Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
Vänligen välj

Hello!

We think you'll enjoy our United States store.Our stores

Select the store you would like to visit.

Additional instructions for website redirect.

Sensorisk bearbetning hos personer med autismspektrumtillstånd

Winnie Dunns modell för sensorisk bearbetning beskriver samspelet mellan neurologiska tröskelvärden och beteenderespons för att förklara hur vi bearbetar sensorisk information.

Kontakta våra produktspecialister om våra test

Ange vilket test du är intresserade av i formuläret, så återkommer vi till dig med mer information.