ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Sensorisk bearbetning

spra_kocharbetsterapi_2

Fokus på språk, sensorisk bearbetning och motorik

Många av våra test hamnar i skuggan av de välkända neuropsykologiska instrumenten. Det vill vi ändra på. Av den anledningen har vi samlat innehåll om våra test för bedömning av språk, motorik och sensorisk bearbetning. Här hittar du bland annat fallstudier utifrån Movement ABC och Sensory Profile samt en intervju med logoped Astrid Frylmark. Missa inte att anmäla dig till våra webbinarier om sensorisk bearbetning respektive språkstörning.

Psykometriska grundbegrepp

Vår testutvecklingsavdelning för Pearson Clinical i Sverige, Norge och Danmark har skrivit en artikel om några av de viktigaste psykometriska begreppen. Till exempel får du reda på mer om standardfel, percentiler, konfidensintervall och validitet.  

Fallexempel: Hur kan omgivningen stötta Noah inför skolstarten? 

Det här fallexemplet beskriver hur en kartläggning med Sensory Profile 2 kan bidra med information i planerandet av skolstarten för Noah, som sedan tidigare fått diagnosen autismspektrumtillstånd.  

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra test och utbildningar? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. 

top