ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Inlärning och kognitiv utveckling hos barn

Språk och motorik

Gloria Maccow, Ph.D., ger en forskningsbaserad förklaring av sambandet mellan barns förmåga att lära sig och deras kognitiva kapacitet, förmåga till uppmärksamhet samt arbetsminneskapacitet. Dessutom diskuterar Gloria hur kognitiva tester som till exempel WPPSI-IV kan ge viktig information om ett barns förmåga att lära sig.


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra test och utbildningar? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. 

top