Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
Vänligen välj

Hello!

We think you'll enjoy our United States store.Our stores

Select the store you would like to visit.

Additional instructions for website redirect.

Aktuell forskning om covid-19

Denna sammanställning syftar till att ge en översikt och förslag på vidare läsning kring psykisk ohälsa och covid-19. Vi rekommenderar i första hand att läsa de artiklar som är granskade av myndigheter och forskningsinstitut samt att följa de nationella riktlinjerna för utredning och behandling.

Kontakta våra produktspecialister om våra test

Ange vilket test du är intresserade av i formuläret, så återkommer vi till dig med mer information.