Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Alla beställningar som görs före den 16 december 2022 kommer att levereras före den 31 december 2022. *Detta gäller, om produkten finns i lager och med undantag för oförutsedda omständigheter, vid köp av alla digitala tester, papperskit, protokoll, svarshäften och licenser.

Sensory Profile Adolescent/Adult

Catana E. Brown och Winni Dunn, 2002
X

Specifikationer

Administrering Individuell
Tidsåtgång Cirka 15 minuter
Språkversion Svensk version, 2014
Behörighet Leg. Arbetsterapeut, Leg. Fysioterapeut, Leg. Psykolog
Åldersintervall 11–65+ år
Typ av test Självskattningsinstrument för bedömning av sensorisk bearbetning

Adolescent/Adult Sensory Profile (AASP) är ett självskattningsinstrument för bedömning av sensorisk bearbetning och avsett för ungdomar och vuxna i åldern 11 år upp till 65+ år. AASP tillhandahåller information som är viktig för att förstå en persons mönster av sensorisk bearbetning, vilka sinnesupplevelser han eller hon undviker, är särskilt känslig för eller tvärtom söker sig till. Självskattningsformuläret innehåller 60 påståenden som personen besvarar genom att gradera (på en 5-gradig skala) hur han eller hon vanligtvis upplever olika situationer som berör syn, hörsel, smak, lukt, rörelse och beröring. Resultaten kategoriseras därefter in i fyra kvadranter som beskriver olika sätt att ta emot och reagera/agera på sensorisk information.

För en översiktlig beskrivning, se under fliken Filnedladdning.

Utifrån resultaten finns möjlighet till interventionsplanering vilket är viktigt i många kliniska sammanhang, exempelvis i förhållande till vilket arbete eller vilka arbetsförhållanden som skulle kunna vara lämpliga.

AASP har används i en rad studier, bland annat med patienter med schizofreni, demens, tvångssyndrom, autismspektrumstörning, atopiskt eksem.

Svensk anpassning

Den svenska versionen av självskattningen har anpassats till svenska förhållanden både språkligt och kulturellt. 500 personer i åldern 11 år upp till 65+ år har besvarat självskattningen och resultaten ligger till grund för de framtagna cut-off-värdena.

Vänligen logga in för att handla i webshoppen.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
Sensory Profile Adolescent/Adult Komplett
Art.nr 0000000121810
2 025,00 kr
Sensory Profile Adolescent/Adult Svenskt manualsupplement
Art.nr 0000000121830
445,00 kr
Sensory Profile Adolescent/Adult User's Manual (am. originalversion)
Art.nr 0000000821830
1 640,00 kr
Sensory Profile Adolescent/Adult Självskattning, 25 st*
Art.nr 0000000121820
590,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial