Goodwin Watson och Edwin M Glaser, 2002

BKT

Bedömning av kritiskt tänkande

Goodwin Watson och Edwin M Glaser, 2002

BKT

Bedömning av kritiskt tänkande
Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
1 430,00 kr
BKT Komplett
Manual, frågehäfte, 1 st, svarsblankett, 10 st*
Art.nr 0000000190010
945,00 kr
BKT Manual
Art.nr 0000000190030
135,00 kr
BKT Frågehäfte, 1 st
Art.nr 0000000190060
755,00 kr
BKT Svarsblankett, 10 st*
Art.nr 0000000190020
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial
Vänligen logga in för att handla i webshoppen.
Administrering
Individuell eller grupp
Typ av test
Begåvningstest med fokus på förmågan till kritiskt tänkande och analytiskt resonerande
Behörighet
Certifierad användare av begåvningstest, Leg. Psykolog
Tidsåtgång
40 minuter
Åldersintervall
18 år och uppåt
Språkversion
Svensk version, 2005

BKT är ett begåvningstest avsett för urval till befattningar av medelhög till hög komplexitet. Testet tillför kunskap om en persons förmåga att objektivt och logiskt kunna analysera problemställningar utan att låta sig styras av subjektiva uppfattningar och förutfattade meningar. BKT lämpar sig särskilt väl för bedömning av ledarskapspotential, då förmågan att dra objektivt korrekta slutsatser av givna data är en viktig egenskap i allt beslutsfattande. BKT utgörs av fem deltest:

  • Härledning – värdering av härledningar utifrån givna fakta
  • Identifiera antaganden – identifiering av möjliga/icke möjliga antaganden utifrån givna påståenden
  • Slutledning – bedömning av vilka slutsatser som följer/inte följer av informationen i givna påståenden
  • Tolkning – bedömning av vilka tolkningar som följer/inte följer av informationen i givna påståenden
  • Värdera argument – bedömning av vilka argument som är starka och relevanta/svaga och icke relevanta för givna frågeställningar

En normering genomfördes parallellt i Sverige och Norge 2005. Då data uppvisade mycket små skillnader, har normerna slagits samman till en gemensam svensk-norsk normgrupp, vilken presenteras i manualen. Manualen beskriver vidare utvecklingen av BKT samt tillhandahåller anvisningar för administrering
och tolkning.

Svensk anpassning

Svenska normdata, normalpopulation samt chefsgrupp.

Svensk online-version med uppdaterade normer från 2012

En svensk online-version av BKT (Watson-Glaser) kan beställas via vårt engelska kontor. Kandidatupplevelsen är helt på svenska medan testplattformen är på engelska.

För WG II BKT exempelrapport och prislista, se fliken Filnedladdning.

För att beställa BKT - Watson-Glaser, kontakta:

Matt Stevens
matt.stevens@pearson.com
+44 (0) 7734 870 965