ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Språkutveckling

Om språkutveckling

Språket är ett av barnets viktigaste verktyg genom livet; förutom att lägga grunden för kommunikation skapar det också en tillhörighet och identitet. Språkutvecklingen är en livslång process som börjar redan före födseln, och dess mest kritiska period är från födsel och upp till att barnet är sju år. Ett barn lär sig att använda språket i samverkan med sin omgivning och det är viktigt att stödja barnets språkutveckling.

En språkstörning innebär att barnets språkförmåga är påtagligt nedsatt jämfört med jämnåriga barn. Det kan påverka både barnets skolgång och sociala liv. Språkstörningen kan innefatta svårigheter med både språkproduktion och språkförståelse.

Barn är olika och deras språkutveckling kan variera, men det finns också mönster för hur språkutvecklingen hos barn brukar se ut. En språkstörning kan ha många och olika orsaker. Med Clinical Evaluation of Language Fundamentals-Fourth Edition (CELF-4) kan du upptäcka språk- och kommunikationsstörningar hos barn och ungdomar.

Vill du veta mer om andra test som mäter vokabulär och grammatisk förståelse och hur de kan användas i ditt arbete? Klicka på länkarna nedanför eller kontakta en av våra produktspecialister för en kostnadsfri presentation.

Kontakta våra produktspecialister om våra test

Ange vilket test du är intresserade av i formuläret, så återkommer vi till dig med mer information.

top