ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Beställningar som görs före den 15 december kl. 12.00 kommer att levereras och faktureras under 2023, med reservation för oförutsedda händelser.

BKT

Goodwin Watson och Edwin M Glaser, 2002
Bedömning av kritiskt tänkande
X

Specifikationer

Administrering Individuell eller grupp
Tidsåtgång 40 minuter
Språkversion Svensk version, 2005
Behörighet Leg. psykolog, Certifierad användare av begåvningstest
Åldersintervall 18 år och uppåt
Typ av test Begåvningstest med fokus på förmågan till kritiskt tänkande och analytiskt resonerande

BKT är ett begåvningstest avsett för urval till befattningar av medelhög till hög komplexitet. Testet tillför kunskap om en persons förmåga att objektivt och logiskt kunna analysera problemställningar utan att låta sig styras av subjektiva uppfattningar och förutfattade meningar. BKT lämpar sig särskilt väl för bedömning av ledarskapspotential, då förmågan att dra objektivt korrekta slutsatser av givna data är en viktig egenskap i allt beslutsfattande. BKT utgörs av fem deltest:

  • Härledning – värdering av härledningar utifrån givna fakta
  • Identifiera antaganden – identifiering av möjliga/icke möjliga antaganden utifrån givna påståenden
  • Slutledning – bedömning av vilka slutsatser som följer/inte följer av informationen i givna påståenden
  • Tolkning – bedömning av vilka tolkningar som följer/inte följer av informationen i givna påståenden
  • Värdera argument – bedömning av vilka argument som är starka och relevanta/svaga och icke relevanta för givna frågeställningar

En normering genomfördes parallellt i Sverige och Norge 2005. Då data uppvisade mycket små skillnader, har normerna slagits samman till en gemensam svensk-norsk normgrupp, vilken presenteras i manualen. Manualen beskriver vidare utvecklingen av BKT samt tillhandahåller anvisningar för administrering
och tolkning.

Svensk anpassning

Svenska normdata, normalpopulation samt chefsgrupp.

Svensk online-version med uppdaterade normer från 2012

En svensk online-version av BKT (Watson-Glaser) kan beställas via vårt engelska kontor. Kandidatupplevelsen är helt på svenska medan testplattformen är på engelska.

För WG II BKT exempelrapport och prislista, se fliken Filnedladdning.

För att beställa BKT - Watson-Glaser, kontakta:

Matt Stevens
matt.stevens@pearson.com
+44 (0) 7734 870 965

Innan du lägger produkter i din kundvagn ber vi dig kontrollera att ditt yrke överensstämmer med den "Behörighet" som är angiven under "Specifikationer" på denna sida.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
BKT Komplett
Art.nr 0000000190010
1 620,00 kr
BKT Manual
Art.nr 0000000190030
1 070,00 kr
BKT Frågehäfte, 1 st
Art.nr 0000000190060
155,00 kr
BKT Svarsblankett, 10 st*
Art.nr 0000000190020
860,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial

Filnedladdning