Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

WPPSI-IV

Finns även digitalt på vår plattform Q-global

David Wechsler, 2012
Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – Fourth Edition
X

Specifikationer

Administrering Individuell
Tidsåtgång 30–40 minuter (2:6–3:11 år) respektive 45–60 minuter (4:0–7:7 år)
Språkversion Svensk version, 2014
Behörighet Leg. Psykolog
Åldersintervall 2:6–3:11 år; 4:0–7:7 år
Typ av test Test för bedömning av kognitivt fungerande hos förskolebarn

WPPSI-IV

WPPSI-IV är den fjärde reviderade versionen av detta välkända test för bedömning av förskolebarns kognitiva förmågor. Strukturen i WPPSI-IV har förnyats för att bättre avspegla aktuell teori och praktik vad gäller den tidiga utvecklingen. Nya deltest och index har tillkommit och skalans åldersintervall har utökats uppåt till 7:7 år.

De tio indexen i WPPSI-IV kan ses som en tredelad hierarkisk modell med IK Hela skalan överst, sedan de primära indexen följda av de sekundära indexen.

Klicka här för att se den nya strukturen för de två åldersgrupperna ››

Nya primära index

I Visuospatialt Index ligger tonvikten på integrering av förhållandet mellan helhet och delar, spatial bearbetning och visuomotorisk förmåga, medan Fluid Index ger ett mått på förmågan att kunna bearbeta information, tänka logiskt och hitta lösningar på nya problem. Arbetsminnesindex ger ett mått på visuell och visuospatial arbetsminneskapacitet avseende relativt okomplicerad information.

Nya sekundära index

Icke-verbalt Index ger ett översiktligt mått på ett barns kognitiva fungerade utifrån resultat på deltest som inte kräver verbala svar. Med hjälp av Kognitivt resursindex finns möjlighet att uppskatta ett mått på kognitiv funktionsnivå som är mindre påverkat av arbetsminnets kapacitet och bearbetningshastighet, medan Basalt bearbetningsindex ger ett mått på just dessa funktioner.

Nya deltest

De två deltesten i Arbetsminnesindex är nykonstruerade; Bildminne och Spatialt minne – båda visuella. I Snabbhetsindex är deltesten Symbolletning och Kodning modifierade, och deltestet Överstrykning är en modifierad version av Djurletning i WISC-IV.

Klicka här för en översiktlig beskrivning av deltesten ››

Klicka här för en beskrivning av skillnaderna mellan WPPSI-IV och WPPSI-III ››

WPPSI-IV Technical and Interpretive Manual

Klicka här för en överblick av innehållet i den amerikanska tekniska manualen ››

Svensk anpassning

Den svenska versionen av WPPSI-IV är resultatet av ett skandinaviskt samarbetsprojekt, ett arbete som beskrivs i WPPSI-IV Manual Del 1. Totalt testades 463 barn och normerna bygger på skandinaviska data. I manualen refereras resultat från kliniska studier (genomförda vid den amerikanska standardiseringen): barn med mild mental retardation, barn med måttlig mental retardation, barn med utvecklingsmässiga riskfaktorer, barn med autistiskt syndrom och barn med Aspergers syndrom.

Webbaserad scoring på Q-global 

I och med lanseringen av WPPSI-IV kan vi för första gången erbjuda scoring på Q-global – vår webbaserade plattform för automatisk scoring och resultatsammanställning. Det kommer således inte att finnas något scoringprogram på CD-skiva till WPPSI-IV. 

Vad är Q-global?

Q-global är en webbaserad plattform som möjliggör scoring och resultatsammanställning av test. Scoring på Q-global kommer successivt att ersätta de lokalt installerade scoringprogram som Pearson hittills tillhandahållit. Som kund på Q-global får du ett konto, på vilket du när som helst kan logga in och få tillgång till de scoringprogram du köpt.

Observera att det inte är nödvändigt att spara testpersoners namn på Q-global. För att öka säkerheten kan man därför använda egna ID-nummer.

Information om datalagring och säkerhet ››

WPPSI-IV Scoring på Q-global

Du matar in råpoäng från ett ifyllt testprotokoll, och testresultaten sammanställs i form av skalpoäng, indexpoäng, percentiler, diskrepansanalyser och grafer. WPPSI-IV Scoring säljs som femårsprenumeration med två olika möjligheter:

• WPPSI-IV Scoring – enanvändarlicens: En användare får ett konto med obegränsad användning av WPPSI-IV Scoring under 1 år.

• WPPSI-IV Scoring – fem licenser: Fem användare på samma arbetsplats ges egna konton med obegränsad användning av WPPSI-IV scoring i 1 år.

 

Att beställa WPPSI-IV Scoring

För att få tillgång till Q-global och WPPSI-IV Scoring väljer du att köpa WPPSI-IV Scoring på vanligt vis (Observera att samma behörighetskrav gäller för WPPSI-IV Scoring som för hela testet - användaren måste vara leg. psykolog). Därefter får användaren (eller användarna) ett mail med ett personligt login till Q-global, och därmed också tillgång till WPPSI-IV Scoring. Q-global kräver, som en säkerhetsfunktion, att du byter lösenord var 90:e dag. 

Via länken nedan kan du ladda ner en guide som beskriver Q-global och hur du genererar rapporter. Sist i dokumentet presenteras även en exempelrapport.

Att komma igång med Q-global för WPPSI-IV ››

Innan du lägger produkter i din kundvagn ber vi dig kontrollera att ditt yrke överensstämmer med den "Behörighet" som är angiven under "Specifikationer" på denna sida.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
WPPSI-IV Komplett
Art.nr 0000000111310
18 385,00 kr
WPPSI-IV Manual Del 1
Art.nr 0000000111330
1 730,00 kr
WPPSI-IV Manual Del 2
Art.nr 0000000111331
1 730,00 kr
WPPSI-IV Technical and Interpretive Manual
Art.nr 0000000811330
2 940,00 kr
WPPSI-IV Protokoll 2:6–3:11 år, 25 st*
Art.nr 0000000111320
1 160,00 kr
WPPSI-IV Protokoll 4:0–7:7 år, 25 st*
Art.nr 0000000111321
1 160,00 kr
WPPSI-IV Svarshäfte 1, 25 st*
Art.nr 0000000111322
580,00 kr
WPPSI-IV Svarshäfte 2, 25 st*
Art.nr 0000000111323
580,00 kr
WPPSI-IV Svarshäfte 3, 25 st*
Art.nr 0000000111324
580,00 kr
WPPSI-IV Stämpel/Stempel
Art.nr 0000000911343
75,00 kr
Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
WPPSI-IV Scoring 1 användare, 1 års obegränsad scoring inkl. rapportgenerering
Art.nr 0000000111353
1 230,00 kr
WPPSI-IV Scoring 5 användare, 1 års obegränsad scoring inkl. rapportgenerering
Art.nr 0000000111354
5 505,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial