ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Exekutiva funktioner

Om exekutiva funktioner

Exekutiva funktioner innebär reglering av till exempel uppmärksamhet, språk och impulser, samt koordinering av dessa för ett mer komplext tänkande, till exempel planering, problemlösning och kreativitet. Exekutiva funktioner är också avgörande för arbetsminnet och förmågan till kognitiv flexibilitet.

Många vardagliga uppgifter kräver att vi använder flera exekutiva funktioner samtidigt. Att köra bil, göra sig klar till skolan eller att lösa ett matteproblem är några exempel på uppgifter som kräver ett samspel av hjärnans exekutiva funktioner. Svårigheter med de exekutiva funktionerna kan hindra människor att på ett optimalt sätt organisera sitt beteende, koncentrera sig och reglera sina känslor. Det finns flera tillstånd där det kan vara fallet, bland annat för människor med adhd eller autismspektrumtillstånd.

Vi har flera test som mäter exekutiva funktioner. Delis-Kaplan Executive Function System (D-KEFS) är en uppsättning deltest som mäter exekutivt fungerande hos barn och barn och vuxna. Resultaten ger en uttömmande bild av eventuella svårigheter med kontroll över det egna beteendet, planering och strategival, organisering, reglering av känslor och reaktioner, arbetsminne, graden av flexibilitet och abstraktionsnivå i tänkandet, med mera.

Innan en eventuell testning med D-KEFS kan det vara hjälpsamt att administrera en skattningskala som mäter exekutiva funktioner. Brown Executive Function/Attention Scales (Brown EF/A) är primärt utvecklat för att användas som screening i en kartläggning av svårigheter med exekutiva funktioner och adhd. Testinstrumentet bygger på testkonstruktören Thomas Browns över 25 års kliniska erfarenheter och forskning på barn, ungdomar och vuxna med adhd.

Vill du veta mer om andra test som mäter exekutiva funktioner och hur de kan användas i ditt arbete? Klicka på länkarna nedanför eller kontakta en av våra produktspecialister för en kostnadsfri presentation.

Kontakta våra produktspecialister om våra test

Ange vilket test du är intresserade av i formuläret, så återkommer vi till dig med mer information.

top