ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Adaptivt beteende

Om adaptivt beteende

Med adaptivt beteende avses personers inlärda färdigheter och hur dessa möter samhällets förväntningar. Det kan handla om vardagliga beteenden som att planera och genomföra matlagning, att städa sitt hem eller att interagera med människor i vardagssituationer såsom i kassan vid mataffären. Vid goda adaptiva förmågor matchar en persons dagliga funktion kraven i den miljö hen befinner sig i, och personen har bättre förmåga att etablera funktionella relationer till andra människor. Vid misstanke om intellektuell funktionsnedsättning är det mycket viktigt att, förutom att undersöka den generella kognitiva förmågan, även utreda personens adaptiva förmågor.

Letar du efter ett instrument för att undersöka adaptivt beteende hos små barn? Bayley Scales of Infant and Toddler Development-Third Edition (Bayley-III) bidrar till en nyanserad förståelse för ett barns utveckling i en rad olika områden.

Ett vanligt instrument att använda vid bedömning av adaptivt beteende är Vineland. Vineland Adaptive Behavior Scales (Vineland-3) identifierar styrkor och svagheter med stor precision och hjälper dig att bedöma adaptivt beteende hos barn och unga med intellektuella och utvecklingsmässiga funktionsvariationer, autismspektrumsyndrom, adhd och störningar i beteendet.

Vill du veta mer om test som mäter adaptiv förmåga och hur de kan användas i ditt arbete? Klicka på länkarna nedanför eller kontakta en av våra produktspecialister för en kostnadsfri presentation.

Kontakta våra produktspecialister om våra test

Ange vilket test du är intresserade av i formuläret, så återkommer vi till dig med mer information.

top