ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Digital testning

Om digital testning

Modern teknik är ett givet inslag i våra dagliga liv. Innovativa tekniska lösningar öppnar också upp för helt nya möjligheter inom klinisk psykologisk testning. Under de senaste åren har allt fler kliniker gått över till digitala lösningar. Den digitala testningen mäter kognitiva förmågor och psykologiska egenskaper på ett mer effektivt och reliabelt sätt, och reducerar samtidigt den mänskliga faktorn som kan ge upphov till administrerings- eller räknefel.

Med våra digitala testplattformar, Q-global och Q-interactive, får du tillgång till flertalet skattningsskalor, testinstrument, scoringprogram och rapportgenerering. Med direktåtkomst till nödvändig information, såsom testanvisningar, svarsalternativ och vändregler, säkerställs att testet administreras på att korrekt och standardiserat vis.

Avtal och datahantering, inklusive kontinuerliga kontroller och tester, sker i enlighet med rådande lagstiftning i Norden och EU, så som Patientdatalagen och GDPR. Branschstandard för hög säkerhet tillämpas i kryptering av känsliga persondata.

Vill du veta mer om de test som idag erbjuds i digital version och hur de kan användas i ditt arbete? Klicka på de digitala testen nedanför eller kontakta en av våra produktspecialister för en kostnadsfri presentation.

Kontakta våra produktspecialister om våra test

Ange vilket test du är intresserade av i formuläret, så återkommer vi till dig med mer information.

top