ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

BASC-3 & BESS

Om BASC-3 & BESS

BASC-3 är den tredje utgåvan av de i USA välanvända skattningsskalorna Behavior Assessment System for Children. Instrumentet utgörs av en samling skattningsskalor som – genom att integrera information och perspektiv från flera källor (själv-, lärar-, och föräldraskattning) – tillsammans syftar till att ge en både bred och djup förståelse för olika beteenden, tankar och känslor hos barn och unga.

En fördel med BASC-3 är att det går att administrera via vår digitala plattform Q-global, vilket gör det enkelt att generera resultatrapporter, och även möjliggör fjärradministering av skattningsformulären för föräldrar och lärare.

BESS (Behavioral and Emotional Screening System) är ett kort screeningverktyg som bygger på BASC-3 . Instrumentet är utformat för att ge en snabb och överskådlig bild av beteende- och känslomässiga styrkor och svagheter. De index som ingår i BESS är innehållsmässigt överensstämmande med de motsvarande skalorna i BASC-3. Därför lämpar sig BESS bra som ett screeninginstrument innan en mer omfattande bedömning kan göras med hjälp av BASC-3.

Vill du prova BASC-3 eller BESS kostnadsfritt för att se om det skulle passa i din verksamhet? Klicka på länkarna nedanför eller kontakta en av våra produktspecialister för en kostnadsfri presentation.

Kontakta våra produktspecialister om våra test

Ange vilket test du är intresserade av i formuläret, så återkommer vi till dig med mer information.

top