ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Intelligens

Om intelligens

Begreppet intelligens har genom tiderna definierats på många olika sätt och teorier om människans intelligens har haft olika utgångspunkt, till exempel i utvecklingspsykologi, neuropsykologi och kognitionspsykologi. Forskare betonar ofta förmågan till logiskt och abstrakt tänkande, förmågan att förvärva kunskap och använda den på ett målinriktat sätt, samt förmågan att anpassa sig till nya situationer.

För att ge ett mått på intelligensnivå, eller kognitiv förmåga, används ofta begåvningstest. Testen består av en uppsättning items (frågor) som kräver abstrakt tänkande och logisk förmåga och är ofta ordnade i flera delar; numeriska, verbala och spatiala.

Ravens matriser är ett internationellt välkänt icke-verbalt test för generell begåvning som använts i över 70 år. Raven's 2 är en reviderad version och kan användas i såväl kliniska som arbetspsykologiska sammanhang samt utgör den internationellt allmänt accepterade standarden för ”g-test”. Utöver Raven’s 2 använder psykologer ofta någon av Wechslerskalorna, WPPSI, WISC eller WAIS, för en mer omfattande bedömning av kognitiv funktion.

Vill du veta mer om fler välkända test för bedömning av barns och vuxnas kognitiva förmåga och hur de kan användas i ditt arbete? Klicka på länkarna nedanför eller kontakta en av våra produktspecialister för en kostnadsfri presentation.

Kontakta våra produktspecialister om våra test

Ange vilket test du är intresserade av i formuläret, så återkommer vi till dig med mer information.

top