ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Beställningar som görs före den 15 december kl. 12.00 kommer att levereras och faktureras under 2023, med reservation för oförutsedda händelser.

Fallexempel: Hur kan omgivningen stötta Noah inför skolstarten?

Det här fallexemplet beskriver hur en kartläggning med Sensory Profile 2 kan bidra med information i planerandet av skolstarten för Noah, som sedan tidigare fått diagnosen autismspektrumtillstånd.


Kontakta våra produktspecialister om våra test

Ange vilket test du är intresserade av i formuläret, så återkommer vi till dig med mer information.