ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Brown EF/A

Om Brown EF/A

Brown Executive Function/Attention Scales (Brown EF/A) är ett neuropsykologiskt instrument. Det består av en uppsättning skattningsskalor som är primärt utvecklade för att användas som screening i en kartläggning av svårigheter med exekutiva funktioner och adhd. Nytt för Brown EF/A, jämfört med den äldre produkten Brown ADD Scales, är att de nya normerna nu finns för åldersintervallet 5–44 år, att frågorna har blivit tydligare formulerade samt att fokus ligger på allvarlighetsgrad av upplevda/observerade problem snarare än på frekvens.

Brown EF/A finns även tillgängligt via vår digitala testplattform Q-global, vilket gör det mycket enkelt att generera resultatrapporter samt ger möjlighet att generera flerperspektivrapport och progressionsrapport.

Vill du veta mer om Brown EF/A eller få en kostnadsfri provperiod för att se om det skulle passa i din verksamhet? Klicka på länkarna nedanför eller kontakta en av våra produktspecialister för en kostnadsfri presentation.

Kontakta våra produktspecialister om våra test

Ange vilket test du är intresserade av i formuläret, så återkommer vi till dig med mer information.

top