Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

BAI

Finns även digitalt på vår plattform Q-global

Aaron T. Beck och Robert A. Steer, 1990
Beck Anxiety Inventory
X

Specifikationer

Administrering Grupp eller individuell
Tidsåtgång 5–10 minuter
Språkversion Svensk version, 2005
Behörighet Leg. Läkare, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut
Åldersintervall 17 år och uppåt
Typ av test Självskattningsskala för att bedöma grad av ångest

Beck Anxiety Inventory används för bedömning av grad av ångest samt förändringar i ångesttillstånd. BAI utgörs av ett formulär med 21 påståenden/symtom vilka skattas på en fyrgradig skala från 0–3 i termer av svårighetsgrad. BAI utvärderar såväl fysiologiska som kognitiva ångestsymtom. Resultatet tolkas i relation till framtagna gränsvärden.

Svensk anpassning

Svensk översättning och bearbetning av ingående item. Norska normalpopulationsdata redovisas. Amerikanska data grund för tolkning.

 

Webbaserad administrering, scoring och resultatredovisning på Q-global.

Q-global är en webbaserad plattform som möjliggör administrering, scoring och resultatsammanställning av test. Q-global kommer successivt att ersätta de lokalt installerade scoringprogram som Pearson hittills tillhandahållit. Som kund på Q-global får du ett konto, på vilket du när som helst kan logga in och få tillgång till BAI/BDI-2.

För information om datalagring och säkerhet klicka här.

Observera att det inte är nödvändigt att spara testpersoners namn på Q-global.

BAI/BDI-2 på Q-global

I tillägg till möjligheten att scora BAI/BDI-2 (det vill säga mata in råpoäng från en papper och penna-administrerad skattningsskala), finns ytterligare tre sätt att administrera BAI/BDI-2 på Q-global:

Skärmadministrering: Testpersonen (föräldern eller läraren) besvarar formuläret på plats direkt på skärmen. Användaren kan under tiden vara tillsammans med barnet och genomföra annat som ingår i utredningen.

Skärmadministrering med stöd: Användaren kan hjälpa testpersonen att besvara formuläret i de fall det bedöms att hon eller han har otillräcklig språkförståelse för att förstå innebörden i påståendena.

Fjärradministrering: En e-postinbjudan med en länk skickas till testpersonen via Q-global. E-postmallen kan redigeras så som användaren önskar. Användaren ska ange kontaktuppgifter i de fall testpersonen behöver ta kontakt vid eventuella frågor.

Efter administreringen genereras en Resultatsammanställning.

Q-global kräver, som en säkerhetsfunktion, att du byter lösenord var 90:e dag. Q-global använder sig även av tvåfaktorautentisering. Läs mer här. ››

Att beställa BAI/BDI-2

För att få tillgång till Q-global och BAI/BDI-2 köper du det i vår e-handel på vanligt vis. Den person som är angiven som behörig användare i e-handeln får ett mail med ett personligt login till Q-global, och därmed också tillgång till BAI/BDI-2.

Att komma igång med Q-global för BDI-2 och BAI ››

Innan du lägger produkter i din kundvagn ber vi dig kontrollera att ditt yrke överensstämmer med den "Behörighet" som är angiven under "Specifikationer" på denna sida.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
BAI Komplett
Art.nr 0000000120810
920,00 kr
BAI Manual
Art.nr 0000000120830
595,00 kr
BAI Svarsformulär, 10 st*
Art.nr 0000000120820
350,00 kr
Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
BAI - Digitalt - 10 digitala administreringar och scoringar
Art.nr 0000000120850
295,00 kr
BAI Q-Global Komplett kit
Art.nr 0000000120852
540,00 kr
BAI Digital manual
Art.nr 0000000120851
270,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial