ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Beställningar som görs före den 15 december kl. 12.00 kommer att levereras och faktureras under 2023, med reservation för oförutsedda händelser.

Sensorisk bearbetning hos personer med autismspektrumtillstånd

Winnie Dunns modell för sensorisk bearbetning beskriver samspelet mellan neurologiska tröskelvärden och beteenderespons för att förklara hur vi bearbetar sensorisk information.


Kontakta våra produktspecialister om våra test

Ange vilket test du är intresserade av i formuläret, så återkommer vi till dig med mer information.