Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

NEPSY-II

Finns även digitalt på vår plattform Q-interactive

Marit Korkman, Ursula Kirk & Sally Kemp
NEPSY – Second Edition
X

Specifikationer

Administrering Individuell
Tidsåtgång Flexibel; beroende på antalet administrerade deltest
Språkversion Svensk version, 2011
Behörighet Leg. Psykolog
Åldersintervall 3–16 år
Typ av test Test för neuropsykologisk undersökning av barn

NEPSY-II är en omfattande neuropsykologisk undersökningsmetod som ger en bild av ett barns kognitiva fungerande inom sex olika domäner; Uppmärksamhet och exekutiva funktioner, Språkliga funktioner, Minnes- och inlärningsfunktioner, Sensomotoriska funktioner, Social perception samt Visuomotoriska funktioner. Den svenska versionen omfattar totalt 30 deltest.

Ladda ner en pdf som beskriver deltesten inom respektive domän ››

NEPSY-II är en reviderad version av föregångaren NEPSY som publicerades i Sverige 2001, och har uppdaterats mot bakgrund av aktuell forskning och kliniska erfarenheter. Syftet med revideringen har i korthet varit att:

  • Utöka åldersintervallet uppåt. NEPSY-II kan administreras från 3 års ålder upp till 16 år.
  • Utöka domänernas täckning genom att konstruera nya deltest som mäter exekutiva funktioner (Djursortering, Inhibering, Klockor), språkliga funktioner (Påskyndad benämning), visuellt minne (Minne för figurer) och visuospatial bearbetning (Bildpussel, Geometriska figurer).
  • Utöka NEPSY-II med ytterligare en domän – Social perception med två nykonstruerade deltest (Affektigenkänning och Mentalisering).
  • Förbättra klinisk sensitivitet genom att utveckla olika typer av mått, såväl primära som processinriktade.
  • Förbättra de psykometriska egenskaperna, såsom deltestens golv och tak.
  • Förbättra användarvänligheten genom att öka flexibiliteten i val av deltest.

Förutom gängse administreringsanvisningar, ger manualen förslag på vilka deltest som kan administreras utifrån olika frågeställningar och vilka modifieringar som är lämpliga att genomföra vid testning av barn med funktionsnedsättningar. I manualen redogörs även för den svenska utprövningen och resultaten av de psykometriska analyserna. Ett kapitel presenterar hur resultat på deltesten kan tolkas, med utgångspunkt i ett processinriktat synsätt. Även en översiktligt teoretisk inramning ges.


Svensk anpassning

Det svenska utprövningsarbetet beskrivs i manualen. Amerikanska normer tillämpas.

Scoringprogram

Resultat från NEPSY-II kan endast beräknas med hjälp av ett scoringprogram, handscoring är ej möjlig. Scoringprogrammet är en envändarlicens, vilket innebär att du har rätt att installera programmet för en användare. Priset är en engångsavgift, det är inte ett löpande avtal.

Du bör alltid kontrollera med din IT-avdelning att du har rätt/får installera program, då de ska installeras lokalt. Vi ersätter ej borttappade program.
Systemkrav: Windows XP eller senare versioner av Windows.

Innan du lägger produkter i din kundvagn ber vi dig kontrollera att ditt yrke överensstämmer med den "Behörighet" som är angiven under "Specifikationer" på denna sida.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
NEPSY-II Komplett
Art.nr 0000000124610
20 025,00 kr
NEPSY-II Manual
Art.nr 0000000124630
2 090,00 kr
NEPSY-II Protokoll Ålder 3–4, 25 st*
Art.nr 0000000124620
1 125,00 kr
NEPSY-II Protokoll Ålder 5–16, 25 st*
Art.nr 0000000124621
1 290,00 kr
NEPSY-II Svarshäfte Ålder 3–4, 25 st*
Art.nr 0000000124622
1 025,00 kr
NEPSY-II Svarshäfte Ålder 5–16, 25 st*
Art.nr 0000000124623
1 205,00 kr
Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
NEPSY-II Scoringprogram
Art.nr 0000000124656
6 725,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial

Filnedladdning