Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
Vänligen välj

Hello!

We think you'll enjoy our United States store.Our stores

Select the store you would like to visit.

Additional instructions for website redirect.

Psykometriska grundbegrepp

Vår testutvecklingsavdelning för Pearson Clinical i Sverige, Norge och Danmark har skrivit en artikel om några av de viktigaste psykometriska begreppen. Till exempel får du reda på mer om standardfel, percentiler, konfidensintervall och validitet.

Kontakta våra produktspecialister om våra test

Ange vilket test du är intresserade av i formuläret, så återkommer vi till dig med mer information.