Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
Vänligen välj

Hello!

We think you'll enjoy our United States store.Our stores

Select the store you would like to visit.

You will be redirected to your favourite store.

Movement ABC-2

Sheila E. Henderson, David A. Sugden & Anna L. Barnett, 2007
Movement Assessment Battery for Children - Second Edition
X

Specifikationer

Administrering Individuell
Tidsåtgång 20–40 minuter
Språkversion Svensk/engelsk version, 2008
Behörighet Leg. Arbetsterapeut, Leg. Fysioterapeut, Leg. Psykolog, Specialpedagog
Åldersintervall 3 år–16 år och 11 månader (checklistan 5 år–12 år)
Typ av test Test för bedömning av barns motoriska utvecklingsnivå

Movement ABC-2 är den reviderade versionen av detta klassiska rörelsetest för att identifiera och bedöma problem i barns motoriska utveckling.

Åldersspannet har utvidgats och sträcker sig nu mellan 3 och 16 år, uppdelat på tre åldersintervall: 3–6 år, 7–10 år samt 11–16 år. Liksom i den tidigare versionen omfattar varje åldersintervall de tre sektionerna Handfunktion, Bollfärdigheter samt Statisk och dynamisk balans, vilka mäts med totalt 8 uppgifter.

Movement ABC-2 genererar fler tolkningsmöjligheter jämfört med föregångaren. Ett barns prestation kan nu jämföras med jämnårigas på tre nivåer; utifrån resultat på enskilda uppgifter, de tre sektionerna och för totalpoängen. Totalpoängen bedöms i relation till ett ”trafikljussystem” som indikerar grad av motoriska svårigheter. I tillägg till testdelen finns precis som tidigare en checklista som kan användas av föräldrar, lärare med flera för skattning av ett barns motoriska vardagsfungerande.

En nyhet i Movement ABC-2 är en interventionsmanual "Ecological Intervention for Children with Movement Difficulties”, i vilken resultat från en bedömning med MABC-2 kopplas till olika åtgärder för att lära ut och träna specifika motoriska färdigheter.

Svensk anpassning

Den svenska versionen av Movement ABC-2 utgörs av ett manualsupplement med översättning av  delar ur den brittiska Examiner´s Manual (anvisningar för administrering, poängsättning och tolkning av testdel och checklista) , protokoll för respektive åldersintervall, Checklista samt Instruktioner till checklista. Samtliga data är brittiska.

Vänligen logga in för att handla i webshoppen.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
Movement ABC-2 Komplett
Art.nr 0000000160510
16 025,00 kr
Movement ABC-2 Svenskt Manualsupplement
Art.nr 0000000160530
1 635,00 kr
Movement ABC-2 Protokoll åldersintervall 1 (3–6 år), 25 st*
Art.nr 0000000160520
945,00 kr
Movement ABC-2 Protokoll åldersintervall 2 (7–10 år), 25 st*
Art.nr 0000000160521
945,00 kr
Movement ABC-2 Protokoll åldersintervall 3 (11–16 år), 25 st*
Art.nr 0000000160522
945,00 kr
Movement ABC-2 Checklista, 25 st*
Art.nr 0000000160523
415,00 kr
Movement ABC-2 Instruktion till checklista, 5 st
Art.nr 0000000160560
340,00 kr
Movement ABC-2 Gul eltejp, 1 rulle, 25 mm x 20 m
Art.nr 0000000160561
95,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial