ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Beställningar som görs före den 15 december kl. 12.00 kommer att levereras och faktureras under 2023, med reservation för oförutsedda händelser.

Movement ABC-2

Sheila E. Henderson, David A. Sugden & Anna L. Barnett, 2007
Movement Assessment Battery for Children - Second Edition
X

Specifikationer

Administrering Individuell
Tidsåtgång 20–40 minuter
Språkversion Svensk/engelsk version, 2008
Behörighet Leg. Arbetsterapeut, Leg. Fysioterapeut, Leg. Psykolog, Specialpedagog
Åldersintervall 3 år–16 år och 11 månader (checklistan 5 år–12 år)
Typ av test Test för bedömning av barns motoriska utvecklingsnivå

Movement ABC-2 är den reviderade versionen av detta klassiska rörelsetest för att identifiera och bedöma problem i barns motoriska utveckling.

Åldersspannet har utvidgats och sträcker sig nu mellan 3 och 16 år, uppdelat på tre åldersintervall: 3–6 år, 7–10 år samt 11–16 år. Liksom i den tidigare versionen omfattar varje åldersintervall de tre sektionerna Handfunktion, Bollfärdigheter samt Statisk och dynamisk balans, vilka mäts med totalt 8 uppgifter.

Movement ABC-2 genererar fler tolkningsmöjligheter jämfört med föregångaren. Ett barns prestation kan nu jämföras med jämnårigas på tre nivåer; utifrån resultat på enskilda uppgifter, de tre sektionerna och för totalpoängen. Totalpoängen bedöms i relation till ett ”trafikljussystem” som indikerar grad av motoriska svårigheter. I tillägg till testdelen finns precis som tidigare en checklista som kan användas av föräldrar, lärare med flera för skattning av ett barns motoriska vardagsfungerande.

En nyhet i Movement ABC-2 är en interventionsmanual "Ecological Intervention for Children with Movement Difficulties”, i vilken resultat från en bedömning med MABC-2 kopplas till olika åtgärder för att lära ut och träna specifika motoriska färdigheter.

Svensk anpassning

Den svenska versionen av Movement ABC-2 utgörs av ett manualsupplement med översättning av  delar ur den brittiska Examiner´s Manual (anvisningar för administrering, poängsättning och tolkning av testdel och checklista) , protokoll för respektive åldersintervall, Checklista samt Instruktioner till checklista. Samtliga data är brittiska.

Innan du lägger produkter i din kundvagn ber vi dig kontrollera att ditt yrke överensstämmer med den "Behörighet" som är angiven under "Specifikationer" på denna sida.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
Movement ABC-2 Komplett
Art.nr 0000000160510
17 310,00 kr
Movement ABC-2 Svenskt Manualsupplement
Art.nr 0000000160530
1 770,00 kr
Movement ABC-2 Protokoll åldersintervall 1 (3–6 år), 25 st*
Art.nr 0000000160520
1 025,00 kr
Movement ABC-2 Protokoll åldersintervall 2 (7–10 år), 25 st*
Art.nr 0000000160521
1 025,00 kr
Movement ABC-2 Protokoll åldersintervall 3 (11–16 år), 25 st*
Art.nr 0000000160522
1 025,00 kr
Movement ABC-2 Checklista, 25 st*
Art.nr 0000000160523
450,00 kr
Movement ABC-2 Instruktion till checklista, 5 st
Art.nr 0000000160560
370,00 kr
Movement ABC-2 Gul eltejp, 1 rulle, 25 mm x 20 m
Art.nr 0000000160561
105,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial