Pearson Assessment, 2014

Psykologiska test i arbetslivet

Pearson Assessment, 2014

Psykologiska test i arbetslivet

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
5 630,00 kr
Psykologiska test i arbetslivet
Licens för en användare. Vid köp av 10 licenser eller fler, erhålles rabatt enligt rabattrappan under Beskrivning.
Art.nr 0000000190750
Moms tillkommer på alla priser.
Vänligen logga in för att handla i webshoppen.
Administrering
Webbaserad
Typ av test
Certifieringsutbildning
Tidsåtgång
11 fristående avsnitt à 15–35 min. Utbildningslicensen gäller i 60 dagar.
Språkversion
Svensk version, 2014

Har du redan köpt vår utbildning?

Här kan du logga in direkt ›› 

Nu erbjuder vi en webbaserad utbildning om Psykologiska test i arbetslivet!

Psykologiska test används för en rad olika syften inom arbetslivet; bland de vanligaste är urval och medarbetar- och ledarutveckling.

En grundförutsättning för att förstå nyttan med arbetspsykologiska test är kunskap; kunskap om vilka antaganden som ligger bakom mätning av psykologiska egenskaper, hur ett psykologiskt test är konstruerat, hur man bedömer kvalitet i arbetspsykologiska test, samt vilken betydelse psykologiska egenskaper som begåvning och personlighet egentligen spelar i arbetslivet - för att nämna några. Rätt använda är test rättvisa, kostnadseffektiva och framgångsskapande verktyg i arbetslivet, medan felaktig och okunnig användning riskerar att få negativa konsekvenser, mänskliga såväl som ekonomiska.

Pearsons utbildning Psykologiska test i arbetslivet ger en gedigen introduktion till området. Utbildningen passar för såväl yrkesverksamma, som för högre utbildning inom HR- och personalvetarområdet, och för psykologprogram. Utbildningen är helt generisk, och bygger således inte på användning av (eller ger utbildning i) särskilt namngivna test.

Tjuvkika på utbildningen

Krav på förkunskaper

Det finns inga formella förkunskapskrav. Bitvis är dock utbildningens innehåll relativt krävande, och lämpar sig bäst för personer med utbildning och/eller erfarenhet inom beteendevetar/HR-området, till exempel personalvetare och psykologer.

Kunskapscertifiering

Om du önskar få tillgång till Pearsons arbetspsykologiska test, krävs en framgångsrikt genomförd examination. Examinationen, som du finner efter avsnitt 11 på utbildningens startsida, består av 40 slumpmässigt genererade frågor med tre svarsalternativ varav endast ett är korrekt.
Minst 80 % av frågorna måste vara korrekt besvarade för godkänt resultat. Information om resultatet visas direkt på skärmen.

  • När du klarat examinationen, får du ett mail med ett bevis på din kunskapscertifiering i form av ett personligt intyg som anger kursinnehållet.
  • Du har möjlighet att genomföra examinationen tre gånger under licensperioden (60 dagar). Om du misslyckas vid första försöket, rekommenderar vi att du går tillbaka och repeterar utbildningen. Vid nästa försök får du en annan uppsättning examinationsfrågor.
  • Examinationen är öppen under hela utbildningen men rekommendationen är att genomföra hela examinationen vid ett tillfälle och efter genomgången utbildning.
  • Länken till utbildningen förfaller efter 60 dagar.

Om du inte genomfört examinationen under denna tid, måste du köpa utbildningen på nytt. Om du inte är intresserad av att beställa arbetspsykologiska test från Pearson, är examinationen självfallet frivillig – men ger ett bra kvitto på att du tillgodogjort dig innehållet i utbildningen.

Utbildningen är upplagd i 11 fristående avsnitt, som består av både ljud, text, bild och nedladdningsbara pdf:er med fördjupningsmaterial. Längden på avsnitten varierar mellan 15 och 35 minuter. Avsnitten är möjliga att gå igenom i vilken ordning som helst, men vi rekommenderar att man börjar med Avsnitt 1 och arbetar sig framåt. Utbildningslicensen gäller i 60 dagar och under denna period är det möjligt att gå tillbaka till varje avsnitt hur många gånger som helst.

Här kan du läsa mer om vad kursen innehåller ››

Rabattrappa

Pearson TalentLens erbjuder rabatterade priser på inköp motsvarande följande totalbelopp och procentsatser (exklusive moms):

Inköp motsvarande 5 000 – 49 900 SEK ger 0 % i rabatt
Inköp motsvarande 50 000 – 74 900 SEK ger 5 % i rabatt
Inköp motsvarande 75 000 – 99 900 SEK ger 7 % i rabatt
Inköp motsvarande 100 000 – 124 900 SEK ger 10 % i rabatt
Inköp över 125 000 SEK ger 15 % i rabatt

Faktura

Betalningsvillkor är 30 dagar.

Systemkrav

Kursen tas på PC eller Mac. I dagsläget är det inte möjligt att ta kursen via läsplatta eller smartphone. Som webbläsare rekommenderas Internet Explorer 10, Chrome, Safari eller Firefox.

Kontakt

Har du frågor? Skicka dem till info.se@pearson.com eller ring 08-619 76 35!