Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Cogmed

Arbetsminnesträning för barn, ungdomar och vuxna
X

Specifikationer

Digital plattform Cogmed
Administrering Coachen administrerar och följer träningen i Cogmed coachcenter
Tidsåtgång Olika träningsintensitet att välja på: Max 25 min/pass – totalt 40 pass; Max 35 min/pass – totalt 30 pass; Max 50 min/pass – totalt 25 pass
Språkversion Svensk, version 4
Åldersintervall 4 år och uppåt
Typ av test Arbetsminnesträning för barn, ungdomar och vuxna

Cogmed tränar arbetsminnet 

Har din patient eller elev svårt att koncentrera sig? Svårigheter att fokusera, slutföra uppgifter eller att minnas saker är bara några av utmaningarna för en person med nedsatt arbetsminnesförmåga. Cogmed är ett vetenskapligt underbyggt program som används för att träna arbetsminnet. Genom att träna arbetsminnet kan både uppmärksamheten och förmågan att koncentrera sig förbättras. Som Cogmed-coach kan du hjälpa barn och vuxna med diagnoser som till exempel adhd, utmattningssyndrom och hjärnskador. 

  

Hur fungerar Cogmed? 

Cogmeds styrka är att det består av en serie övningar som alla specifikt syftar till att förbättra arbetsminnet. Övningarna anpassas kontinuerligt efter aktuell prestationsnivå. Användaren utmanas i att prestera och att tänja på sina egna gränser, vilket gör träningen effektiv. Med Cogmed arbetsminnesträning kan användaren: 

 • Få bättre koncentrationsförmåga
 • Få bättre struktureringsförmåga
 • Bli bättre på att bibehålla uppmärksamheten
 • Bli bättre på att komma ihåg viktig information
 • Få snabbare mental återhämtning

 

Mer om hur Cogmed fungerar 

 Det bygger på en unik träningsalgoritm där svårigheten för varje övning justeras i realtid till användarens nivå.

 • Det bygger på en unik träningsalgoritm där svårigheten för varje övning justeras i realtid till användarens nivå.
 • Variabla utbildningsprotokoll säkerställer att det alltid finns ett utbildningsschema som passar användarens behov.
 • Det har ett inbyggt belöningssystem, där användaren bygger sin egen värld, vilket ökar motivationen.
 • Både coacher och användare kan se resultaten och framstegen online.
 • En webbaserad plattform, där endast internetanslutning och en datorskärm eller surfplatta behövs för träning. Detta gör att övningarna kan göras av användaren hemma, på arbetet eller i skolan.

Målgrupp 

Cogmed kan användas för alla åldrar från 4 år och uppåt. 

  

Vetenskaplig grund till Cogmed 

Cogmed bygger på begreppet "neuroplasticitet"; hjärnans förmåga att omstrukturera och anpassa sig till den miljö den befinner sig i. Effekten av Cogmed har påvisats i flera kontrollerade studier. Detta innebär att en grupp personer som följde Cogmed-träningen med den unika träningsalgoritmen jämfördes med en grupp som följde träningen utan träningsalgoritmen (placebogruppen). 

  

Forskningsresultat 

 • Förbättring av arbetsminnet sker hos 8 av 10 personer som slutför Cogmeds arbetsminnesutbildning
 • Förbättrad kognitiv funktion i det dagliga livet
 • Förbättrad inlärningsförmåga i skolan
 • Förmågan att koncentrera sig förbättras, även vid störningar i uppmärksamhet och koncentration som vid adhd eller utmattningssyndrom
 • Förbättrad kognitiv förmåga hos individer med förvärvad hjärnskada och efter kemoterapi

 

Vill du läsa mer om forskningen om Cogmed? Klicka här för att läsa en sammanfattning. 

 

Arbetsminnesträningen 

Beroende på program tränar användaren i 25 till 50 minuter per session, i ett schema på 3 till 5 block per vecka. Som ett resultat av det varierar programmets totala varaktighet från 5 till 14 veckor. Ju intensivare det valda programmet är, desto snabbare slutför användaren arbetsminnesutbildningen. Dessutom finns det också ett "Light"-protokoll, särskilt lämpligt för små barn eller personer som har låg kognitiv belastningskapacitet. 

  

Coachning 

För att Cogmed ska vara effektivt är det viktigt att användaren slutför utbildningen. En viktig hjälp för att slutföra träningen är att få coachning. Cogmed har ett speciellt Coachingcenter där du enkelt kan analysera utbildningsresultat och övervaka dina användares framsteg. Dessutom är coachens roll att motivera användaren genom att ge support, vägledning, planering, kunskap och feedback. Coachen uppmuntrar också användarna att öva sina nya färdigheter i det dagliga livet, vilket ytterligare förbättrar effekterna. Coachens roll skiljer sig beroende på i vilket sammanhang Cogmed används, vilket ofta är i ett kliniskt sammanhang eller inom skolan. 

 

Klinisk tillämpning 

För klinisk tillämpning av Cogmed är coachen utbildad vårdpersonal med expertis inom uppmärksamhet och koncentrationsstörningar eller inlärningssvårigheter. Coachen är bekant med strategier för coachning och kan tillämpa dem i samtal. Dessutom kan coachen göra översättningen till daglig praxis när det gäller de arbetsminnesstrategier som användaren utvecklar under Cogmed. Läs mer om Cogmed Coaching i klinisk miljö här: https://www.cogmed.com/working-memory/clinics 

  

I skolmiljö 

För tillämpning av Cogmed i skolmiljö är coachen vanligtvis en pedagog eller specialpedagog. Coachen har kunskap om att vägleda enskilda studenter eller grupper. Läs mer om Cogmed coaching i skolmiljö här: https://www.cogmed.com/working-memory/schools 

  

Prova Cogmed kostnadsfritt 

Vill du prova Cogmed innan du beställer det? Eller vill din patient prova Cogmed innan ni påbörjar ett träningsprogram? Gå till Cogmeds testversion och prova helt kostnadsfritt. Glöm inte att ändra språkinställningarna längst upp till höger. 

  

Årslicens 

En årslicens lämpar sig för en skola där flera elever kan få möjligheten att träna, eller en vårdinstans där flera patienter får tillgång till träningen som en del i sin rehabilitering. En årslicens är ett abonnemang som erbjuder obegränsat antal träningar under ett år. I en årslicens ingår möjligheten att registrera coacher för verksamhetens personal. Licensen betalas årsvis och innebär ett löpande avtal. 

Läs Allmänna villkor för Årslicens här

 

Teknisk information 

Den nya webbapplikationen är tillgänglig på https://app.cogmed.com/ via alla moderna webbläsare. För att genomföra en träning behöver du beställa en årslicens. Vi rekommenderar Cogmed-träning på enheter med en skärmstorlek över 7". 

 

Systemkrav 

Rekommenderade webbläsare är: 

 • Google Chrome
 • Apple Safari
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox

Internet Explorer stöds inte. 

Innan du lägger produkter i din kundvagn ber vi dig kontrollera att ditt yrke överensstämmer med den "Behörighet" som är angiven under "Specifikationer" på denna sida.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
Cogmed Årslicens, 1 coach
Art.nr 0000000403010
9 180,00 kr
Cogmed Årslicens, 2 coacher
Art.nr 0000000402010
16 200,00 kr
Cogmed Årslicens, 3 coacher
Art.nr 0000000401010
21 060,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.

Filnedladdning