ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

WISC-V

Om WISC-V

WISC-V är den femte reviderade versionen av det välkända begåvningstestet för bedömning av barns och ungdomars kognitiva förmågor. Testet har uppdaterats mot bakgrund av forskning och de kliniska erfarenheter som gjorts sedan lanseringen av den föregående versionen. Revideringarna innebär bland annat att skalans struktur förändrats från en modell med fyra faktorer till en femfaktormodell. Ett antal nya deltest har tillkommit, och möjligheterna att kombinera deltest till såväl primära som sekundära index har väsentligt utökats. Det har gjorts i syfte att möjliggöra såväl breda som nyanserade bedömningar av övergripande generell begåvning, liksom av individens styrkor och svagheter. Testtiden har förkortats något tack vare att färre deltest krävs för att fastställa HIK samt striktare regler för att avbryta. Modifieringar av administrerings- och poängsättningsprocedurer har genomförts och stimulusmaterialet har uppdaterats.

Nytt för WISC-V är att det finns möjlighet att administrera testningen digitalt med hjälp av iPad, via vår digitala testplattform Q-interactive. Det gör att resultatrapport finns tillgänglig omedelbart när poängsättningen är färdig, vilket effektiviserar ditt arbete som testledare genom att minimera administrationen kring testet.

Vill du veta mer om Q-interactive, eller få en kostnadsfri provperiod för att se om det skulle passa i din verksamhet? Klicka på länkarna nedanför eller kontakta en av våra produktspecialister för en kostnadsfri presentation.

Kontakta våra produktspecialister om våra test

Ange vilket test du är intresserade av i formuläret, så återkommer vi till dig med mer information.

top