Catana E. Brown och Winni Dunn, 2002

Sensory Profile Adolescent/Adult

Catana E. Brown och Winni Dunn, 2002

Sensory Profile Adolescent/Adult

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
1 930,00 kr
Sensory Profile Adolescent/Adult Komplett
Svenskt manualsupplement, Självskattning, 25 st*, User’s Manual (am. originalversion)
Art.nr 0000000121810
425,00 kr
Sensory Profile Adolescent/Adult Svenskt manualsupplement
Art.nr 0000000121830
1 560,00 kr
Sensory Profile Adolescent/Adult User's Manual (am. originalversion)
Art.nr 0000000821830
560,00 kr
Sensory Profile Adolescent/Adult Självskattning, 25 st*
Art.nr 0000000121820
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial
Vänligen logga in för att handla i webshoppen.
Administrering
Individuell
Typ av test
Självskattningsinstrument för bedömning av sensorisk bearbetning
Behörighet
Leg. Arbetsterapeut, Leg. Sjukgymnast, Leg. Psykolog
Tidsåtgång
Cirka 15 minuter
Åldersintervall
11–65+ år
Språkversion
Svensk version, 2014

Adolescent/Adult Sensory Profile (AASP) är ett självskattningsinstrument för bedömning av sensorisk bearbetning och avsett för ungdomar och vuxna i åldern 11 år upp till 65+ år. AASP tillhandahåller information som är viktig för att förstå en persons mönster av sensorisk bearbetning, vilka sinnesupplevelser han eller hon undviker, är särskilt känslig för eller tvärtom söker sig till. Självskattningsformuläret innehåller 60 påståenden som personen besvarar genom att gradera (på en 5-gradig skala) hur han eller hon vanligtvis upplever olika situationer som berör syn, hörsel, smak, lukt, rörelse och beröring. Resultaten kategoriseras därefter in i fyra kvadranter som beskriver olika sätt att ta emot och reagera/agera på sensorisk information.

För en översiktlig beskrivning, se under fliken Filnedladdning.

Utifrån resultaten finns möjlighet till interventionsplanering vilket är viktigt i många kliniska sammanhang, exempelvis i förhållande till vilket arbete eller vilka arbetsförhållanden som skulle kunna vara lämpliga.

AASP har används i en rad studier, bland annat med patienter med schizofreni, demens, tvångssyndrom, autismspektrumstörning, atopiskt eksem.

Svensk anpassning

Den svenska versionen av självskattningen har anpassats till svenska förhållanden både språkligt och kulturellt. 500 personer i åldern 11 år upp till 65+ år har besvarat självskattningen och resultaten ligger till grund för de framtagna cut-off-värdena.