Sheila E. Henderson, David A. Sugden & Anna L. Barnett, 2007

Movement ABC-2

Movement Assessment Battery for Children - Second Edition

Sheila E. Henderson, David A. Sugden & Anna L. Barnett, 2007

Movement ABC-2

Movement Assessment Battery for Children - Second Edition
Vänligen logga in för att handla i webshoppen.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
15 260,00 kr
Movement ABC-2 Komplett
Svenskt Manualsupplement, Examiner's Manual, Ecological Intervention for Children with Movement Difficulties, Protokoll åldersintervall 1-3, 3 x 25 st*, Instruktion till checklista, 5 st, Checklista, 25 st*, Testmaterial. Allt testmaterial packas i en väska.
Art.nr 0000000160510
1 555,00 kr
Movement ABC-2 Svenskt Manualsupplement
Art.nr 0000000160530
900,00 kr
Movement ABC-2 Protokoll åldersintervall 1 (3–6 år), 25 st*
Art.nr 0000000160520
900,00 kr
Movement ABC-2 Protokoll åldersintervall 2 (7–10 år), 25 st*
Art.nr 0000000160521
900,00 kr
Movement ABC-2 Protokoll åldersintervall 3 (11–16 år), 25 st*
Art.nr 0000000160522
395,00 kr
Movement ABC-2 Checklista, 25 st*
Art.nr 0000000160523
325,00 kr
Movement ABC-2 Instruktion till checklista, 5 st
Art.nr 0000000160560
75,00 kr
Movement ABC-2 Gul eltejp, 1 rulle, 25 mm x 20 m
Art.nr 0000000160561
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial
Vänligen logga in för att handla i webshoppen.
Administrering
Individuell
Typ av test
Test för bedömning av barns motoriska utvecklingsnivå
Behörighet
Leg. Arbetsterapeut, Leg. Sjukgymnast, Leg. Psykolog, Specialpedagog
Tidsåtgång
20–40 minuter
Åldersintervall
3 år–16 år och 11 månader (checklistan 5 år–12 år)
Språkversion
Svensk/engelsk version, 2008

Movement ABC-2 är den reviderade versionen av detta klassiska rörelsetest för att identifiera och bedöma problem i barns motoriska utveckling.

Åldersspannet har utvidgats och sträcker sig nu mellan 3 och 16 år, uppdelat på tre åldersintervall: 3–6 år, 7–10 år samt 11–16 år. Liksom i den tidigare versionen omfattar varje åldersintervall de tre sektionerna Handfunktion, Bollfärdigheter samt Statisk och dynamisk balans, vilka mäts med totalt 8 uppgifter.

Movement ABC-2 genererar fler tolkningsmöjligheter jämfört med föregångaren. Ett barns prestation kan nu jämföras med jämnårigas på tre nivåer; utifrån resultat på enskilda uppgifter, de tre sektionerna och för totalpoängen. Totalpoängen bedöms i relation till ett ”trafikljussystem” som indikerar grad av motoriska svårigheter. I tillägg till testdelen finns precis som tidigare en checklista som kan användas av föräldrar, lärare med flera för skattning av ett barns motoriska vardagsfungerande.

En nyhet i Movement ABC-2 är en interventionsmanual "Ecological Intervention for Children with Movement Difficulties”, i vilken resultat från en bedömning med MABC-2 kopplas till olika åtgärder för att lära ut och träna specifika motoriska färdigheter.

Svensk anpassning

Den svenska versionen av Movement ABC-2 utgörs av ett manualsupplement med översättning av  delar ur den brittiska Examiner´s Manual (anvisningar för administrering, poängsättning och tolkning av testdel och checklista) , protokoll för respektive åldersintervall, Checklista samt Instruktioner till checklista. Samtliga data är brittiska.