Barbara A. Wilson, Nick Alderman, Paul W. Burgess, Hazel Emslie & Jonathan J. Evans, 1996

BADS

Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome

Barbara A. Wilson, Nick Alderman, Paul W. Burgess, Hazel Emslie & Jonathan J. Evans, 1996

BADS

Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome
Vänligen logga in för att handla i webshoppen.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
185,00 kr
BADS Testprotokoll, 10 st*
Art.nr 0000000120120
175,00 kr
BADS Deltest 3 Nyckelletning Svarsblankett, 10 st*
Art.nr 0000000120121
175,00 kr
BADS Deltest 5 Djurparkskarta Svarsblankett Version 1, 10 st*
Art.nr 0000000120122
175,00 kr
BADS Deltest 5 Djurparkskarta Svarsblankett Version 2, 10 st*
Art.nr 0000000120123
175,00 kr
BADS Frågeformulär om exekutiva svårigheter DEX Självskattning, 10 st*
Art.nr 0000000120124
175,00 kr
BADS Frågeformulär om exekutiva svårigheter DEX Oberoende bedömare, 10 st*
Art.nr 0000000120125
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial
Vänligen logga in för att handla i webshoppen.
Administrering
Individuell
Typ av test
Neuropsykologiskt test för bedömning av exekutiv dysfunktion
Behörighet
Leg. Psykolog
Tidsåtgång
40 minuter
Åldersintervall
16 år och uppåt
Språkversion
Svensk version, 1999

Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome (BADS) används för identifiera det så kallade ”dysexekutiva syndromet”, vilket bland annat omfattar svårigheter att planera, organisera och prioritera. Även svårigheter med problemlösning och uppmärksamhet antas vara en följd av störningar i de exekutiva funktionerna. Uppgifterna i BADS är utformade för att så långt som möjligt efterlikna vardagliga situationer i vilka man är tvungen att ta de exekutiva funktionerna
i anspråk. BADS omfattar sex deltest:

  • Regeländring – mäter förmågan att skifta svarsmönster när reglerna för handlandet ändras
  • Handlingsplan – mäter förmågan att fundera ut och genomföra en stegvis handlingsplan för att lösa ett problem
  • Nyckelletning – mäter förmågan till strategisk planering i relation till ett vardagligt problem 
  • Tidsskattning – mäter förmågan att göra en rimlig tidsuppskattning
  • Djurparkskartan – mäter förmågan att inom en given ram planera för att uppnå ett må
  • Sex uppgifter – mäter förmågan att planera, organisera och jämföra sin prestation med målet

I BADS ingår också ett frågeformulär om exekutiva svårigheter, DEX. Formuläret innehåller 20 påståenden relaterade till problem med exekutivt fungerande som till exempel impulsivitet, perseveration, konfabulering och distraherbarhet. DEX finns dels som ett självskattningsformulär, dels för annan skattare (till exempel närstående eller behandlingspersonal). Allt testmaterial packas i en väska.

Svensk anpassning

Svensk översättning och bearbetning av ingående item. Brittiska normdata.

BADS Komplett

BADS Komplett innehåller: Manual, Testprotokoll, 10 st*, Två regelkort, Svarsblankett Nyckelletning, 10 st*, Svarsblankett Djurparkskarta Version 1, 10 st*, Svarsblankett Djurparkskarta Version 2, 10 st*, Mall för poängsättning Djurparkskarta, Instruktion till deltestet Sex uppgifter, Digital timer, Frågeformulär om exekutiva svårigheter DEX Självskattning, 10 st*, Frågeformulär om exekutiva svårigheter DEX Oberoende bedömare, 10 st*, Engelskt originalmaterial till Regeländring, Handlingsplan och Sex uppgifter.