ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Psykisk ohälsa och covid-19

De flesta har nu genomgått infektion eller är vaccinerade. Trots det drabbas personer fortfarande både lindrigt och svårt av covid. Effekterna på lång sikt av en genomgången covid-infektion är inte helt klarlagda, men studier inom området pågår hela tiden.

En metaanalys från 2022 (Ceban et al., 2022) tyder på att många individer efter genomgången covid-infektion upplever kvarvarande symptom av kognitiv nedsättning samt utmattning. Det är därför mycket viktigt för vården att ha tillgång till standardiserade verktyg för att kunna bedöma kognitiv funktionsnivå, samt möjligheten att följa upp resultaten i en rehabiliteringsprocess.

Vi erbjuder idag ett flertal verktyg som kan hjälpa till i dessa typer av bedömningar. Nedan hittar du test och skattningsskalor som kan vara till hjälp i utredningsarbetet, samt artiklar kring ämnet.

Referenser: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8715665/

Kontakta våra produktspecialister om våra test

Ange vilket test du är intresserade av i formuläret, så återkommer vi till dig med mer information.

top