Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
Vänligen välj

Hello!

We think you'll enjoy our United States store.Our stores

Select the store you would like to visit.

You will be redirected to your favourite store.

Faktoranalys och faktorstrukturen i WISC-V

Vill du få en bättre förståelse för varför WISC-V har fem faktorer (index) bör du läsa den här artikeln. Läs om vad faktoranalys är och vad faktoranalys innebär under utvecklingen av WISC-V.

Kontakta våra produktspecialister om våra test

Ange vilket test du är intresserade av i formuläret, så återkommer vi till dig med mer information.