Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

BASC-3

Finns även digitalt på vår plattform Q-global
Cecil R. Reynolds & Randy W. Kamphaus, 2015
Behavior Assessment System for Children - Third Edition
X

Specifikationer

Digital plattform Q-global
Administrering Individuell eller grupp
Tidsåtgång 20–40 minuter
Språkversion Svensk version, 2019
Behörighet Leg. Läkare, Leg. Psykolog
Åldersintervall 6–19 år
Typ av test Skattningsskalor för att ge en bild av olika beteenden, tankar och känslor hos barn och unga

BASC-3

Den svenska versionen av Behavior Assessment System for Children, Third Edition – BASC-3 utgörs av en samling skattningsskalor som – genom att integrera information och perspektiv från flera källor – tillsammans syftar till att ge en både bred och djup förståelse för olika beteenden, tankar och känslor hos barn och unga. Fokus ligger på problembeteenden och olika typer av psykiatrisk problematik, men även starka sidor belyses. Områden som täcks är bland annat:

 • Aggression
 • Atypiskt beteende
 • Depression
 • Hyperaktivitet
 • Inlärningssvårigheter
 • Somatisering
 • Undvikande beteende
 • Uppförandeproblem
 • Uppmärksamhetsproblem

BASC-3 är enkelt att administera via vår digitala plattform - Q-Global. Resultatsammanställningen gör det möjligt att jämföra resultat mellan olika respondenter; till exempel lärare och föräldrar. Det går också att jämföra resultat över tid, för att exempelvis utvärdera behandlingseffekter. En annan fördel med den digitala administreringen är att resultaten blir tillgängliga direkt efter att efter administreringen slutförts.

BASC-3 har skandinaviska normer som bygger på ett stratifierat urval som avspeglar normalpopulationen i Sverige, Norge och Danmark. 

BESS (Behavioral and Emotional Screening System) är en kort screeningversion av BASC-3. BESS är utformad för att ge en snabb och bred bild av beteende- och känslomässigt fungerande hos barn och ungdomar i åldrarna 6–19 år. Läs mer om BESS här. 

Vill du få mer information om BASC-3 eller en presentation på din arbetsplats? Fyll i formuläret här ››

Användningsområden

BASC-3 lämpar sig för användning inom skolhälsovården, barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomshabiliteringen eller varhelst en bättre förståelse för barns och ungdomars psykiska hälsa behövs. Eftersom måtten i BASC-3 är kvantifierade och därmed möjliggör jämförelser, exempelvis mellan olika grupper och för uppföljning efter interventioner, är skattningsskalorna också användbara i forskning.

Barn aktualiseras oftast för utredning på grund av beteendeavvikelser och/eller tecken på psykisk ohälsa. Med hjälp av BASC-3 kan sådan problematik kartläggas, och svagheter och styrkor tydliggöras. Även om BASC-3 inte ensamt ska ligga till grund för diagnostisering kan man genom att analysera resultaten få en djupare inblick i om problematiken kan kopplas till diagnostiska kriterier i ICD-10 eller DSM-5.

Den svenska versionen av BASC-3 består av tre olika skattningsskalor avsedda för åldern 6:0–19:11 år, var och en indelad i två åldersgrupper. Skalorna innehåller mellan 137–187 påståenden. BASC-3 bygger på den grundläggande tanken om triangulering, det vill säga insamling och integrering av information från olika respondenter. De tre skattningsskalorna är:
· Lärarskattning
· Föräldraskattning
· Självskattning

De olika skattningsskalorna i BASC-3 innehåller en stor mängd olika mått; kliniska skalor, adaptiva skalor, innehållsskalor, samt sammansatta mått och index.

Svensk anpassning

Skandinavisk normdata (6–19 år) samt data från kliniska grupper; barn med ADHD, barn med autism och barn med uppförandeproblematik.

Digital administrering

Det är inte möjligt att scora BASC-3 för hand. BASC-3 kan administreras på papper och scoras digitalt, eller administreras och scoras direkt på skärmen. Det är möjligt att låta respondenten svara på skattningsformulären på klinikens dator eller genom att skicka en länk via e-post. Det finns två sätt att administrera BASC-3 via Q-global:

 • Skärmadministrering – Respondenten besvarar BASC-3 direkt på skärm hos användaren. Användaren kan sedan automatiskt generera en rapport.
 • Fjärradministrering – Användare skickar en länk till respondenten via en e-postinbjudan. Respondenten besvarar formuläret. Användaren kan sedan automatiskt generera en rapport.

Här kan du se exampel på Resultatsammanställningar från BASC-3: 

Självskattning

Flerperspektivrapport (jämförelse av t.ex. förälder och lärares skattning)

Proggressionsrapport (förändring i skattning över tid)

BASC-3 på Q-global

Q-global är en digital plattform, där det finns möjlighet till administrering av digitala skattningar och digital scoring av pappersadministrerade skattningar. Här följer en kort köpguide över vad som ingår i de olika digitala produkterna för BASC-3.
 
• För att få tillgång till digitala skattningar, digital scoring och digital manual, beställ: ”Komplett digitalt kit på Q-global”.
• För att få tillgång till både digitala skattningar och digital scoring, beställ: ”Digitala skattningar på Q-global”.
• För att köpa till fler digitala skattningar, beställ: ”Digitala skattningar på Q-global”
• För att enbart få tillgång till digital scoring, beställ: ”Licens för digital scoring på Q-global i 1 år”. Notera att digital scoring förutsätter att du administrerar skattningen på papper och du behöver därför även ha tillgång till pappersskattningar, för att genomföra testningen.
 
Du beställer digitala produkterna genom att klicka på fliken Digitalt ovanför prislistan till höger på den här sidan. Efter beställningen kommer du till en sida där du kan registrera en ny eller existerande användare på Q-global, och på så vis koppla den digitala produkten till rätt användarkonto.
 
Du kan läsa mer om våra olika digitala produktalternativ och vad de omfattar här. Du kan även klicka på symbolen (i) som finns bredvid varje produkt i prislistan här ovanför, för att läsa mer om vad som ingår i varje produkt.
 
Läs mer om Q-global här.

bascbild

Innan du lägger produkter i din kundvagn ber vi dig kontrollera att ditt yrke överensstämmer med den "Behörighet" som är angiven under "Specifikationer" på denna sida.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
BASC-3 Komplett Kombo
Art.nr 0000000128710
7 260,00 kr
BASC-3 Manual
Art.nr 0000000128730
2 330,00 kr
BASC-3 Lärarskattning Ålder 6–11
Art.nr 0000000128720
345,00 kr
BASC-3 Lärarskattning Ålder 12–19
Art.nr 0000000128721
345,00 kr
BASC-3 Föräldraskattning Ålder 6–11
Art.nr 0000000128722
345,00 kr
BASC-3 Föräldraskattning Ålder 12–19
Art.nr 0000000128723
345,00 kr
BASC-3 Självskattning Ålder 8–11
Art.nr 0000000128724
345,00 kr
BASC-3 Självskattning Ålder 12–19
Art.nr 0000000128725
345,00 kr
Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
BASC-3 Komplett digitalt kit på Q-global
Art.nr 0000000128760
4 050,00 kr
BASC-3 Digitala skattningar på Q-global, 10 st.
Art.nr 0000000128761
570,00 kr
BASC-3 Licens för digital scoring på Q-global i 1 år
Art.nr 0000000128762
810,00 kr
BASC-3 Digital manual på Q-global
Art.nr 0000000128763
1 070,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.