet på en användare. Priset på Scoringsprogrammet är en engångsavgift, det är alltså inte ett löpande avtal. Du bör alltid kontrollera med din IT-avdelning att du har rätt/får installera program, då de ska installeras lokalt. Vi ersätter ej borttappade program. Systemkrav: Windows XP eller senare versioner av Windows.

Ladda ner programvarumanualen till WAIS-IV scoringprogram ››

 

WAIS-IV Narrativ - OBS! Produkten har utgått

Nedan finner du som redan har programmet information och länkar: 

En konkret beskrivning av hur programmet kan användas, och vilka de olika stegen är från genomfört test till färdigt utlåtande, kan du läsa här.

Teknisk specifikation
Programmet är utvecklat för operativsystemen Microsoft Windows XP, Vista eller Windows 7 och kräver Microsoft Word (2003–2010). OBS! Fungerar ej på MS word 2013.

256 MB RAM-minne och bildskärmsupplösning på 1024x768 rekommenderas. Programmet laddas ner från Internet och installeras lokalt med hjälp av licensnyckel som erhålls vid beställning. Lokala adminstratörsrättigheter krävs för installation. Licensen omfattar en användare och tillåter obegränsad användning. WAIS-IV Narrativ kan inte installeras på Mac OS X

Om du har några frågor om WAIS-IV Narrativ, läs våra vanliga frågor och svar.

Ladda ner WAIS-IV Narrativ ››  (observera att programmet inte kan användas utan tillgång till licenskod)

Ladda ner programvarumanualen till WAIS-IV Narrativ ››  

Innan du lägger produkter i din kundvagn ber vi dig kontrollera att ditt yrke överensstämmer med den "Behörighet" som är angiven under "Specifikationer" på denna sida.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
WAIS-IV Komplett
Art.nr 0000000111010
20 010,00 kr
WAIS-IV Manual del 1
Art.nr 0000000111030
1 875,00 kr
WAIS-IV Manual del 2
Art.nr 0000000111031
2 090,00 kr
WAIS-IV Protokoll, 25 st*
Art.nr 0000000111020
1 135,00 kr
WAIS-IV Svarshäfte 1, 25 st*
Art.nr 0000000111021
960,00 kr
WAIS-IV Svarshäfte 2, 25 st*
Art.nr 0000000111022
785,00 kr
Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
WAIS-IV Scoringprogram
Art.nr 0000000111056
6 715,00 kr
Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
Kvalificerad neuropsykologisk utredning med WAIS & D-KEFS - 19/10, 20/10 och 15/12 2023
Art.nr course:1246550_1830370 / 0000000511019
14 500,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial