Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
Vänligen välj

Hello!

We think you'll enjoy our United States store.Our stores

Select the store you would like to visit.

Additional instructions for website redirect.

Fallexempel: Hur kan omgivningen stötta Noah inför skolstarten?

Det här fallexemplet beskriver hur en kartläggning med Sensory Profile 2 kan bidra med information i planerandet av skolstarten för Noah, som sedan tidigare fått diagnosen autismspektrumtillstånd.

Kontakta våra produktspecialister om våra test

Ange vilket test du är intresserade av i formuläret, så återkommer vi till dig med mer information.