Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

BADS

Barbara A. Wilson, Nick Alderman, Paul W. Burgess, Hazel Emslie & Jonathan J. Evans, 1996
Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome
X

Specifikationer

Administrering Individuell
Tidsåtgång 40 minuter
Språkversion Svensk version, 1999
Behörighet Leg. Psykolog
Åldersintervall 16 år och uppåt
Typ av test Neuropsykologiskt test för bedömning av exekutiv dysfunktion

Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome (BADS) används för identifiera det så kallade ”dysexekutiva syndromet”, vilket bland annat omfattar svårigheter att planera, organisera och prioritera. Även svårigheter med problemlösning och uppmärksamhet antas vara en följd av störningar i de exekutiva funktionerna. Uppgifterna i BADS är utformade för att så långt som möjligt efterlikna vardagliga situationer i vilka man är tvungen att ta de exekutiva funktionerna
i anspråk. BADS omfattar sex deltest:

  • Regeländring – mäter förmågan att skifta svarsmönster när reglerna för handlandet ändras
  • Handlingsplan – mäter förmågan att fundera ut och genomföra en stegvis handlingsplan för att lösa ett problem
  • Nyckelletning – mäter förmågan till strategisk planering i relation till ett vardagligt problem 
  • Tidsskattning – mäter förmågan att göra en rimlig tidsuppskattning
  • Djurparkskartan – mäter förmågan att inom en given ram planera för att uppnå ett må
  • Sex uppgifter – mäter förmågan att planera, organisera och jämföra sin prestation med målet

I BADS ingår också ett frågeformulär om exekutiva svårigheter, DEX. Formuläret innehåller 20 påståenden relaterade till problem med exekutivt fungerande som till exempel impulsivitet, perseveration, konfabulering och distraherbarhet. DEX finns dels som ett självskattningsformulär, dels för annan skattare (till exempel närstående eller behandlingspersonal). Allt testmaterial packas i en väska.

Svensk anpassning

Svensk översättning och bearbetning av ingående item. Brittiska normdata.

BADS Komplett

BADS Komplett innehåller: Manual, Testprotokoll, 10 st*, Två regelkort, Svarsblankett Nyckelletning, 10 st*, Svarsblankett Djurparkskarta Version 1, 10 st*, Svarsblankett Djurparkskarta Version 2, 10 st*, Mall för poängsättning Djurparkskarta, Instruktion till deltestet Sex uppgifter, Digital timer, Frågeformulär om exekutiva svårigheter DEX Självskattning, 10 st*, Frågeformulär om exekutiva svårigheter DEX Oberoende bedömare, 10 st*, Engelskt originalmaterial till Regeländring, Handlingsplan och Sex uppgifter.

Innan du lägger produkter i din kundvagn ber vi dig kontrollera att ditt yrke överensstämmer med den "Behörighet" som är angiven under "Specifikationer" på denna sida.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
BADS Testprotokoll, 10 st*
Art.nr 0000000120120
215,00 kr
BADS Deltest 3 Nyckelletning Svarsblankett, 10 st*
Art.nr 0000000120121
200,00 kr
BADS Deltest 5 Djurparkskarta Svarsblankett Version 1, 10 st*
Art.nr 0000000120122
200,00 kr
BADS Deltest 5 Djurparkskarta Svarsblankett Version 2, 10 st*
Art.nr 0000000120123
200,00 kr
BADS Frågeformulär om exekutiva svårigheter DEX Självskattning, 10 st*
Art.nr 0000000120124
200,00 kr
BADS Frågeformulär om exekutiva svårigheter DEX Oberoende bedömare, 10 st*
Art.nr 0000000120125
200,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial