ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Språk och motorik

spra_kocharbetsterapi_2

Fokus på språk, sensorisk bearbetning och motorik

Många av våra test hamnar i skuggan av de välkända neuropsykologiska instrumenten. Det vill vi ändra på. Av den anledningen har vi samlat innehåll om våra test för bedömning av språk, motorik och sensorisk bearbetning. Här hittar du bland annat fallstudier utifrån Movement ABC och Sensory Profile samt en intervju med logoped Astrid Frylmark. Missa inte att anmäla dig till våra webbinarier om sensorisk bearbetning respektive språkstörning.

Logopeder bidrar med unik kompetens i utredningsarbete

Logopeder besitter unik kompetens om språkutveckling och kommunikation som ofta behövs för att kunna ställa rätt diagnos, t.ex. vid NPF-utredningar. Därför arbetar Logopedförbundet idag för att logopeder ska ha en obligatorisk roll i elevhälsoteam och neuropsykiatriska team.  

Vi har intervjuat en av Sveriges mest erfarna logopeder, Astrid Frylmark, om hennes kliniska erfarenhet och syn på några av de utmaningar som logopeder möter i dagens samhälle. I den här intervjun delar hon med sig av kliniska tips vid utredningsarbete av barn med flerspråkighet och individer med misstänkt NPF-problematik. Hon berättar om framväxten av logopedyrket i Sverige, logopedens viktiga roll i utredningsteam, värdet av att ha tillgång till kvantitativa testinstrument, samt om de utmaningar som följer med ett teknikintensivt samhälle.  

Psykometriska grundbegrepp

Vår testutvecklingsavdelning för Pearson Clinical i Sverige, Norge och Danmark har skrivit en artikel om några av de viktigaste psykometriska begreppen. Till exempel får du reda på mer om standardfel, percentiler, konfidensintervall och validitet.  

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra test och utbildningar? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. 

top